Přejít na hlavní obsah

Základní mapa Prahy 1 : 25 000

Základní mapa Prahy (ZMP 25) je jednotným mapovým podkladem pro pořizování a prezentaci tematických vrstev a polohopisných dat pro mapy středních měřítek. Slouží jak pro vnitřní potřeby hl. m. Prahy, tak pro prezentaci důležitých informací veřejnosti.

ZMP 25 je tvořena podklady z Digitální mapy Prahy – zejména Mapy technického využití území a dalších vstupů, které jsou základem pro tvorbu referenčního kartografického výstupu hl. m. Prahy v měřítku 1 : 25 000.

Z dat ZMP 25 je možné vytvořit širokou škálu polohopisných mapových podkladů pro různá využití i měřítka, v kombinaci s dalšími daty jako např. šedotónové mapy, reliéfní mapy, mapy s vyznačením PID, volební obvody aj.

Podrobné informace o obsahu mapy a její tvorbě na www.geoportalpraha.cz.

 

Základní mapa Prahy 1 : 25 000 a stínovaný reliéf


Základní mapa Prahy 1 : 25 000 v šedotónovém zobrazení


Základní mapa Prahy v měřítku 1 : 50 000


Základní mapa Prahy 1 : 10 000


Mohlo by Vás také zajímat

Ilustrační obrázek aktuality

V Praze opět narůstá počet Airbnb. Novela živnostenského zákona hlavnímu městu umožní jeho regulaci

Ilustrační obrázek aktuality

V Praze se staví! Hlavní město letos čeká zahájení výstavby veřejných projektů za desítky miliard

Ilustrační obrázek aktuality

3 roky Nakladatelství IPR Praha! Co má za sebou a co plánuje?

Všechny články