Přejít na hlavní obsah

Metropolitní plán vzniká ve spolupráci s městskými částmi

V průběhu dubna a května zorganizoval Institut plánování a rozvoje hl. m. Prahy (IPR) 57 setkání se zástupci všech městských částí. Cílem konzultací bylo zjišťování jejich potřeb a priorit. Workshopů se zúčastnilo 170 zástupců, z toho 43 starostů a 31 místostarostů. Hlavním tématem diskuzí byl Metropolitní plán.

Ilustrační obrázek aktuality

Individuální setkání se všemi městskými částmi se v rychlém sledu odehrály v průběhu dubna a května 2015. Jednalo se o pracovní konzultace, sloužící k ověření a aktualizaci podkladů a námětů, které MČ poskytly zástupcům IPR pro přípravu návrhu územního plánu hl. m. Prahy. Nejednalo se o projednávání dle zák. 183/2006 Sb., nepředstavoval se na nich dokončený návrh územního plánu, konzultace byly dobrovolné a nezávazné. Konzultovaná témata jsou dále prověřována, nevyvozují se z nich ze strany zpracovatele bezprostřední závěry. Městské části nebyly svými pracovními názory, které na konzultaci vyjádřili, ze zákona nijak formálně vázáni pro budoucí projednávání návrhu.


Celých 90% městských částí bylo zastoupeno nejvýše volenými zástupci, tedy starosty nebo místostarosty. Vysoká účast MČ navíc dokládá velký zájem o spolupráci ze strany demokraticky zvolených zástupců městských částí na přípravě Metropolitního plánu.

Cennou zpětnou vazbou pro IPR bylo vyhodnocení dotazníků týkajících se reflexe vzájemné spolupráce, které vyplnilo 88% zúčastněných. Celkem 77% respondentů označilo schůzky jako velice užitečné, 23% dotazovaných jako užitečné a nikdo neoznačil schůzky jako neužitečné.

Všechny zjištěné aktuální informace se nyní v Kanceláři metropolitního plánu analyzují a zpracovávají.

 

IPR aktivně spolupracuje s městskými částmi již od samého začátku zpracovávání Metropolitního plánu. Spolupráce s městskými částmi byla oficiálně zahájena již v březnu 2013, kdy byl v sále Zastupitelstva hl. m. Prahy prezentován starostům a zastupitelům městských částí Návrh zadání Metropolitního plánu.

Na podzim roku 2014 se konaly komunální volby, které v některých případech znamenaly posun směřování a vývoje jednotlivých městských částí. Půl roku po volbách, v dubnu roku 2015 IPR zorganizoval Úvodní seminář, který měl za cíl objasnit provázanost sběru dat jednotlivých pracovišť IPR, shrnout dosavadní průběh prací na Metropolitním plánu, ale také nastínit obsah nadcházejících individuálních konzultací.

 

[[psyoGallery:album_id=11]]

Mohlo by Vás také zajímat

Ilustrační obrázek aktuality

Pražské ulice a náměstí už 10 let zlepšuje Manuál z dílny IPR. Byl přeložen do 3 jazyků a sbírá evropská oceněn

Ilustrační obrázek aktuality

Praha schválila návrh nových stavebních předpisů. Budou v souladu s novým stavebním zákonem

Ilustrační obrázek aktuality

Kolik má Praha městských bytů a kdo v nich bydlí? Nová analýza IPR odhaluje aktuální čísla

Všechny články