Přejít na hlavní obsah

Základní mapa Prahy 1 : 25 000

Základní mapa Prahy (ZMP 25) je jednotným mapovým podkladem pro pořizování a prezentaci tematických vrstev a polohopisných dat pro mapy středních měřítek. Slouží jak pro vnitřní potřeby hl. m. Prahy, tak pro prezentaci důležitých informací veřejnosti.

ZMP 25 je tvořena podklady z Digitální mapy Prahy – zejména Mapy technického využití území a dalších vstupů, které jsou základem pro tvorbu referenčního kartografického výstupu hl. m. Prahy v měřítku 1 : 25 000.

Z dat ZMP 25 je možné vytvořit širokou škálu polohopisných mapových podkladů pro různá využití i měřítka, v kombinaci s dalšími daty jako např. šedotónové mapy, reliéfní mapy, mapy s vyznačením PID, volební obvody aj.

Podrobné informace o obsahu mapy a její tvorbě na www.geoportalpraha.cz.

 

Základní mapa Prahy 1 : 25 000 a stínovaný reliéf


Základní mapa Prahy 1 : 25 000 v šedotónovém zobrazení


Základní mapa Prahy v měřítku 1 : 50 000


Základní mapa Prahy 1 : 10 000


Mohlo by Vás také zajímat

Ilustrační obrázek aktuality

Fanoušci architektury si připomněli 100 let od narození Karla Pragera závodem Archirun

Ilustrační obrázek aktuality

Praha získala povolení na pilotní oblouk pod Negrelliho viaduktem a v srpnu zahajuje stavbu

Ilustrační obrázek aktuality

Štvanická lávka už slouží Pražanům. Zástupci města a IPR Praha otevřeli lávku spojující Karlín, Štvanici a Holešovice

Všechny články