Přejít na hlavní obsah

3 547 kilometrů silnic, 143 kmtramvajových tratí, 289 škol, 17 424 bezbariérových přechodů, 956 tisíc pracovních míst. IPR má aktualizovaná data o Praze, podle kterých se plánuje město

Praha má rozlohu 496 km2, 167 tisíc parkovacích míst v zónách placeného stání a nejvíce lidí bydlí na Praze 4. Institut plánování a rozvoje hl. m. Prahy (IPR) sesbíral a aktualizoval ty nejdůležitější údaje o Praze, které slouží k jejímu plánování. Tzv. Územně analytické podklady obsahují informace o stavu a vývoji území hlavního města, o jeho hodnotách, plánovaném rozvoji i limitech a problémech, stejně jako zásadní data o dopravě či klimatu. Na adrese uap.iprpraha.cz tak můžete prozkoumat Prahu pod mikroskopem.

Ilustrační obrázek aktuality

Územně analytické podklady (ÚAP) slouží jako zdroj při plánování rozvoje území, včetně přípravy územního plánu města a dalších dokumentací. Je to aktuální popis a analýza města, na kterém lze sledovat i jeho postupný vývoj. Podklady shrnují důležité hodnoty města, limity jeho využití i možnosti dalšího rozvoje. ÚAP analyzují také technické, ekonomické, demografické a kulturní aspekty či kvalitu životního prostředí.

„ÚAP jsou zásadním dokumentem pro Prahu, díky kterému můžeme nastavit její správný rozvoj. Věnují se oblastem, jako je aktuální využití území či limity rozvoje a pomáhají nám také plánovat nové čtvrti, jelikož komplexně shrnují zásadní údaje od limitů hluku po potřebu nezbytné infrastruktury,“ říká Petr Hlaváček, I. náměstek primátora.

IPR průběžně sbírá a analyzuje nejaktuálnější data o městě, a výsledky každé 4 roky vydává ve formě uceleného územně plánovacího podkladu. ÚAP 2020 (tedy 5. celková aktualizace ÚAP hl. m. Prahy) jsou zpracovány ve dvou úrovních – pro obec a pro kraj.

ÚAP tvoří textová a grafická část. Textová část ÚAP 2020 pro obec je rozdělena do osmi tematických, čtyř komplexních a jedné syntetické knihy. Jde například o knihy Krajina, Město, Dopravní infrastruktura, Veřejná vybavenost či Rozbor udržitelného rozvoje. Grafická část obsahuje čtyři výkresy, které zobrazují hodnoty a limity využití území, záměry na změny v území a problémy k řešení.

„ÚAP obsahují kromě samotných čísel i důležitý kontext, který usnadňuje plánování města a poukazuje na problémy nutné vyřešit v budoucnu. Pokud se zaměříme například na veřejnou vybavenost, dokument nám ukazuje, že v osmnácti městských částech se do školky ročně nedostane 50 až 200 dětí, což je problém, který musí Praha řešit. Dokument však řeší i rozvoj brownfieldů či důležité téma klimatické změny,“ popisuje Ondřej Boháč, ředitel IPR. 

ÚAP jsou zveřejněny na novém portálu uap.iprpraha.cz, kde je možné naleznout podklady spolu s interaktivními mapami, klíčovými statistickými údaji o městě a i tím, jak si Praha vede ve vytyčených cílech udržitelného rozvoje. IPR plánuje průběžně aktualizovat Portál ÚAP tak, aby zajistil maximální dostupnost nejaktuálnějších dat a výstupů. Snaha zpřístupnit co největší část ÚAP online navazuje také na dlouhodobé strategické cíle otevřenosti veřejné správy a poskytování otevřených dat.

V Centru architektury a městského plánování (CAMP) se navíc již od 17. srpna můžete vydat na pátrací hru Praha pod mikroskopem, jež z ÚAP vychází. Hráči tak mohou tento městský dokument prostudovat zábavnou formou.

Mohlo by Vás také zajímat

Ilustrační obrázek aktuality

Mariánské náměstí ožívá – výzva k pořádání kulturních aktivit

Ilustrační obrázek aktuality

V Praze opět narůstá počet Airbnb. Novela živnostenského zákona hlavnímu městu umožní jeho regulaci

Ilustrační obrázek aktuality

V Praze se staví! Hlavní město letos čeká zahájení výstavby veřejných projektů za desítky miliard

Všechny články