Přejít na hlavní obsah

Klárov

Klárov je dnes něco mezi náměstím a parkem. I přesto, že se zde koncentruje velké množství chodců, zdejší prostor je pro chůzi velmi nepohodlný – obzvláště tehdy, pokud se člověk chce dostat na Hrad, do Jeleního příkopu či na Letnou. Rada hl. m. Prahy proto zadala Institutu plánování a rozvoje Prahy (IPR Praha), aby zpracoval zadání pro koncepční studii proměny celého prostoru. Dne 13. 11. 2018 byla studie, kterou zpracoval ateliér A69, Radou schválena. Harmonogram počítá s realizací do roku 2023.

>>> Studie ke stažení zde (zip, 500 MB)

(Studie obsahuje i moduly, které jsou nad rámec studie. Moduly nebyly schváleny Radou hl. m. Prahy a pouze prověřují možná řešení dle představy architekta zpracovatele).

Aktuální stav

Klárov je jedním z nejrušnějších míst na Malé Straně. Kromě výstupu z metra Malostranská se tu kříží i několik tramvajových tratí. Rušno je zde především kvůli automobilovému provozu: Klárov je spojnicí mezi Holešovicemi, Malou Stranou a Hradčany na levém břehu Vltavy a pravobřežním Josefovem a Starým Městem. Zastavují tu i dálkové turistické autobusy – Klárov je též východiskem frekventovaných turistických tras na Pražský hrad.

Ačkoli se zde koncentruje velké množství pěších, zdejší veřejné prostory tomu vůbec nedostačují. I kvůli tomu je Klárov místem, kde se děje velké množství nehod – a to jak střetů chodců a automobilů, ale i automobilů a tramvají. Nepřehledný rozlehlý prostor křižovatek způsobuje mimo jiné najíždění a stání automobilů v tramvajových pásech. Důsledkem toho je zpomalení tramvajového provozu. Nepříjemný je Klárov i pro cyklisty. Je také velmi těžké dostat se odsud do sousedních Letenských sadů, Chotkových sadů i Jeleního příkopu. A ačkoli prostor Klárova přiléhá k vodě, nefunguje ani jako nábřeží, neboť od vody je oddělen množstvím bariér.

Podle schváleného harmonogramu by koncepční studie měla být hotová a projednaná do jara příštího roku. Následovat bude výběr projektanta pro projektovou dokumentaci. Realizace by se mohla odehrát v roce 2019.

Cíl koncepční studie

Cílem koncepční studie tedy je identifikovat problémy a příležitosti dopravního uspořádání v dané oblasti, posoudit kvalitu stávající zeleně, zpracovat vizi krajinářského řešení a navázání Klárova na další rekreační plochy (Letenské sady, Kosárkovo nábřeží, náplavka Cihelná) a navrhnout komplexní řešení veřejných prostranství řešeného území včetně návazností.

Po schválení Radou hl. m. Prahy bude koncepční studie závazným podkladem pro zpracování návazných projektových dokumentací jednotlivých městských investorů. Navržená opatření v oblasti dopravy by měla vést k preferenci veřejné a pěší dopravy na úkor individuální automobilové dopravy. Hl. m. Praha má zájem koordinovat více běžících projektů v této lokalitě i z důvodu významu této oblasti v dopravní síti a hierarchii veřejných prostranství.

V současné chvíli se počítá s těmito změnami: 

  • světelně signalizační zařízení – Letenská, U Lužického semináře, Klárov (Eltodo, a. s.)
  • podchod/cyklopodjezd Pod Mánesovým mostem (Technická správa komunikací hlavního města Prahy)
  • park náplavky Cihelná (městská část Praha 1)
  • dočasná dopravní opatření za účelem snížení nehodovosti na křižovatce U Bruských kasáren a Pod Bruskou (odbor rozvoje a financování dopravy Magistrátu hl. m. Prahy).

Očekávané přínosy

  • zvýšení kvality a funkčnosti všech koordinovaných záměrů a projektů
  • zvýšení kvality veřejných prostranství pro obyvatele i návštěvníky hl. m. Prahy
  • zvýšení bezpečnosti a komfortu pro pěší a cyklisty
  • snížení bariérovosti v území a vytvoření nových pěších vazeb
  • zklidnění dopravy lokality Klárov.

Dokumenty ke stažení

Koncepční studieKlárov před a po

Original Image PŘED
Modified Image POOriginal Image PŘED
Modified Image POOriginal Image PŘED
Modified Image POOriginal Image PŘED
Modified Image POMohlo by Vás také zajímat

Ilustrační obrázek aktuality

Reakce na aktuální zápis Nové odbavovací haly (NOH) hlavního nádraží v Praze jako kulturní památky do katalogu NPÚ

Ilustrační obrázek aktuality

Jak mapujeme Prahu? IPR vydává knihu o historii technické mapy

Ilustrační obrázek aktuality

Dánští architekti promění pražské hlavní nádraží na Šťastný Hlavák

Všechny články