Přejít na hlavní obsah

Základní mapa Prahy 1 : 25 000

Základní mapa Prahy (ZMP 25) je jednotným mapovým podkladem pro pořizování a prezentaci tematických vrstev a polohopisných dat pro mapy středních měřítek. Slouží jak pro vnitřní potřeby hl. m. Prahy, tak pro prezentaci důležitých informací veřejnosti.

ZMP 25 je tvořena podklady z Digitální mapy Prahy – zejména Mapy technického využití území a dalších vstupů, které jsou základem pro tvorbu referenčního kartografického výstupu hl. m. Prahy v měřítku 1 : 25 000.

Z dat ZMP 25 je možné vytvořit širokou škálu polohopisných mapových podkladů pro různá využití i měřítka, v kombinaci s dalšími daty jako např. šedotónové mapy, reliéfní mapy, mapy s vyznačením PID, volební obvody aj.

Podrobné informace o obsahu mapy a její tvorbě na www.geoportalpraha.cz.

 

Základní mapa Prahy 1 : 25 000 a stínovaný reliéf


Základní mapa Prahy 1 : 25 000 v šedotónovém zobrazení


Základní mapa Prahy v měřítku 1 : 50 000


Základní mapa Prahy 1 : 10 000


Mohlo by Vás také zajímat

Ilustrační obrázek aktuality

IPR přiblížil práci urbanisty pomocí storytellingu. Za svůj počin získal mezinárodní ocenění

Ilustrační obrázek aktuality

Tři čtvrtiny Pražanů vnímají klimatickou změnu jako hrozbu. IPR zjišťoval, jak jsou lidé spokojeni se životem v Praze

Ilustrační obrázek aktuality

Do první fáze krajinářsko-urbanistické soutěže na Příměstský park Soutok postupují týmy z Evropy, Asie i Ameriky

Všechny články