Přejít na hlavní obsah

Otázka č. 8 - Přechodná ustanovení (§ 85)

Co když SÚ vrátí žádost k vydání územního řízení k dopracování a  zahájí řízení až později po doplnění žádosti, co se v takovém případě rozumí „předložení stavebnímu úřadu“ , zda první podání žádosti nebo podání až úplné žádosti

Územní řízení či stavební řízení je řízením o žádosti, které je dle § 44 odst. 1 správního řádu zahájeno dnem, kdy žádost, která nemusí být úplná, došla věcně a místně příslušnému správnímu orgánu. Pokud žádost o  vydání územního rozhodnutí či stavebního povolení neobsahuje požadované náležitosti, stavební úřad vyzve žadatele k jejímu doplnění a územní či stavební řízení přeruší. Žadatel pak již nepodává novou žádost, ale doplňuje žádost původní. „Předložením stavebnímu úřadu“ uvedeným v  ustanovení § 85 pražských stavebních předpisů se rozumí předložení dokumentace v rámci podání žádosti o vydání územního rozhodnutí či stavebního povolení, nikoliv podání „žádosti úplné“.

Mohlo by Vás také zajímat

Ilustrační obrázek aktuality

Fanoušci architektury si připomněli 100 let od narození Karla Pragera závodem Archirun

Ilustrační obrázek aktuality

Praha získala povolení na pilotní oblouk pod Negrelliho viaduktem a v srpnu zahajuje stavbu

Ilustrační obrázek aktuality

Štvanická lávka už slouží Pražanům. Zástupci města a IPR Praha otevřeli lávku spojující Karlín, Štvanici a Holešovice

Všechny články