Přejít na hlavní obsah

Císařský ostrov - Koncepce 2017

Trojská kotlina s Císařským ostrovem v jejím středu dosud neměla všeobecně sdílenou koncepci územního rozvoje. Nad parciálními projekty bylo obtížné dosáhnout nezbytnou míru shody. Tyto projekty zdržovaly problémy s jejich projednáváním nebo se ukázaly jako nerealizovatelné. Nebylo totiž možné prokázat jejich skutečný vliv na hodnoty v území. Trojská kotlina je vnímána jako přírodně-krajinné území vysoké hodnoty, které je oblíbeným cílem obyvatel hlavního města Prahy. Dne, 29.8.2017 Rada hl. m. Prahy schválila Akční plán a Koncepci celkového krajinářského řešení Císařského ostrova a jeho širšího okolí. 

Akční plán koncepce (PDF | 3,5 MB)

Akční plán koncepce v tiskové kvalitě (PDF | 34,6 MB)

Koncepce Císařského ostrova (PDF | 45 MB)

Koncepce Císařského ostrova v tiskové kvalitě (PDF | 212 MB)

Aktualizace plánu průlehu (rar |  21,5 MB)

Prezentační materiál: Koncepce, Akční plán a Projekty

Celková Koncepce krajinářského řešení Císařského ostrova a širšího okolí (dále jen Koncepce nebo Koncepce Císařského ostrova) v souvislosti s přípravou výstavby Nové vodní linky má za cíl překlenout tyto problémy a k území přistupovat primárně z perspektivy krajiny, do které jsou začleňovány jednotlivé funkční požadavky jako prostupnost, dopravní obslužnost, parkování v klidu, vodohospodářské opatření atd. Koncepce tak garantuje soulad s vnímanými hodnotami obsaženými v krajině a tím pádem snížení jejich negativního vlivu na ni. V důsledku tedy přináší vyšší realizovatelnost takto koordinovaných záměrů.

Během května a června 2015 proběhla 3 setkání v rámci Soutěžního workshopu, ten představoval přípravnou fázi Koncepce. Předmětem soutěžního workshopu, který kombinoval soutěž a odborné kolokvium s širokou účastí, bylo nalézt sdílený přístup k rozvoji území a vybrat vítězný návrh z 5 návrhů, které vznikaly v rozmezí mezi prvním a třetím setkáním.
Základní principy rozvoje území stanovené v Koncepci jsou shrnuty v kapitole Zásady Koncepce. Tyto principy vypracoval IPR Praha na základě Vyhodnocení Podkladové studie a v říjnu 2016 je projednal na společném setkání stakeholderů (viz kapitola Podněty a připomínky).

Koncepce se opírá o Podkladovou urbanisticko-krajinářskou studii, která je dopracovaným vítězným návrhem mezioborového autorského týmu ve složení architekta Petra Pelčáka, krajinářské architekty Evy Wagnerové, dopravního inženýra Václava Maliny a vodohospodářského inženýra Miloslava Šindlara, který zvítězil v soutěžním workshopu. Podkladová studie obsahuje též mapy a Katalog charakteru nivní krajiny v Trojské kotlině, který určuje, jaký by měl být cílový charakter prostředí.
Další částí Koncepce je Vyhodnocení podkladové studie, které podrobně hodnotí jednotlivé návrhy podkladové studie a doporučuje ve kterých dále pokračovat a pro které úseky naopak hledat alternativní řešení.
Na Koncepci navazuje Akční plán pro její implementaci, stanovující opatření a navazující kroky pro jednotlivé projekty.

Tisková zpráva (29.8.2017)

  [[psyoGallery:album_id=43]]

 

Mohlo by Vás také zajímat

Ilustrační obrázek aktuality

Kolik má Praha městských bytů a kdo v nich bydlí? Nová analýza IPR odhaluje aktuální čísla

Ilustrační obrázek aktuality

Územní studie Letňany-Kbely bude doplněna o námětovou část

Ilustrační obrázek aktuality

Ondřej Boháč: Jak stát chrání veřejný zájem? Za kauzou Kasárna Karlín stojí nemožnost měst o sobě rozhodovat

Všechny články