Přejít na hlavní obsah

Výstava nebo urbanwalk. Den pro Trojskou kotlinu představí, co se v Troji podařilo a co lokalitu čeká v budoucnu

V pondělí 1. listopadu se u dolní brány zámku Troja uskuteční třetí ročník Dne pro Trojskou kotlinu, který je výsledkem spolupráce Příměstského parku Trojská kotlina, Galerie hlavního města Prahy, Institutu plánování a rozvoje hl. m. Prahy (IPR) a dalších místních aktérů. Touto akcí chtějí organizace společnými silami představit, co vše se v Trojské kotlině podařilo doposud realizovat a jaké projekty ji ještě čekají v následujících letech. Součástí programu bude také zahájení venkovní výstavy Trojská kotlina 2015–2030 či urbanistická procházka o plánovaných proměnách Trojské kotliny.
Ilustrační obrázek aktuality

Trojská kotlina má díky své rozloze, charakteru a poloze obrovský rekreační potenciál. Jedno z nejcennějších a největších pražských přírodních území čeká velká proměna. Součástí transformace území jsou nová propojení, pěší stezky či cyklostezky, úpravy břehů nebo nový systém protipovodňové ochrany. 

Kromě dlouhodobých projektů realizuje Hlavní město Praha také okamžité změny a úpravy. Některé z nich již mohli návštěvníci Trojské kotliny zaznamenat (např. odklizení starých skládek a deponií na Císařském ostrově, zajištění péče o zanedbané části ostrova, či výsadbu zeleně), ty další by se měly projevit již na jaře 2022. 

Aktuálně nejviditelnější proměnou bude dočasná proměna stávajícího parkoviště aut u spodní brány do Trojské zámecké zahrady. Díky spolupráci města, zoologické zahrady, Galerie hl. m. Prahy, Městské části Praha-Troja a dalších aktérů vznikne během příštího jara na části parkoviště odpočinkový prostor pro návštěvníky zámeckého parku, pro místní obyvatele i pro projíždějící cyklisty. Budou zde umístěny pražské židle a stolky, umělecká díla, výstavní panely, ubude bariér a vznikne také nový přístup k vodě,“ vysvětluje ředitel IPR Praha Ondřej Boháč.

Prvním krokem k uskutečnění jarních změn je třetí ročník Dne pro Trojskou kotlinu, v rámci kterého si budou moci návštěvníci užívání odpočinkového prostranství v menším rozsahu otestovat již letos.  

Hlavní město Praha pokračuje těmito pracemi v naplňování Koncepce Císařského ostrova, stvrzené memorandem o spolupráci mezi městskými částmi, Povodím Vltavy a dalšími partnery. Doposud vznikla studie nábřeží Stromovky a studie krajinářských úprav Císařského ostrova a v současnosti jsou zpracovávány detailní prověřovací studie revitalizace řeky, trojského nábřeží s protipovodňovou ochranou Zoologické zahrady a propojení z Papírenské ulice do Troji novou lávkou.

Troja láká množství návštěvníků, vítáme pomoc městských organizací s vylepšením veřejných prostranství v blízkém okolí zoologické a botanické zahrady", říká starosta Městské části Praha Troja Tomáš Bryknar. 

Návštěvníci akce Den pro Trojskou kotlinu 2021 mají možnost se prostřednictvím programu dozvědět o výhledech na úpravy Trojské kotliny. Venkovní panelová výstava Trojská kotlina 2015–2030, která vznikla ve spolupráci s GHMP v rámci programu Bio Troja, je přístupná ve dnech 28.10. až 7.11. 2021.

Více informací o akci najdete na webových stránkách GHMP: https://www.ghmp.cz/doprovodne-programy/den-pro-trojskou-kotlinu-2021-s-programem-pro-velke-i-male/

Mohlo by Vás také zajímat

Ilustrační obrázek aktuality

V Praze opět narůstá počet Airbnb. Novela živnostenského zákona hlavnímu městu umožní jeho regulaci

Ilustrační obrázek aktuality

V Praze se staví! Hlavní město letos čeká zahájení výstavby veřejných projektů za desítky miliard

Ilustrační obrázek aktuality

3 roky Nakladatelství IPR Praha! Co má za sebou a co plánuje?

Všechny články