Přejít na hlavní obsah

Otázka č. 8 - Přechodná ustanovení (§ 85)

Co když SÚ vrátí žádost k vydání územního řízení k dopracování a  zahájí řízení až později po doplnění žádosti, co se v takovém případě rozumí „předložení stavebnímu úřadu“ , zda první podání žádosti nebo podání až úplné žádosti

Územní řízení či stavební řízení je řízením o žádosti, které je dle § 44 odst. 1 správního řádu zahájeno dnem, kdy žádost, která nemusí být úplná, došla věcně a místně příslušnému správnímu orgánu. Pokud žádost o  vydání územního rozhodnutí či stavebního povolení neobsahuje požadované náležitosti, stavební úřad vyzve žadatele k jejímu doplnění a územní či stavební řízení přeruší. Žadatel pak již nepodává novou žádost, ale doplňuje žádost původní. „Předložením stavebnímu úřadu“ uvedeným v  ustanovení § 85 pražských stavebních předpisů se rozumí předložení dokumentace v rámci podání žádosti o vydání územního rozhodnutí či stavebního povolení, nikoliv podání „žádosti úplné“.

Mohlo by Vás také zajímat

Ilustrační obrázek aktuality

Novou podobu Florence navrhnou architekti z UNIT, A69 a MARKO&PLACEMAKERS. Vítězný návrh na proměnu pražské čtvrti vzešel z mezinárodní soutěže

Ilustrační obrázek aktuality

Nová tvář Florence. Tři finální návrhy na proměnu pražské čtvrti odhalí výstava v CAMPu

Ilustrační obrázek aktuality

Praha připraví krajinářskou studii Trojmezí. V území mezi Hostivaří a Záběhlicemi se uvažuje o biotopu i komunitní zahradě

Všechny články