Přejít na hlavní obsah

Ředitel/ka Sekce detailu města

Institut plánování a rozvoje hl. m. Prahy hledá ředitele/lku nově ustavené Sekce detailu města. Hlavním poslání sekce je:

 • zpracování celoměstsky významné koncepční dokumenty hlavního města Prahy v oblasti veřejného prostoru
 • doporučování nebo nastavování nástrojů a mechanismů, umožňující efektivní a systémové plánování a tvorbu veřejného prostoru
 • zpracovávání a koordinace přípravy metodik pro tvorbu veřejných prostranství, koncepcí a projektů v oblasti architektury a urbanismu
 • zastupování hlavního města Prahu jako účastníka všech řízení ve věcech územního plánování, jako sousední obce ve smyslu příslušných ustanovení stavebního zákona.
 • zajištění koncepční dokumentace pro rozvoj veřejného prostoru a staveb financovaných z veřejných rozpočtů, zpracování podkladů a zajištění podmínek pro urbanistické a architektonické soutěže na území hlavního města Prahy.

Koho hledáme a na čem byste pracovali?

Náplň práce:

 • řízení nově ustanovené sekce a koordinace činnosti tří kanceláří se zaměřením na:
  • tvorbu a celoměstské koncepce kvalitního veřejného prostoru
  • přípravu a realizaci architektonických soutěží
  • agendu spojenou ze zastupováním hl. m. Prahy jako účastníka územního řízení
  • vedení městských projektů a soutěží
 • jednání s vedením města, odbory magistrátu, městským organizacemi, odbornou veřejností
 • zodpovědnost za vytváření a naplňování strategických cílů sekce a zajištění jejich souladu s vizemi organizace a koncepcemi rozvoje města

 

Hledáme kandidáta/tku, který/á má:

 • schopnost vést a motivovat tým talentovaných odborníků
 • proaktivní a flexibilní přístup k řešení komplexních úkolů a dokáže uvažovat v širších souvislostech
 • výborné manažerské a vyjednávací schopnosti, dokáže nalézat kompromis
 • velmi dobré organizační a komunikační schopnosti
 • profesionální přístup a otevřenost

Jaké požadavky byste měli splňovat?

 • občan ČR nebo cizí státní příslušník s trvalým pobytem v ČR, který ovládá český jazyk
 • vysokoškolské magisterské vzdělání, relevantní praxe minimálně 5 let
 • autorizace v oborové komoře výhodou
 • zkušenosti s vedením týmu a řízením
 • zkušenosti s tvorbou koncepčních a strategických dokumentů
 • velmi dobrá orientace v soudobých trendech v oblasti městských projektů a plánování měst
 • orientace v právních předpisech:
  • zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, včetně prováděcích předpisů a souvisejících zákonů
  • zákon č. 131/2000 Sb., o hl. m. Praze, ve znění pozdějších předpisů
  • zákon č. 134/2016 Sb., o veřejných zakázkách
 • znalost anglického jazyka, znalost dalšího jazyka výhodou
 • trestní bezúhonnost

Co Vám můžeme nabídnout?

 • prostor pro vlastní iniciativu a kreativitu v nastavování procesů v souladu vizí organizace
 • atraktivní pracovní prostředí v centru Prahy (v areálu, jehož součástí je moderní Centrum architektury a městského plánování)
 • možnost dalšího vzdělávání a rozvoje
 • platové podmínky dle nařízení vlády ČR č. 564/2006 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě, ve znění pozdějších předpisů, příloha 1, v platové třídě 13 + příplatek za vedení, osobní příplatek
 • 5 týdnů dovolené, 3 sickdays, stravenky, služební počítač, mobilní telefon, asistent/ka

Přihláška

 • jméno, příjmení, titul
 • datum a místo narození
 • datum a podpis

 

K žádosti přiložte:

 • strukturovaný životopis
 • motivační dopis
 • Vypracovaný koncept vize rozvoje Sekce detailu města na IPR Praha (o rozsahu 5 normostran textu)

 

Předpokládaný nástup do funkce: nástup možný ihned

Vyhlašovatel si vyhrazuje právo výběrové řízení zrušit kdykoli v jeho průběhu bez udání důvodů.

Přihlášku s požadovanými doklady zasílejte na adresu:

Institut plánování a rozvoje hlavního města Prahy

k rukám paní JUDr. Zdeňky Zenkerové, Ph.D., ředitelky Sekce právní a ekonomické

Vyšehradská 57/2077

128 00 Praha 2

Obálku označte slovy: „Výběrové řízení – pozice ředitel/ředitelka Sekce detailu města IPR Praha – neotvírat“.

Mohlo by Vás také zajímat

Ilustrační obrázek aktuality

V Praze opět narůstá počet Airbnb. Novela živnostenského zákona hlavnímu městu umožní jeho regulaci

Ilustrační obrázek aktuality

V Praze se staví! Hlavní město letos čeká zahájení výstavby veřejných projektů za desítky miliard

Ilustrační obrázek aktuality

3 roky Nakladatelství IPR Praha! Co má za sebou a co plánuje?

Všechny články