Přejít na hlavní obsah

Vítězná

Rada hl. m. Prahy uložila Institutu plánování a rozvoje hlavního města Prahy vypracovat zadání pro koncepční studii lokality Újezd - Vítězná – most Legií.

O projektu

Uzel Vítězná x Újezd je exponovaný veřejný prostor, který je místem hlavního nástupu na Petřín. Je vhodné zde vytvořit komfortní podmínky pro důstojný pohyb pěších a kvalitní, bezpečnou a bezbariérovou dostupnost veřejné dopravy. 

Tranzitní automobilová doprava a z toho vyplývající komplikace v místech křížení s tramvajovou tratí způsobuje neúměrnou zátěž, která omezuje pěší prostupnosti a provoz veřejné dopravy.

Lze přepokládat že pokud se podaří snížit počet projíždějících automobilů, dojde ke zklidnění dopravy, zvýšení kvality veřejného prostoru a zlepšení podmínek pro aktivity rezidentů i návštěvníků města.

Zadání koncepční studie bude respektovat aktuální návrh Malostranského náměstí vzešlého z architektonicko-urbanistické soutěže.

Účelem koncepční studie nebude navrhnout nové pojetí, ale zejména koordinovat jednotlivé městské subjekty.

Zadání pro koncepční studii bude definovat

  • přesné vymezení řešeného území
  • rámcový plán etap a jednotlivých kroků (pracovní skupiny, výstava, prezentace, odsouhlasení)
  • rámcový časový odhad zpracování
  • podrobné nastavení rolí zúčastněných organizací, mechanismů projektového řízení a odsouhlasení etap projektu

Očekávané přínosy projektu

  • zvýšení kvality a funkčnosti všech koordinovaných záměrů a projektů
  • zvýšení kvality veřejných prostranství pro obyvatele i návštěvníky města zvýšení bezpečnosti a komfortu při přecházení komunikací
  • snížení bariérovosti v území a vytvoření nových pěších vazeb
  • zklidnění dopravy v uzlu Vítězná x Újezd 

Dokumenty ke stažení

Usnesení RHMP číslo 2337 ze dne 27.9.2016

 

Mohlo by Vás také zajímat

Ilustrační obrázek aktuality

Mariánské náměstí ožívá – výzva k pořádání kulturních aktivit

Ilustrační obrázek aktuality

V Praze opět narůstá počet Airbnb. Novela živnostenského zákona hlavnímu městu umožní jeho regulaci

Ilustrační obrázek aktuality

V Praze se staví! Hlavní město letos čeká zahájení výstavby veřejných projektů za desítky miliard

Všechny články