Přejít na hlavní obsah

Otázka č. 3 - Členění území (§4)

Kde jsou ke stažení mapy Členění území podle předpokládané míry změn (stability) podle nových Pražských stavebních předpisů?

 

Pražské stavební předpisy jsou prováděcím předpisem ke stavebnímu zákonu a jsou na stejné úrovni jako vyhl. č. 501/2006 Sb. (o obecných požadavcích na využívání území) a č. 268/2009 Sb. (o technických požadavcích na stavby). Ve vámi zmiňovaném tématu tak jde o požadavek na obsah územního plánu hl. m. Prahy a dalších územně plánovacích dokumentací na území hl. m. Prahy a to na ÚPD zpracované po nabytí účinnosti PSP, tj. po 1.10.2014. Z tohoto pohledu je zřejmé, že jde o požadavek na Metropolitní plán, územní plány částí města a další budoucí ÚPD.

V platném územním plánu hl. m. Prahy je rozdělení území hlavního města na stabilizované, rozvojové a  transformační uvedeno v oddíle 6 odst. 1 s odkazem na oddíl 8 odst. 1 až 3 opatření obecné povahy č. 6/2009 Sb. HMP ve znění pozdějších předpisů.

Mohlo by Vás také zajímat

Ilustrační obrázek aktuality

Fanoušci architektury si připomněli 100 let od narození Karla Pragera závodem Archirun

Ilustrační obrázek aktuality

Praha získala povolení na pilotní oblouk pod Negrelliho viaduktem a v srpnu zahajuje stavbu

Ilustrační obrázek aktuality

Štvanická lávka už slouží Pražanům. Zástupci města a IPR Praha otevřeli lávku spojující Karlín, Štvanici a Holešovice

Všechny články