Přejít na hlavní obsah

Otázka č. 3 - Členění území (§4)

Kde jsou ke stažení mapy Členění území podle předpokládané míry změn (stability) podle nových Pražských stavebních předpisů?

 

Pražské stavební předpisy jsou prováděcím předpisem ke stavebnímu zákonu a jsou na stejné úrovni jako vyhl. č. 501/2006 Sb. (o obecných požadavcích na využívání území) a č. 268/2009 Sb. (o technických požadavcích na stavby). Ve vámi zmiňovaném tématu tak jde o požadavek na obsah územního plánu hl. m. Prahy a dalších územně plánovacích dokumentací na území hl. m. Prahy a to na ÚPD zpracované po nabytí účinnosti PSP, tj. po 1.10.2014. Z tohoto pohledu je zřejmé, že jde o požadavek na Metropolitní plán, územní plány částí města a další budoucí ÚPD.

V platném územním plánu hl. m. Prahy je rozdělení území hlavního města na stabilizované, rozvojové a  transformační uvedeno v oddíle 6 odst. 1 s odkazem na oddíl 8 odst. 1 až 3 opatření obecné povahy č. 6/2009 Sb. HMP ve znění pozdějších předpisů.

Mohlo by Vás také zajímat

Ilustrační obrázek aktuality

Novou podobu Florence navrhnou architekti z UNIT, A69 a MARKO&PLACEMAKERS. Vítězný návrh na proměnu pražské čtvrti vzešel z mezinárodní soutěže

Ilustrační obrázek aktuality

Nová tvář Florence. Tři finální návrhy na proměnu pražské čtvrti odhalí výstava v CAMPu

Ilustrační obrázek aktuality

Praha připraví krajinářskou studii Trojmezí. V území mezi Hostivaří a Záběhlicemi se uvažuje o biotopu i komunitní zahradě

Všechny články