Přejít na hlavní obsah

Gremiální rada IPR Praha se shodla na významu a základní koncepci okolí Hradčanské a nádraží Dejvice

Tématem druhého veřejného zasedání Gremiální rady IPR Praha dne 3. října 2014 byla koncepční rozvaha prostoru Letná – Prašný most.


Ilustrační obrázek aktuality

Konkrétně se jednalo o oblast ohraničenou ulicemi Milady Horákové, U Sparty, železniční tratí, Dejvickou, Václavkovou, Svatovítskou, a k ní přiléhající území mezi bastiony nad Prašným mostem. Materiál uvádí historii území, analyzuje jeho danosti a limity a v územní rozvaze srovnává různé varianty řešení, přičemž území je podle charakteru rozčleněno na oblasti A – E.

Koncepční rozvaha slouží jako systémový nástroj pro ověření možností rozvoje prostoru Letná – Prašný most a následné využití v připravovaném návrhu Metropolitního plánu.

Pracuje se všemi aspekty udržitelnosti uplatňovanými v plánování (sociální, ekonomické a environmentální) a obsahuje strategickou rozvahu.

Jako podklad k jednání sloužil materiál, který pro IPR Praha zpracovala architektonická kancelář CMC ARCHITECTS ve spolupráci s ateliérem DUA a Metroprojektem a.s.

 

Městský boulevard Letná - Prašný most - koncepční rozvaha o území (PDF | 50,5 MB)

 

Vymezený úsek se nachází na jednom z nejvýznamnějších metropolitních bulvárů – na diametru spojujícím západ a východ metropole. Zároveň je součástí příjezdové trasy z Letiště Václava Havla do centra města. Díky svému umístění na budoucí stanici rychlodráhy, metra, tramvaje i autobusové dopravy a snadno dostupné vzdálenosti od mnoha zastupitelských úřadů, technických vysokých škol, výzkumných ústavů a řady dalších důležitých institucí na území městských částí Prahy 6 a Prahy 7 se může v budoucnu stát jednou z hlavních bran do Prahy.

Gremiální rada se ve svých závěrech nejprve vyjádřila k otázkám celkové koncepce, poté k jednotlivým oblastem řešeného území. Koncepční rozvaha je podle vyjádření Gremiální rady krokem správným směrem. Její členové shodně ocenili skutečnost, že vychází z principu revitalizace města a současně respektuje jeho kontext a strukturu. „Koncepci městských tříd, jakou je boulevard Letná – Prašný most, považujeme za zásadní urbanistický nástroj,“ vyjádřil stanovisko Gremiální rady její předseda Martin Rajniš.

„Za nutnou podmínku kvalitního rozvoje tohoto území považujeme kolejové propojení města s Letištěm Václava Havla a jeho podpovrchové vedení v tomto úseku,“ shrnul Rajniš s tím, že rada též doporučuje koncepční rozvahu rozšířit o území dnešní tramvajové smyčky Špejchar a o navazující prostory vyústění městského okruhu (tunelu Blanka).

Gremiální rada nezpochybnila předloženou koncepci, navrženou výškovou hladinu (bez výškových dominant) a celkový přístup k řešení území. Svá další doporučení shrnula do následujících bodů:

  • Pro oblast A a B doporučuje Gremiální rada dopracovat koncept diagonály tvořené Dejvickou třídou jako klíčové osy území a definovat proporce a charakter veřejných prostranství a městskou strukturu v měřítku a rytmu odpovídajícím navazující zástavbě.
  • Pro oblast C vyslovila Gremiální rada souhlas s doplněním stávající struktury způsobem zdůrazňujícím charakter veřejného prostranství.
  • Pro oblast D doporučuje Gremiální rada správně definovat městskou strukturu v měřítku a rytmu odpovídajícím stávající a navazující zástavbě s ohledem na smysluplnou možnou zástavbu prostoru od prostoru Špejchar po ústí tunelu Blanka.
  • V oblasti E podporuje Gremiální rada zástavbu, která navazuje na existující městskou strukturu a výrazně stavebně definuje severní hranu Letenské pláně

Městský boulevard Letná - Prašný most - řešení dopravy (PDF | 1 MB)

Protokol o hlasování Gremiální rady - 3. 10. 2014 (PDF | 0,7 MB)

Mohlo by Vás také zajímat

Ilustrační obrázek aktuality

Kolik má Praha městských bytů a kdo v nich bydlí? Nová analýza IPR odhaluje aktuální čísla

Ilustrační obrázek aktuality

Územní studie Letňany-Kbely bude doplněna o námětovou část

Ilustrační obrázek aktuality

Ondřej Boháč: Jak stát chrání veřejný zájem? Za kauzou Kasárna Karlín stojí nemožnost měst o sobě rozhodovat

Všechny články