Přejít na hlavní obsah

Tiskové prohlášení Hlavního města Prahy ze dne 29. listopadu 2013 k tunelovému komplexu Blanka

Po týdnu intenzivních jednání se na dnešní schůzce zástupci obou stran shodli, že jejich společnou prioritou je nalezení nezpochybnitelného právního řešení, které umožní dokončení tunelového komplexu Blanka a jeho uvedení do provozu v co nejkratším termínu, optimálně v termínu plánovaném. Lze konstatovat, že jediným možným výsledkem pro obě strany je Blanku dostavět, převzít a za toto dílo zaplatit.

Ilustrační obrázek aktuality

„Je nám jasné, že Pražany nezajímají spory o dostavbu tunelu Blanka, ale kdy konečně budou moci tuto stavbu užívat. Uvědomujeme si, že stavba zatím po mnoho let pouze komplikovala dopravní situaci a zhoršovala životní podmínky v Praze,“ vyjádřil se primátor Tomáš Hudeček.

Doufáme nadále, že Metrostav vyjde vstříc požadavkům Hlavního města Prahy a k zastavení prací nepřikročí. Pro případ, že by se tak nestalo, bude se Hlavní město Praha domáhat toho, aby (bez ohledu na platnost či neplatnost smlouvy) měl Metrostav povinnost tunel Blanka dostavět a předejít tak škodám v řádu miliard korun, které by způsobilo přerušení stavby. Dále bude v případném sporu řešena otázka platnosti smluv.

Zástupci společnosti Metrostav na dnešním jednání potvrdili své stanovisko, že považují Soubor smluvních dohod včetně všech dodatků za platný smluvní základ celého právního vztahu a požadují uhrazení již vyfakturovaných částek za provedené práce ze strany Hlavního města Prahy.

Zástupci Magistrátu naopak konstatují, že na jejich straně existuje důvodná pochybnost o platnosti Souboru smluvních dohod, a to zejména na základě interní kontroly hlavního města provedené v měsíci září 2013, a dále na základě stanovisek dvou advokátních kanceláří, které shodně konstatovaly možnou neplatnost daného smluvního vztahu. Z tohoto důvodu pak Hlavní město Praha nemůže v souladu s jeho zákonnými povinnostmi péče řádného hospodáře uhradit vyfakturované částky za provedení díla, bez rozhodnutí nezávislé autority.

Mohlo by Vás také zajímat

Ilustrační obrázek aktuality

Ikonické stavby tak, jak je neznáte. CAMP vyhlašuje druhý ročník architektonického závodu Archirun 2024

Ilustrační obrázek aktuality

Jak si Praha stojí ve srovnání s jinými evropskými velkoměsty? Skvělá MHD, nárůst aut a dostupná práce

Ilustrační obrázek aktuality

Mariánské náměstí ožívá – výzva k pořádání kulturních aktivit

Všechny články