Přejít na hlavní obsah

ÚRM navázal partnerskou spolupráci s městskými částmi 28. 8. 2013

Útvar rozvoje hl. m. Prahy (ÚRM) uspořádal v průběhu léta sérii informačních seminářů určených pro zástupce jednotlivých pražských městských částí (MČ). Mezi témata, o kterých se na celkem osmi setkáních diskutovalo nejčastěji, byly vize jednotlivých MČ o charakteru jejich území nebo budoucí podoba koncepčních dokumentů vznikajících na půdě ÚRM, včetně Metropolitního a Strategického plánu hl. m. Prahy. ÚRM bude při jejich tvorbě s MČ úzce spolupracovat.

Ilustrační obrázek aktuality

ÚRM ve spolupráci s Magistrátem hl. m. Prahy pro starosty a další zástupce městských částí letos pořádal již několik informačních seminářů, například k Pražským stavebním předpisům nebo k obsahu Metropolitního plánu. Koncem června pak odstartovaly letní workshopy, na nichž zástupci ÚRM mimo jiné představili svoji vizi při zpracovávání koncepčních dokumentů a nabídli zástupcům městských částí partnerskou spolupráci. „Tato setkání byla dalším střípkem zapadajícím do mozaiky nového přístupu transformovaného Útvaru rozvoje hl. m. Prahy, který by měl být vůči veřejnosti otevřenější a komunikativnější. Specifika, potřeby i potíže jednotlivých čtvrtí znají nejlépe lidé, kteří v nich žijí. Proto chceme s městskými částmi, které projeví zájem, jednat jako s partnery,“ říká Kamil Kubiš, zástupce ředitele ÚRM.

Městské části budou mít nově možnost více participovat na přípravě dokumentů nahrazující dnes platný územní plán. Jde především o aktualizaci Strategického plánu, vznik Metropolitního plánu, novelu Obecných technických požadavků (tzv. Pražských stavebních předpisů) nebo například Manuál tvorby veřejných prostranství. Představitelům MČ byla představena také celopražská kampaň Ladíme Prahu!, jejímž cílem je změna přístupu k formování města a života v něm.

Semináře nebyly pro zástupce MČ povinné. Navzdory horkým letním měsícům se jich nakonec zúčastnilo 42 z 57 městských částí. „Nový přístup, styl, přehlednost i informace na Portálu územního plánování jsou pro nás příslibem, že městské části budou partnery v určování charakteru „svých" lokalit v Metropolitním plánu. Je to pro nás nová příležitost být konečně aktivními partnery a zároveň dlouhodobý závazek pro město dostát slibu a spravovat a plánovat město za spoluúčasti místních samospráv. Za takových okolností budeme rádi Prahu ladit společně,“ hodnotí workshopy starosta MČ Praha – Troja Tomáš Drdácký.

Další kolo seminářů, týkající se například návrhu zadání Metropolitního plánu a Pražských stavebních předpisů pro městské části, plánuje ÚRM uspořádat na podzim.

Mohlo by Vás také zajímat

Ilustrační obrázek aktuality

Fanoušci architektury si připomněli 100 let od narození Karla Pragera závodem Archirun

Ilustrační obrázek aktuality

Praha získala povolení na pilotní oblouk pod Negrelliho viaduktem a v srpnu zahajuje stavbu

Ilustrační obrázek aktuality

Štvanická lávka už slouží Pražanům. Zástupci města a IPR Praha otevřeli lávku spojující Karlín, Štvanici a Holešovice

Všechny články