Přejít na hlavní obsah

Otázka č. 8 - Přechodná ustanovení (§ 85)

Co když SÚ vrátí žádost k vydání územního řízení k dopracování a  zahájí řízení až později po doplnění žádosti, co se v takovém případě rozumí „předložení stavebnímu úřadu“ , zda první podání žádosti nebo podání až úplné žádosti

Územní řízení či stavební řízení je řízením o žádosti, které je dle § 44 odst. 1 správního řádu zahájeno dnem, kdy žádost, která nemusí být úplná, došla věcně a místně příslušnému správnímu orgánu. Pokud žádost o  vydání územního rozhodnutí či stavebního povolení neobsahuje požadované náležitosti, stavební úřad vyzve žadatele k jejímu doplnění a územní či stavební řízení přeruší. Žadatel pak již nepodává novou žádost, ale doplňuje žádost původní. „Předložením stavebnímu úřadu“ uvedeným v  ustanovení § 85 pražských stavebních předpisů se rozumí předložení dokumentace v rámci podání žádosti o vydání územního rozhodnutí či stavebního povolení, nikoliv podání „žádosti úplné“.

Mohlo by Vás také zajímat

Ilustrační obrázek aktuality

IPR přiblížil práci urbanisty pomocí storytellingu. Za svůj počin získal mezinárodní ocenění

Ilustrační obrázek aktuality

Tři čtvrtiny Pražanů vnímají klimatickou změnu jako hrozbu. IPR zjišťoval, jak jsou lidé spokojeni se životem v Praze

Ilustrační obrázek aktuality

Do první fáze krajinářsko-urbanistické soutěže na Příměstský park Soutok postupují týmy z Evropy, Asie i Ameriky

Všechny články