Přejít na hlavní obsah

Odborníci, občané i zastupitelé pokračují v diskuzi o zlepšení dopravy v okolí pražského letiště 02. 1. 2014

Dne 16. 12. 2013 se na půdě Institutu plánování a rozvoje hlavního města Prahy v Emauzích, sešlo téměř 40 zástupců z řad odborných institucí, státních úřadů, ministerstev, soukromých subjektů, municipalit a občanských sdružení na II. setkání Dopravního Fóra Severozápad. Toto fórum založené v rámci evropského projektu D-Air, je jedním z nástrojů pro koordinaci a podporu plánů na snížení emisí CO2 a zkvalitnění pozemní dopravy v okolí letiště.

Ilustrační obrázek aktuality

Účastníci konstatovali, že minulý rok byla přijata řada rozhodnutí a co víc, byly učiněny i praktické kroky k naplnění některých požadavků formulovaných na minulém setkání. Především se to týká přípravy společného integrovaného systému veřejné dopravy pro metropolitní oblast Prahy a další spolupráce Prahy a Středočeského Kraje vyjádřené v Memorandu o spolupráci.

V oblasti dopravní infrastruktury je důležité rozhodnutí o zahájení stavby železnice Praha-Letiště-Kladno a také rozhodnutí středočeského kraje pokračovat zpracováním EIA v přípravě nové trasy komunikace II/240 spojující D8 a R7 v trase která povede mimo obce a města našeho regionu. Špatnou zprávou naopak je, že konečné rozhodnutí o trase severozápadní části Pražského okruhu se příliš nepohnulo z místa.

V oblasti využití alternativních paliv zvláště ve veřejné dopravě zazněly výrazně příspěvky upozorňující na prudký rozvoj elektromobility v posledních letech související s novými technologiemi.

Účastník projektu D-Air – Sdružení obcí a městských částí v okolí pražského letiště PAR – bude v příštím roce pokračovat v trvalém tlaku na realizaci změn investic i systémových opatření, která povedou ke snížení ekologické zátěže z dopravy a ke zkvalitnění veřejné dopravy. K tomu budou využity i zkušenosti z ostatních evropských letištních regionů, které se projektu účastní.

Více informací naleznete na www.airportregion.cz.

Mohlo by Vás také zajímat

Ilustrační obrázek aktuality

Kolik má Praha městských bytů a kdo v nich bydlí? Nová analýza IPR odhaluje aktuální čísla

Ilustrační obrázek aktuality

Územní studie Letňany-Kbely bude doplněna o námětovou část

Ilustrační obrázek aktuality

Ondřej Boháč: Jak stát chrání veřejný zájem? Za kauzou Kasárna Karlín stojí nemožnost měst o sobě rozhodovat

Všechny články