Přejít na hlavní obsah

Ostatní soutěžní návrhy na řešení veřejného prostoru před terminály 1 a 2 Letiště Václava Havla Praha

3. zvýšená cena - D3A spol. s.r.o.

Autoři:
Ing. arch. Eva Macková, Ing. arch. Tomáš Prouza, Ing. arch. Jaroslav Zima

Spolupracující osoby: Ing. Daniel Polič, Ph.D, Ing. arch. Petra Barotková, Milan Bulva, Ing. arch. Lenka Chmelířová, Ing. arch. Miroslav Juren, Ing. arch. Eva Macková, Ing. Jan Přikryl, Ing. arch. Jana Školníková


Návrh nevykazuje výrazný kvalitativní posun oproti 1. kolu. Veřejný prostor před terminály je řešen prioritně jako dopravní. Nebyla prokázána opodstatněnost podélné komunikační osy území. Sympatické je integrování hromadné a pěší dopravy, včetně doprovodných funkcí, do centrálního komunikačního uzlu. Podmíněnost tohoto řešení výstavbou železnice je určitou slabinou.

Autorská zpráva

Vizualizace

 

3. zvýšená cena - CMC architects – Atelier DUA – Jan Mužík

 

 

Autoři:

Ing. arch. Martina Chisholm, Ing. Václav Malina, Ing. Jan Mužík

Spolupracující osoby:

Ing. David Richard Chisholm, Ing. arch. Vít Máslo, Ing. arch. Evžen Dub, Ing. Daniel Šimpach, Ibc. Yuliya Pozynich

 

Řešení dobře reflektuje některé připomínky z 1. kola. Zůstává stále pochybnost o příliš silném důrazu na osové řešení a hierarchii komunikací na příjezdu k terminálům. Návrh je schematický v řešení komunikací i v prostorové struktuře, toto schéma však nepřináší zvýšení kvality předprostorů terminálů ani zastavěného územi mezi nimi. Porota kladně hodnotí snahu o propracování architektonického řešení veřejných prostranství. U řešení objektů je architektonická kvalita nevyrovnaná.

 Autorská zpráva

Vizualizace

 

Neocenění ve II. kole - SUPERLABOR

Autoři:

Jiří Vítek, Michal Mačuda, Jakob Kopec 

Spolupracující osoby:

Yvonna Hawerlandová, Petr Pokorný

 

Návrh ve druhém kole neobhájil inovativní koncepční východiska z prvního kola. Prezentovaná struktura postrádá proklamované urbánní kvality, např. parter, proporce a měřítko městského prostoru. Potenciál veřejného prostoru není dostatečně využit. Předprostory před terminály nejsou přesvědčivě zpracovány.

Autorská zpráva

Vizualizace

 

Neocenění ve II. kole - Hlaváček – architekti, spol. s.r.o.

Autoři:

Prof. Ing. arch. Michal Hlaváček, Ing. arch. Barbora Janíková, Ing. arch. Karel Musil, Ing. arch. Petra Nováková, Ing. arch. Tomáš Skřivan

Spolupracující osoby:

Ing. Daniela Maxová, Ing. Stanislav Janoš

 

Návrh přesvědčivě nerozvíjí silné stránky koncepce z 1. kola. Navrhované objemy jsou předimenzované, architektonický výraz je formálně efektní. Podnětné dopravní řešení se nepodařilo přetavit v přesvědčivou formu. Otázkou je, co autoři chápou jako veřejný prostor a jak vnímají jeho kvalitu.

Autorská zpráva

  Vizualizace

 

1. kolo soutěže

Návrhy z prvního kola soutěže jsou k dispozici zde.

 

 

 

Mohlo by Vás také zajímat

Ilustrační obrázek aktuality

IPR přiblížil práci urbanisty pomocí storytellingu. Za svůj počin získal mezinárodní ocenění

Ilustrační obrázek aktuality

Tři čtvrtiny Pražanů vnímají klimatickou změnu jako hrozbu. IPR zjišťoval, jak jsou lidé spokojeni se životem v Praze

Ilustrační obrázek aktuality

Do první fáze krajinářsko-urbanistické soutěže na Příměstský park Soutok postupují týmy z Evropy, Asie i Ameriky

Všechny články