Přejít na hlavní obsah

Veřejnost má možnost ovlivnit budoucí podobu terminálu Černý most

Příští týden bude v rámci participace představen návrh koncepční studie na novou podobu dopravního terminálu na Černém Mostě, kterou zpracoval multioborový tým vedený kanceláří re:architekti. Současné řešení terminálu je již zastaralé a samotné propojení k nástupištím komplikované. Návrh bude ještě přepracován na základě připomínek veřejnosti. Studii musí následně schválit Rada hl. m. Prahy a Rada MČ Praha 14. Celková rekonstrukce se vzhledem k investičním nákladům a náročnosti procesu přípravy nepředpokládá dříve než v roce 2030.
Ilustrační obrázek aktuality

Terminál na Černém Mostě denně využije okolo 50 000 cestujících. Jedná se o důležitý přestupní bod mezi metrem B, autobusovými linkami městské, příměstské i dálkové dopravy a v současnosti dokončovaným parkovištěm P+R. Terminál je však zastaralý a neodpovídá požadavkům pro cestující. Rada hl. m. Prahy proto pověřila Institut plánování a rozvoje hl. m. Prahy (IPR), aby zpracoval koncepční studii jeho celkové revitalizace. Na základě výběrového řízení vybral multioborový tým, který vede kancelář re:architekti.    

Architektonické řešení terminálu je dnes již zastaralé – přístup k nástupišti metra směrem do centra je komplikovaný a často vícenásobné objíždění terminálu autobusovými linkami je neefektivní. Navíc se na základě technických průzkumů zjistilo, že lávka nad nástupišti autobusů je ve špatném stavu a zhruba do deseti let bude vyžadovat celkovou rekonstrukci. Cílem je vytvořit na Černém Mostě kvalitní, přehledné, bezpečné a pohodlné prostředí, čehož nelze dosáhnout bez zásadního zjednodušení v rámci terminálu a jeho předprostoru.

Návrh koncepční studie představí architekti od 18. do 22. října přímo v předprostoru terminálu v rámci participačního kontejneru, kde bude možné se o záměru pobavit přímo s autory a zástupci Praha 14 a případně podat k návrhu připomínky. 

„Koncepční studie terminálu na Černém Mostě bude představena a prokonzultována s veřejností přímo v lokalitě. Lidé se zde mohou autorů doptat na konkrétní změny a zároveň podat připomínky. Ty je možné odeslat také skrze online anketu. Návrh se na základě těchto poznatků upraví a následně bude jeho finální podobu schvalovat Rada městské části Praha 14 a hlavního města Prahy,“ dodává Ondřej Boháč, ředitel IPR.

Celková rekonstrukce se vzhledem k investičním nákladům a náročnosti procesu přípravy nepředpokládá dříve než v roce 2030. Zároveň by měla být rozdělena do více fází tak, aby se provoz terminálu co nejméně omezoval. Paralelně s projektem celkové revitalizace se připravuje tzv. zásobník rychlých opatření, díky kterému už v tomto a v příštím roce dojde k dílčím opravám, doplnění laviček, košů a dalšího vybavení a také ke zlepšení údržby. Rychlá opatření má na starosti Regionální organizátor pražské integrované dopravy (ROPID).

Mohlo by Vás také zajímat

Ilustrační obrázek aktuality

Mariánské náměstí ožívá – výzva k pořádání kulturních aktivit

Ilustrační obrázek aktuality

V Praze opět narůstá počet Airbnb. Novela živnostenského zákona hlavnímu městu umožní jeho regulaci

Ilustrační obrázek aktuality

V Praze se staví! Hlavní město letos čeká zahájení výstavby veřejných projektů za desítky miliard

Všechny články