Přejít na hlavní obsah

Odborníci, občané i zastupitelé pokračují v diskuzi o zlepšení dopravy v okolí pražského letiště 02. 1. 2014

Dne 16. 12. 2013 se na půdě Institutu plánování a rozvoje hlavního města Prahy v Emauzích, sešlo téměř 40 zástupců z řad odborných institucí, státních úřadů, ministerstev, soukromých subjektů, municipalit a občanských sdružení na II. setkání Dopravního Fóra Severozápad. Toto fórum založené v rámci evropského projektu D-Air, je jedním z nástrojů pro koordinaci a podporu plánů na snížení emisí CO2 a zkvalitnění pozemní dopravy v okolí letiště.

Ilustrační obrázek aktuality

Účastníci konstatovali, že minulý rok byla přijata řada rozhodnutí a co víc, byly učiněny i praktické kroky k naplnění některých požadavků formulovaných na minulém setkání. Především se to týká přípravy společného integrovaného systému veřejné dopravy pro metropolitní oblast Prahy a další spolupráce Prahy a Středočeského Kraje vyjádřené v Memorandu o spolupráci.

V oblasti dopravní infrastruktury je důležité rozhodnutí o zahájení stavby železnice Praha-Letiště-Kladno a také rozhodnutí středočeského kraje pokračovat zpracováním EIA v přípravě nové trasy komunikace II/240 spojující D8 a R7 v trase která povede mimo obce a města našeho regionu. Špatnou zprávou naopak je, že konečné rozhodnutí o trase severozápadní části Pražského okruhu se příliš nepohnulo z místa.

V oblasti využití alternativních paliv zvláště ve veřejné dopravě zazněly výrazně příspěvky upozorňující na prudký rozvoj elektromobility v posledních letech související s novými technologiemi.

Účastník projektu D-Air – Sdružení obcí a městských částí v okolí pražského letiště PAR – bude v příštím roce pokračovat v trvalém tlaku na realizaci změn investic i systémových opatření, která povedou ke snížení ekologické zátěže z dopravy a ke zkvalitnění veřejné dopravy. K tomu budou využity i zkušenosti z ostatních evropských letištních regionů, které se projektu účastní.

Více informací naleznete na www.airportregion.cz.

Mohlo by Vás také zajímat

Ilustrační obrázek aktuality

IPR přiblížil práci urbanisty pomocí storytellingu. Za svůj počin získal mezinárodní ocenění

Ilustrační obrázek aktuality

Tři čtvrtiny Pražanů vnímají klimatickou změnu jako hrozbu. IPR zjišťoval, jak jsou lidé spokojeni se životem v Praze

Ilustrační obrázek aktuality

Do první fáze krajinářsko-urbanistické soutěže na Příměstský park Soutok postupují týmy z Evropy, Asie i Ameriky

Všechny články