Přejít na hlavní obsah

Aktualizaci Zásad územního rozvoje čeká veřejné projednání

Magistrátní odbor stavební a územního plánu zahájil veřejné projednání Aktualizace č. 1 Zásad územního rozvoje hl. m. Prahy, včetně Vyhodnocení vlivu na udržitelný rozvoj území. Veřejné projednání se bude konat 11. 12. 2013 od 9:00 ve velkém zasedacím sále Zastupitelstva HMP v budově Magistrátu hl. m. Prahy na Mariánském náměstí.

Ilustrační obrázek aktuality

Zásady územního rozvoje jsou nástrojem územního plánování na úrovni krajů a jsou nadřazeny územním plánům obcí. Zákonem je předepisována pravidelná aktualizace této dokumentace nejdéle každé 4 roky. Podkladem pro její zpracování je Zpráva o uplatňování Zásad územního rozvoje hl. m. Prahy, kterou schválilo Zastupitelstvo hl. m. Prahy usnesením č. 10/77 dne 4. 11. 2011. Hlavním úkolem projednávané aktualizace je napravit stav vzniklý na základě rozsudků Nejvyššího správního soudu ČR, zpracování nového vyhodnocení vlivu na udržitelný rozvoj území a vliv na území NATURA 2000. Dálším úkolem aktualizace je řešení problémů vyplývajících z Územně analytických podkladů a prověření připomínek a námitek městských částí uplatněných při projednání Zprávy a při společném jednání k návrhu Aktualizace č. 1 Zásad územního rozvoje, které proběhlo 25. 7. 2012.

Více informací naleznete v příslušné sekci nebo na stránkách pořizovatele (Odbor stavební a územního plánu MHMP).

Mohlo by Vás také zajímat

Ilustrační obrázek aktuality

Kolik má Praha městských bytů a kdo v nich bydlí? Nová analýza IPR odhaluje aktuální čísla

Ilustrační obrázek aktuality

Územní studie Letňany-Kbely bude doplněna o námětovou část

Ilustrační obrázek aktuality

Ondřej Boháč: Jak stát chrání veřejný zájem? Za kauzou Kasárna Karlín stojí nemožnost měst o sobě rozhodovat

Všechny články