Přejít na hlavní obsah

Klárov

Klárov je dnes něco mezi náměstím a parkem. I přesto, že se zde koncentruje velké množství chodců, zdejší prostor je pro chůzi velmi nepohodlný – obzvláště tehdy, pokud se člověk chce dostat na Hrad, do Jeleního příkopu či na Letnou. Rada hl. m. Prahy proto zadala Institutu plánování a rozvoje Prahy (IPR Praha), aby zpracoval zadání pro koncepční studii proměny celého prostoru. Dne 13. 11. 2018 byla studie, kterou zpracoval ateliér A69, Radou schválena. Harmonogram počítá s realizací do roku 2023.

>>> Studie ke stažení zde (zip, 500 MB)

(Studie obsahuje i moduly, které jsou nad rámec studie. Moduly nebyly schváleny Radou hl. m. Prahy a pouze prověřují možná řešení dle představy architekta zpracovatele).

Aktuální stav

Klárov je jedním z nejrušnějších míst na Malé Straně. Kromě výstupu z metra Malostranská se tu kříží i několik tramvajových tratí. Rušno je zde především kvůli automobilovému provozu: Klárov je spojnicí mezi Holešovicemi, Malou Stranou a Hradčany na levém břehu Vltavy a pravobřežním Josefovem a Starým Městem. Zastavují tu i dálkové turistické autobusy – Klárov je též východiskem frekventovaných turistických tras na Pražský hrad.

Ačkoli se zde koncentruje velké množství pěších, zdejší veřejné prostory tomu vůbec nedostačují. I kvůli tomu je Klárov místem, kde se děje velké množství nehod – a to jak střetů chodců a automobilů, ale i automobilů a tramvají. Nepřehledný rozlehlý prostor křižovatek způsobuje mimo jiné najíždění a stání automobilů v tramvajových pásech. Důsledkem toho je zpomalení tramvajového provozu. Nepříjemný je Klárov i pro cyklisty. Je také velmi těžké dostat se odsud do sousedních Letenských sadů, Chotkových sadů i Jeleního příkopu. A ačkoli prostor Klárova přiléhá k vodě, nefunguje ani jako nábřeží, neboť od vody je oddělen množstvím bariér.

Podle schváleného harmonogramu by koncepční studie měla být hotová a projednaná do jara příštího roku. Následovat bude výběr projektanta pro projektovou dokumentaci. Realizace by se mohla odehrát v roce 2019.

Cíl koncepční studie

Cílem koncepční studie tedy je identifikovat problémy a příležitosti dopravního uspořádání v dané oblasti, posoudit kvalitu stávající zeleně, zpracovat vizi krajinářského řešení a navázání Klárova na další rekreační plochy (Letenské sady, Kosárkovo nábřeží, náplavka Cihelná) a navrhnout komplexní řešení veřejných prostranství řešeného území včetně návazností.

Po schválení Radou hl. m. Prahy bude koncepční studie závazným podkladem pro zpracování návazných projektových dokumentací jednotlivých městských investorů. Navržená opatření v oblasti dopravy by měla vést k preferenci veřejné a pěší dopravy na úkor individuální automobilové dopravy. Hl. m. Praha má zájem koordinovat více běžících projektů v této lokalitě i z důvodu významu této oblasti v dopravní síti a hierarchii veřejných prostranství.

V současné chvíli se počítá s těmito změnami: 

  • světelně signalizační zařízení – Letenská, U Lužického semináře, Klárov (Eltodo, a. s.)
  • podchod/cyklopodjezd Pod Mánesovým mostem (Technická správa komunikací hlavního města Prahy)
  • park náplavky Cihelná (městská část Praha 1)
  • dočasná dopravní opatření za účelem snížení nehodovosti na křižovatce U Bruských kasáren a Pod Bruskou (odbor rozvoje a financování dopravy Magistrátu hl. m. Prahy).

Očekávané přínosy

  • zvýšení kvality a funkčnosti všech koordinovaných záměrů a projektů
  • zvýšení kvality veřejných prostranství pro obyvatele i návštěvníky hl. m. Prahy
  • zvýšení bezpečnosti a komfortu pro pěší a cyklisty
  • snížení bariérovosti v území a vytvoření nových pěších vazeb
  • zklidnění dopravy lokality Klárov.

Dokumenty ke stažení

Koncepční studieKlárov před a po

Original Image PŘED
Modified Image POOriginal Image PŘED
Modified Image POOriginal Image PŘED
Modified Image POOriginal Image PŘED
Modified Image POMohlo by Vás také zajímat

Ilustrační obrázek aktuality

Pražské ulice a náměstí už 10 let zlepšuje Manuál z dílny IPR. Byl přeložen do 3 jazyků a sbírá evropská oceněn

Ilustrační obrázek aktuality

Praha schválila návrh nových stavebních předpisů. Budou v souladu s novým stavebním zákonem

Ilustrační obrázek aktuality

Kolik má Praha městských bytů a kdo v nich bydlí? Nová analýza IPR odhaluje aktuální čísla

Všechny články