Přejít na hlavní obsah

Co je to technická novela?

Technická novela Pražských stavebních přepisů měla za cíl vypořádat výtky, kvůli kterým Ministerstvo pro místní rozvoj ČR účinnost nařízení pozastavilo. Dne 31. března 2015 Rada hl. m. Prahy schválila ukončení prací na technické novele.

Výtky vůči PSP bude řešit věcná novela. Přínosem této varianty je zpracování jedné novely a tím eliminace počtu přechodných režimů při rozhodování. Dalším přínosem je vyhovění požadavkům městských částí i Ministerstva pro místní rozvoj ČR.

Jak návrh technické novely řešil výtky k PSP?

  1. 1. Rozpor Pražských stavebních předpisů se zákonem č. 22/1997 Sb.

Veškerá „potenciálně technická“ ustanovení z PSP odstraila a technická novela v těchto částech odkazovala na jiné právní předpisy (vyhlášku č. 268/2009 Sb., o technických požadavcích na stavby, ve znění vyhlášky č. 20/2012 Sb.).

  1. 2. Úprava denního osvětlení

Denní osvětlení v § 45 řešila odkazem na ČSN. Požadavky na denní osvětlení by při schválení technické novely PSP byly naprosto shodné s celostátní vyhláškou č. 268/2009 Sb.

  1. 3. Kondenzace vodní páry

Kondenzaci vodní páry řešila odkazem na jiný právní předpis (vyhlášku č. 268/2009 Sb., o technických požadavcích na stavby, ve znění vyhlášky č. 20/2012 Sb.).

  1. 4. Proslunění bytů

Požadavek na oslunění bytů by ani po technické novelizaci v PSP nebyl obsažen. MMR při připomínkování návrhu nařízení nevzneslo žádné připomínky týkající se tohoto požadavku. Proslunění je uživatelský parametr bytu a zákon o ochraně zdraví nedostatek oslunění neuvádí jako rizikový faktor životních podmínek. Důsledkem dosavadních požadavků na proslunění bytů byla kolaudace nevyhovujících jednotek jako nebytové prostory. Přesto byl o ně na trhu velký zájem. Požadavek na proslunění bytů  byl nekompatibilní s běžnou městskou zástavbou, kterou představují např. Vinohrady, Dejvice nebo Smíchov.

Možné negativní ovlivnění stávající zástavby novostavbami PSP na rozdíl od vyhlášky č. 26/1999 Sb. hl. m. Prahy regulují řadou nových nástrojů - například uliční čarou, stavební čarou, regulací výšky zástavby, přesnějšími požadavky na odstupy staveb. Užívání uvedených nových nástrojů ve spojení s plněním požadavků na denní osvětlení je dostatečnou zárukou kvalitního městského prostředí.

Materiály stažení:

Připomínky k technické novele

Oznámení o projednání návrhu technické novely

Předmět projednání

Přehled změn technické novely

Rozhodnutí MMR - ke stažení

Usnesení Rady hl. m. Prahy k ukončení prací na technické novelé (31. 3. 2015)

Mohlo by Vás také zajímat

Ilustrační obrázek aktuality

Pražské ulice a náměstí už 10 let zlepšuje Manuál z dílny IPR. Byl přeložen do 3 jazyků a sbírá evropská oceněn

Ilustrační obrázek aktuality

Praha schválila návrh nových stavebních předpisů. Budou v souladu s novým stavebním zákonem

Ilustrační obrázek aktuality

Kolik má Praha městských bytů a kdo v nich bydlí? Nová analýza IPR odhaluje aktuální čísla

Všechny články