Přejít na hlavní obsah

Návrhová část

IPR Praha 31. března 2016 dokončil aktualizovanou verzi návrhové části Strategického plánu hl. m. Prahy. V textu jsou zapracované komentáře a připomínky laické, odborné i angažované veřejnosti, neziskových organizací, odborů magistrátu, městských částí a dalších aktérů, které IPR Praha získal během podzimu a zimy 2015/2016. Po skončení poslední participativní fáze projednal IPR na základě zadání primátorky materiál s Výbory ZHMP a 20. 7. 2016 odevzdal Strategický plán, aktualizaci 2016 k posouzení vlivu na životní prostředí (SEA). Po získání kladného stanoviska byl dokument schválen Radou hl. m. Prahy. Nyní je na řadě schválení Zastupitelstvem hl. m. Prahy.

Strategický plán hl. m. Prahy - návrhová část

                    

 

 

 

 

 

 

Jednotlivé části dokumentu

1) Soudržná a zdravá metropole


Reaguje na hrozbu nepřipravenosti města na demografické změny (stárnutí populace i nárůst cizinců), na hrozbu zhoršení kvality života (degradace centra a rozpad urbánní struktury) a zhoršování kvality života (pomalé odstraňování prvků snižujících kvalitu prostředí).

Posiluje silné stránky - sociální bezbariérovost a prostupnost a hodnotné přírodní prostředí.

Rozvíjí potenciály využití kvalitní technické infrastruktury a aktivní občanské společnosti.

Hledá odpovědi na otázky „Jaké chceme mít naše město? Jak má vypadat město, ve kterém chceme žít?

2) Prosperující a kreativní metropole

Reaguje na hrozící provincionalitu, pokles konkurenceschopnosti a ztrátu mezinárodní pozice Prahy, zanedbávaný kulturní kapitál města a klesající výkonnost vzdělávacího systému.

Posiluje silné stránky atraktivní polohy města a silné značky založené na historickém dědictví

Rozvíjí potenciál flexibilní pracovní síly i inovačních a kulturně kreativních odvětví pražské ekonomiky.

Hledá odpovědi na otázky „Jak se prosadíme ve světě? Čím se budeme živit? Co bude zdrojem prosperity města za dvacet let?“

3) Dobře spravovaná metropole

  

Reaguje na nedostatečnou participaci obyvatel na řízení města, málo funkční komunikaci a na malý respekt ke koncepčnímu plánování.

Rozvíjí potenciál aktivní občanské společnosti a posiluje založenou institucionální kapacitu.

Hledá odpovědi na otázky „Jak se mezi sebou dohodneme? Jak naplánujeme budoucnost města? Jak budeme reagovat na nečekané změny?“

                        

Dodatky ke Strategickému plánu hl. m. Prahy

                          

 

Dokumenty ke stažení

 

 

Mapa souvisejících strategických dokumentů

 

 

 

 

 

Mapa klíčových a zapojených aktérů

 

 

 

 

 

Infografika priorit Strategického plánu

 

 

 

 

 

Mapa obsahu Návrhové části Strategického plánu

 

 

 

 

 

Schéma implementace Strategického plánu

 

 

 

Archiv pracovních verzí: 

Návrhová část Strategického plánu hl. m. Prahy (verze 02/2016)
Návrhová část Strategického plánu hl. m. Prahy (verze 10/2015)

 

Mohlo by Vás také zajímat

Ilustrační obrázek aktuality

Územní studie Letňany-Kbely bude doplněna o námětovou část

Ilustrační obrázek aktuality

Ondřej Boháč: Jak stát chrání veřejný zájem? Za kauzou Kasárna Karlín stojí nemožnost měst o sobě rozhodovat

Ilustrační obrázek aktuality

Kudy k volbám? Poradí naše aplikace

Všechny články