Přejít na hlavní obsah

Aktualizaci Zásad územního rozvoje čeká veřejné projednání

Magistrátní odbor stavební a územního plánu zahájil veřejné projednání Aktualizace č. 1 Zásad územního rozvoje hl. m. Prahy, včetně Vyhodnocení vlivu na udržitelný rozvoj území. Veřejné projednání se bude konat 11. 12. 2013 od 9:00 ve velkém zasedacím sále Zastupitelstva HMP v budově Magistrátu hl. m. Prahy na Mariánském náměstí.

Ilustrační obrázek aktuality

Zásady územního rozvoje jsou nástrojem územního plánování na úrovni krajů a jsou nadřazeny územním plánům obcí. Zákonem je předepisována pravidelná aktualizace této dokumentace nejdéle každé 4 roky. Podkladem pro její zpracování je Zpráva o uplatňování Zásad územního rozvoje hl. m. Prahy, kterou schválilo Zastupitelstvo hl. m. Prahy usnesením č. 10/77 dne 4. 11. 2011. Hlavním úkolem projednávané aktualizace je napravit stav vzniklý na základě rozsudků Nejvyššího správního soudu ČR, zpracování nového vyhodnocení vlivu na udržitelný rozvoj území a vliv na území NATURA 2000. Dálším úkolem aktualizace je řešení problémů vyplývajících z Územně analytických podkladů a prověření připomínek a námitek městských částí uplatněných při projednání Zprávy a při společném jednání k návrhu Aktualizace č. 1 Zásad územního rozvoje, které proběhlo 25. 7. 2012.

Více informací naleznete v příslušné sekci nebo na stránkách pořizovatele (Odbor stavební a územního plánu MHMP).

Mohlo by Vás také zajímat

Ilustrační obrázek aktuality

Fanoušci architektury si připomněli 100 let od narození Karla Pragera závodem Archirun

Ilustrační obrázek aktuality

Praha získala povolení na pilotní oblouk pod Negrelliho viaduktem a v srpnu zahajuje stavbu

Ilustrační obrázek aktuality

Štvanická lávka už slouží Pražanům. Zástupci města a IPR Praha otevřeli lávku spojující Karlín, Štvanici a Holešovice

Všechny články