Přejít na hlavní obsah

Otázka č. 2 - Kapacita parkování (§32 + příloha č.2)

Máme záměr na výstavbu souboru staveb rodinných domů. Jak máme počítat potřebu parkovacích stání, zda dohromady a kromě samotného výpočtu nevíme, jak vypočtená stání v území rozmístit. Zda jeden dům může mít pouze jedno či dokonce žádné parkovací stání a druhý dům bude mít na svém pozemku i za ten první dům třeba dohromady pět stání?

Vzhledem k tomu, že se bude jednat o RD o výměře cca 110m2 čisté podlažní plochy, z nichž velká část budou řadové RD, zdá se nám požadavek na 3 stání u RD nesmyslný. Nevím, jak bychom k řadovce, která má standardně rozměr pozemku před domem cca 6x6m dostali 3stání.


Parkovací stání se počítají z metrů čtverečních podlahové plochy. V příloze č. 2 je u bydlení uvedena hodnota 85 m2 pro bydlení, zároveň však max. 2 na jednotku (viz. odkaz u čísla). V  případě RD je to stejné jako v OTPP (vyhl. 26/1999 Sb. HMP v platném znění), tj.také musela být 2 stání navíc s tím, že povinně jedno v  garáži.

Pokud se řeší komplex řadových domů jedním územním rozhodnutím, lze uplatnit ustanovení pro jednotně řešený celek (viz. § 2 písm. r)) a  přiměřeně umístit stání do uličního prostranství. Jsou tím myšleny ty případy, kdy součástí souboru mohou být vyhrazená místa v různých zálivech u vozovky (viz. § 33 odst. 3). Pro rozmístění lze také stejně jako dříve využít možnost docházky.

Mohlo by Vás také zajímat

Ilustrační obrázek aktuality

Reakce na aktuální zápis Nové odbavovací haly (NOH) hlavního nádraží v Praze jako kulturní památky do katalogu NPÚ

Ilustrační obrázek aktuality

Jak mapujeme Prahu? IPR vydává knihu o historii technické mapy

Ilustrační obrázek aktuality

Dánští architekti promění pražské hlavní nádraží na Šťastný Hlavák

Všechny články