Přejít na hlavní obsah

IPR konzultuje Metropolitní plán s městskými částmi

Při probíhajících konzultacích k Metropolitním plánu podávají městské části Institutu plánování a rozvoje hl. m. Prahy podněty, jak zajistit optimální rozvoj svého území. Často chtějí vymezit více ploch pro rozvoj do okolní krajiny. Metropolitní plán ale většinu území stabilizuje a prioritou IPR Praha je okolní krajinu chránit.

Ilustrační obrázek aktuality

„Díky konzultacím s městskými částmi máme nesmírně cennou možnost poradit se nad řešeným územím s lidmi, kteří ho perfektně znají. Na nejvíce neshod narážíme s těmi malými městskými částmi, které by si přály mít více rozvojových ploch,“ komentuje dosavadní průběh jednání Petr Hlaváček.

IPR podobným požadavkům městských částí nemůže vyhovět, protože je vázán politickým zadáním pražských zastupitelů. Proto zástupci institutu doporučují městským částem zaslat oficiální připomínku v průběhu oficiálního projednávání. Pokud se najde veřejná shoda, nic nebrání je zapracovat. „Ceníme si však toho, že se na taková místa můžeme zaměřit ještě před projednáváním. U většiny sporných bodů se totiž daří nacházet smysluplnou shodu,“ upozorňuje Hlaváček a doplňuje: „Na připomínky se těšíme, protože chceme, aby byl Metropolitní plán co možná nejkvalitnější.“

Od počátku dubna probíhá již čtvrté kolo konzultací Metropolitního plánu s městskými částmi. Jednání se zastupiteli 57 městských částí má pomoci dospět již nyní k co největší míře shody, což umožní efektivnější průběh samotného projednávání.

„Metropolitní plán zcela správně soustředí pozornost na nevyužívané plochy v centru města a omezuje nežádoucí suburbanizaci. Musíme však najít optimální a vyvážený rozvoj mezi hustě zastavěnou centrální částí města s okraji Prahy, neboť rozhodně není žádoucí, aby se suburbanizace pouze přesunula těsně za pražské hranice,“ říká radní RNDr. Jana Plamínková pro oblast infrastruktury, technické vybavenosti, životního prostředí, územního rozvoje a územního plánu.

Konzultace budou probíhat do konce dubna a o měsíc později IPR Praha nový územní plán definitivně předá pořizovateli, tedy Magistrátu hl. m. Prahy. V září by měl být plán zveřejněn, na což naváže samotné projednávání plánu, kdy budou moci podat připomínku oficiální instituce i občané. Nový územní plán by měl platit od začátku roku 2021.

 

Jak jsou zapojeny městské části do přípravy Metropolitního plánu

IPR aktivně spolupracuje s městskými částmi již od samého začátku zpracovávání Metropolitního plánu. Spolupráce s městskými částmi se rozběhla již v březnu 2013, kdy byl v sále Zastupitelstva hl. m. Prahy prezentován starostům a zastupitelům městských částí Návrh zadání Metropolitního plánu.

Na podzim roku 2014 se konaly komunální volby, které v některých případech znamenaly posun směřování a vývoje jednotlivých městských částí. Půl roku po volbách, v dubnu roku 2015 IPR zorganizoval Úvodní seminář, který měl za cíl objasnit provázanost sběru dat jednotlivých pracovišť IPR, shrnout dosavadní průběh prací na Metropolitním plánu, ale také nastínit obsah nadcházejících individuálních konzultací. Ty probíhaly v dubnu a květnu 2015 a zúčastnilo se jich 170 zástupců městských částí. 77 % z nich potom v dotazníkovém šetření vyplnilo, že schůzku hodnotí jako velmi užitečnou.

Mohlo by Vás také zajímat

Ilustrační obrázek aktuality

Pražské ulice a náměstí už 10 let zlepšuje Manuál z dílny IPR. Byl přeložen do 3 jazyků a sbírá evropská oceněn

Ilustrační obrázek aktuality

Praha schválila návrh nových stavebních předpisů. Budou v souladu s novým stavebním zákonem

Ilustrační obrázek aktuality

Kolik má Praha městských bytů a kdo v nich bydlí? Nová analýza IPR odhaluje aktuální čísla

Všechny články