Přejít na hlavní obsah

Tak ano, tak ne! Praha má komisi pro klíčové zásahy do podoby města

Odborníci z oblasti architektury, urbanismu, krajiny a památkové péče dnes převzali jmenovací dekrety do Gremiální rady Institutu plánování a rozvoje hlavního města Prahy (IPR). Nový nezávislý poradní orgán se bude vyjadřovat k záležitostem, které mohou zásadním způsobem ovlivnit obraz metropole.

Ilustrační obrázek aktuality

Galerie Stromovka, projekt zástavby kopce Vidoule v chráněném přírodním parku, návrh polyfunkční budovy přezdívané Lední medvěd v Dejvicích nebo demolice nárožního domu Václavského náměstí kvůli výstavbě nové budovy. Témata, která vzbuzují ostré reakce odborníků a znepokojení veřejnosti, nyní dostanou šanci být posouzena nezainteresovanými autoritami.

V Gremiální radě zasedne celkem třináct členů. V devíti případech jde o externí experty. Řadu odborníků pak doplní ředitel IPR Praha, ředitel Sekce plánování města IPR Praha, ředitel Sekce detailu města IPR Praha a ředitel Sekce strategií a politik IPR Praha. Jejich společným úkolem bude posuzovat stanoviska k významným projektům, projednávat odborné oponentury k rozhodnutím městských částí a veřejné správy hlavního města Prahy, podávat podněty k podpoře vhodných opatření k rozvoji obrazu města.

„Odborné závěry nám poslouží jako důležitý podklad pro stanoviska a vyjádření k projektům, které vstupují do krajinného, kulturního a historického kontextu Prahy,“ řekl Tomáš Ctibor, pověřený řízením IPR Praha.

Mezi respektovanými osobnostmi, které zasednou v radě, figurují například známý architekt Josef Pleskot, profesor architektury Martin Rajniš nebo historik umění Richard Biegel působící v Klubu Za starou Prahu a na Filozofické fakultě UK.  Nechybí ani osobnosti s dlouhodobými zkušenostmi ze zahraničí jako Miroslav Šik, který dlouhodobě působí jako architekt a profesor v Curychu nebo Ivan Reimann, profesor architektury na technické univerzitě v Drážďanech.

Externí odborníky jmenoval Tomáš Ctibor, pověřený řízením IPR Praha, s přihlédnutím k nominacím výzkumných organizací, vysokých škol, profesních a odborných organizací.

Gremiální rada na svém prvním ustavujícím zasedání zvolila předsedou architekta Martina Rajniše, místopředsedy kunsthistorika Richarda Biegla a Tomáše Ctibora, pověřeného řízením IPR Praha.

Termín příštího zasedání, jehož tématem bude Severní pražský diametr, byl stanoven na
3. října 2014. Rada se bude scházet přibližně v čtyřtýdenních intervalech a zasedání budou veřejná.

„Praha by měla hledat hierarchii veřejných prostranství a kompozici, z toho důvodu chceme věnovat pozornost hlavním městským třídám a metropolitním osám. Od první republiky se v Praze konstituuje takzvaný Severní diametr. Dodnes spojuje letiště na západě s Černým Mostem na východě. Chtěli bychom prodiskutovat, zda je reálné podporovat takovou metropolitní třídu,“ pronesl na zasedání rady její člen Roman Koucký, architekt z IPR Praha.

Mohlo by Vás také zajímat

Ilustrační obrázek aktuality

Praha schválila návrh nových stavebních předpisů. Budou v souladu s novým stavebním zákonem

Ilustrační obrázek aktuality

Kolik má Praha městských bytů a kdo v nich bydlí? Nová analýza IPR odhaluje aktuální čísla

Ilustrační obrázek aktuality

Územní studie Letňany-Kbely bude doplněna o námětovou část

Všechny články