Přejít na hlavní obsah

Veřejnost má možnost ovlivnit budoucí podobu terminálu Černý most

Příští týden bude v rámci participace představen návrh koncepční studie na novou podobu dopravního terminálu na Černém Mostě, kterou zpracoval multioborový tým vedený kanceláří re:architekti. Současné řešení terminálu je již zastaralé a samotné propojení k nástupištím komplikované. Návrh bude ještě přepracován na základě připomínek veřejnosti. Studii musí následně schválit Rada hl. m. Prahy a Rada MČ Praha 14. Celková rekonstrukce se vzhledem k investičním nákladům a náročnosti procesu přípravy nepředpokládá dříve než v roce 2030.
Ilustrační obrázek aktuality

Terminál na Černém Mostě denně využije okolo 50 000 cestujících. Jedná se o důležitý přestupní bod mezi metrem B, autobusovými linkami městské, příměstské i dálkové dopravy a v současnosti dokončovaným parkovištěm P+R. Terminál je však zastaralý a neodpovídá požadavkům pro cestující. Rada hl. m. Prahy proto pověřila Institut plánování a rozvoje hl. m. Prahy (IPR), aby zpracoval koncepční studii jeho celkové revitalizace. Na základě výběrového řízení vybral multioborový tým, který vede kancelář re:architekti.    

Architektonické řešení terminálu je dnes již zastaralé – přístup k nástupišti metra směrem do centra je komplikovaný a často vícenásobné objíždění terminálu autobusovými linkami je neefektivní. Navíc se na základě technických průzkumů zjistilo, že lávka nad nástupišti autobusů je ve špatném stavu a zhruba do deseti let bude vyžadovat celkovou rekonstrukci. Cílem je vytvořit na Černém Mostě kvalitní, přehledné, bezpečné a pohodlné prostředí, čehož nelze dosáhnout bez zásadního zjednodušení v rámci terminálu a jeho předprostoru.

Návrh koncepční studie představí architekti od 18. do 22. října přímo v předprostoru terminálu v rámci participačního kontejneru, kde bude možné se o záměru pobavit přímo s autory a zástupci Praha 14 a případně podat k návrhu připomínky. 

„Koncepční studie terminálu na Černém Mostě bude představena a prokonzultována s veřejností přímo v lokalitě. Lidé se zde mohou autorů doptat na konkrétní změny a zároveň podat připomínky. Ty je možné odeslat také skrze online anketu. Návrh se na základě těchto poznatků upraví a následně bude jeho finální podobu schvalovat Rada městské části Praha 14 a hlavního města Prahy,“ dodává Ondřej Boháč, ředitel IPR.

Celková rekonstrukce se vzhledem k investičním nákladům a náročnosti procesu přípravy nepředpokládá dříve než v roce 2030. Zároveň by měla být rozdělena do více fází tak, aby se provoz terminálu co nejméně omezoval. Paralelně s projektem celkové revitalizace se připravuje tzv. zásobník rychlých opatření, díky kterému už v tomto a v příštím roce dojde k dílčím opravám, doplnění laviček, košů a dalšího vybavení a také ke zlepšení údržby. Rychlá opatření má na starosti Regionální organizátor pražské integrované dopravy (ROPID).

Mohlo by Vás také zajímat

Ilustrační obrázek aktuality

Ikonické stavby tak, jak je neznáte. CAMP vyhlašuje druhý ročník architektonického závodu Archirun 2024

Ilustrační obrázek aktuality

Jak si Praha stojí ve srovnání s jinými evropskými velkoměsty? Skvělá MHD, nárůst aut a dostupná práce

Ilustrační obrázek aktuality

Mariánské náměstí ožívá – výzva k pořádání kulturních aktivit

Všechny články