Přejít na hlavní obsah

IPR zve na první ročník mezinárodní konference o krajinářské architektuře Next Landscapes. Zúčastní se světové špičky z oboru.

Oblast krajinářské architektury se v posledních letech dostává do povědomí veřejnosti zejména v souvislosti s tématem klimatické změny. Aktivní přístup k řešení environmentálních otázek města je součástí většiny projektů Institutu plánování a rozvoje hl. m. Prahy (IPR). I proto se IPR 13. a 14. října rozhodl uspořádat první ročník konference krajinářské architektury Next Landscapes, která propojí světové lídry v oblasti tvorby krajiny, hospodaření s dešťovou vodou, městského zemědělství, ale i kultury, architektury a urbanismu.

Ilustrační obrázek aktuality

Konference má za cíl představit přístupy, které může krajinářská architektura nabídnout pro budoucnost městské i příměstské krajiny v období velkých výzev a krizí, kterým města čelí. Konference představí mezinárodní projekty v různých měřítcích a nabídne prostor pro diskusi o budoucnosti krajinářské architektury jako oboru.

„Role krajinářského architekta je klíčová v řešení současných krizí a výzev. Žádný mezioborový tým se bez této profese neobejde, protože dokáže propojovat zdánlivě neslučitelné technické, ekologické i humanitní světy. Důkazem toho je modrozelená infrastruktura, kterou se snažíme uplatňovat do většiny projektů, kterým se na IPR věnujeme. Stačí se podívat, jakým způsobem plánujeme například revitalizaci Seifertovy ulice,“ říká ředitel IPR Ondřej Boháč.

Na konferenci potvrdili účast světová jména v oboru, například:

Mette Skjold (SLA)

je partnerem a CEO ve světoznámé kanceláři SLA, které se více než 15 let zabývá udržitelným městským plánováním nejen v oblasti parků a veřejného prostoru. SLA se podíleli na jednom z nejkomplexnějších a nejvlivnějších projektů adaptace na klimatickou změnu, Cloudburst Management Plan v Kodani.
Tao Zhang (SASAKI)

Působí v oblasti ekologického designu a snaží se překlenout propast mezi praxí, vědou a výzkumem. Ve vědě a výzkumu hledá inspiraci, která je pro něj významná pro následné kreativní vyjádření. Věří, že projekty by měly být komplexní v estetice i funkčnosti. Tao je nedílnou součástí silné mezinárodní základny společnosti Sasaki a přispěl k řadě oceňovaných projektů.

Matthew Potteiger

je profesorem krajinářské architektury na univerzitě v Syracuse, USA. Zaměření jeho výuky, výzkumu a zapojení komunity je na průsečíku zemědělské produkce a krajiny. Zabývá se způsobem, jak potraviny, které jíme, utváří ekologii, veřejné prostory a společenský život naší krajiny.

Dalšími známými hosty budou například: Michael Schwarze-Rodrian, Helen Marriage, Ingo Kowarik, David Kloet, Helge Herbst a další.

Mezi nejvýraznější krajinářské projekty, které město Praha řeší především environmentální optikou, je série projektů v říční krajině Prahy, jako například plánovaný příměstský park Soutok, připravovaná soutěž na Rohanský ostrov, revitalizace ostrova Štvanice, revitalizace Povltavské promenády, holešovické nábřeží s Parkem u vody či koncepce Císařského ostrova. Jednotlivé projekty řeší nejen výsadbu stromů a otázku mikroklimatu, biodiverzity a rekreace, ale často také ochranu před povodněmi. Například rozšířením koryta na Císařském ostrově povodňové modely prokázaly nejen lokální snížení povodňové hladiny o desítky centimetrů, ale pozitivní vliv až do centra Prahy. Téma je však otisknuto i v návrhu nového územního plánu – Metropolitního plánu. Ten se kromě jiného soustředí na vznik a rozšiřování parků, definování krajinného rozhraní, a tím i na ochranu otevřené krajiny.

Konference proběhne 13. - 14. října online z Centra architektury a městského plánování (CAMP). Vstup je zdarma a vstupenky na akci jsou dostupné v síti GoOut. Více informací naleznete na webu konference nextlandscapes.cz. Hlavním organizátorem konference je IPR ve spolupráci s NEXT Institute, SZKT a ČAKA.

 

 

Mohlo by Vás také zajímat

Ilustrační obrázek aktuality

V Praze opět narůstá počet Airbnb. Novela živnostenského zákona hlavnímu městu umožní jeho regulaci

Ilustrační obrázek aktuality

V Praze se staví! Hlavní město letos čeká zahájení výstavby veřejných projektů za desítky miliard

Ilustrační obrázek aktuality

3 roky Nakladatelství IPR Praha! Co má za sebou a co plánuje?

Všechny články