Přejít na hlavní obsah

Centrum architektury a městského plánování 13. 2. 2017

CAMP [kemp] je zkratka názvu Centra architektury a městského plánování. Jeho hlavním posláním je zlepšit současnou podobu veřejné debaty o rozvoji Prahy. CAMP poslouží nejen architektům, projektantům a investorům, ale stejně tak městským částem, neziskovým organizacím a všem občanům jako základní zdroj přehledných a dostupných informací o přítomnosti a budoucnosti hlavního města. 

 

CAMP otevře dveře prvním návštěvníkům 21. září 2017.

Více informací zde.

 

Kromě své základní funkce informačního centra nabídne CAMP také výstavní sál s unikátní velkoplošnou projekcí, studovnu, kavárnu, venkovní terasu a moderní přednáškový sál s bohatým programem sestávajícím se z veřejných debat, vystoupení tuzemských i zahraničních odborníků, workshopů, projekcí a dalších aktivit.

Garantem a realizátorem CAMP je Institut plánování a rozvoje hlavního města Prahy, koncepční pracoviště zřízené pražským magistrátem pro oblasti architektury, urbanismu, rozvoje, tvorby a správy města.

 

CAMP bude sídlit na stejné adrese jako IPR Praha, tedy v centru Prahy na Karlově náměstí na dohled Emauzského opatství v modernistických budovách z konce šedesátých let, jejichž autorem je významný český architekt 20. století Karel Prager (autor mj. budovy Nové scény Národního divadla či bývalého Federálního shromáždění – dnes Národní muzeum). 

CAMP je novým prostorem v rámci Institutu plánování a rozvoje (IPR Praha). Zatímco posláním IPR Praha je zpracovávání strategických, urbanistických a územně rozvojových vizí a dokumentů, CAMP bude středobodem veřejného zdroje informací a diskurzu o rozvoji Prahy.

 

 

 

Co je CAMP?

  • CAMP je místem/prostorem (na mapě Prahy a mentální mapě architektury a urbanismu jako oboru)
  • CAMP je infocentrum (platforma pro zprostředkování stavu a vizí o podobě města veřejnosti - trvalá součást expozice)
  • CAMP je univerzální výstavní sál (krátkodobé tématické expozice)
  • CAMP je kolbištěm aktérů (veřejnost, developeři, veřejná správa, samospráva, projektanti)

 

Co CAMP nabízí?

CAMP chce být otevřenou platformou, „základním táborem“ pro každého, kdo má zájem na společném plánování a rozvíjení hlavního města České republiky. IPR Praha proto nabízí prostory a nástroje CAMP k užití třetím stranám a vybízí všechny subjekty zainteresované na rozvoji města ke vzájemné spolupráci.

 

Investorům nabízíme možnost prezentovat veřejnosti své nové stavební projekty na vysoké odborné i komunikační úrovni.

Neziskovým organizacím umožňujeme využívat výstavní a přednáškové prostory CAMPu pro pořádání workshopů a veřejných debat.

Vysokým školám nabízíme možnost využívat přednáškový sál pro sto lidí vybavený špičkovou AV technikou včetně možnosti záznamu či přímého přenosu akce na internetu.

Základním a středním školám umožňujeme navštěvovat vzdělávací programy zaměřené na problematiku architektury.
a plánování města šité na míru dětským posluchačům.

Umělcům a architektům umožňujeme podílet se v rámci kurátorského dohledu na programu expozic a instalací.

Začínajícím profesionálům umožňujeme využívat unikátní projekce 20x4 mpro veřejné i soukromé prezentace.

Studentům umožňujeme klidné a příjemné prostředí studovny s prezenční knihovnou obsahující české ale zejména zahraniční tituly v oblasti architektury, urbanismu, plánování měst, designu atp.

Nakladatelstvím odborné literatury dáváme možnost prodávat své publikace skrze knižní obchod přímo v prostorách CAMP.

Organizátorům architektonických soutěží umožňujeme vystavovat soutěžní návrhy v profesionálních výstavních podmínkách.

 

 

V případě zájmu o spolupráci kontaktujte Štěpána Bärtla (bartl@ipr.praha.eu, 723 657 669).

 

Mohlo by Vás také zajímat

Ilustrační obrázek aktuality

Územní studie Letňany-Kbely bude doplněna o námětovou část

Ilustrační obrázek aktuality

Ondřej Boháč: Jak stát chrání veřejný zájem? Za kauzou Kasárna Karlín stojí nemožnost měst o sobě rozhodovat

Ilustrační obrázek aktuality

Kudy k volbám? Poradí naše aplikace

Všechny články