Přejít na hlavní obsah

Memorandum o spolupráci na rozvoji, budoucím využití a správě Trojské kotliny v okolí Císařského ostrova

Memorandum o spolupráci na rozvoji, budoucím využití a správě Trojské kotliny v okolí Císařského ostrova bylo podepsáno dne 1.12.2017  tehdejší primátorkou Prahy Adrianou Krnáčovou a představiteli jednotlivých městských částí. Cílem memoranda je především potvrzení společného postupu městských částí a hlavního města Prahy při koordinaci v plánování a rozvoji hodnotné krajiny Trojské kotliny a zajištění spolupráce při vzniku společné místní správy, která bude pečovat o přírodní plochy a budovat místní identitu.

 

Memorandum podepsali 

  • Ondřej Kolář - MČ Praha 6
  • Jan Čižinský - MČ Praha 7
  • Roman Petrus - Praha 8
  • Tomáš Bryknar - Praha - Troja
  • Petr Kubala - Generální ředitel Povodí Vltavy

Preambule

Účastníci memoranda s vědomím celoměstského i nadregionálního významu prostoru údolní nivy řeky Vltavy v okolí Císařského ostrova a přírodního území Trojské kotliny tímto prohlášením stvrzují společný zájem na podpoře jedinečného charakteru krajiny a jejích ekologických i kulturních hodnot a dále rekreačního i edukačního potenciálu místa. Kvalitní rozvoj krajiny jako celku je možné zaručit pouze stabilní dlouhodobou spoluprací mezi jednotlivými aktéry a správci území, ke kterým patří i účastníci tohoto memoranda. A dále koordinovaným a koncepčním plánováním, které bude zajišťovat citlivé začlenění jednotlivých projektů do krajiny a jejich vícestranný přínos.

Článek I.

Účastníci memoranda se dohodli, že se budou při plánování a realizaci záměrů v oblasti urbanistického a architektonicko-krajinářského plánování, investic, plavby, ochrany před povodněmi, ochrany a rozvoji přírodních a krajinných hodnot, při řešení majetkoprávních vztahů, ve věci správy, údržby a využití v prostoru řeky vzájemně informovat a koordinovat jednotlivé projekty již ve fázi záměrů a zadání.

Článek II.

Účastníci memoranda se dohodli na společném cíli, a to nalézt co nejefektivnější model koordinované místní správy jako budoucí platformy pro příměstský park Trojská kotlina.

Článek III.

Jednotliví účastníci memoranda potvrzují Zásady koncepce celkového krajinářského řešení Císařského ostrova a jeho širšího okolí jako základní koordinační dokument, který shrnuje hlavní principy rozvoje území, které mají být společně sledovány a naplňovány.

Článek IV.

Jednotliví účastníci memoranda se plně ztotožňují a hlásí se k dokumentu Doporučení pro tvorbu politiky rozvoje příměstských oblastí (Florencie, říjen 2012).

Mohlo by Vás také zajímat

Ilustrační obrázek aktuality

V Praze opět narůstá počet Airbnb. Novela živnostenského zákona hlavnímu městu umožní jeho regulaci

Ilustrační obrázek aktuality

V Praze se staví! Hlavní město letos čeká zahájení výstavby veřejných projektů za desítky miliard

Ilustrační obrázek aktuality

3 roky Nakladatelství IPR Praha! Co má za sebou a co plánuje?

Všechny články