Přejít na hlavní obsah
Urbanismus / struktura / domy

Domy jsou nedílnou součástí města, o které je potřeba neustále pečovat. IPR proto mimo jiní pravidelně vydává stanoviska k záměrům, které plánují domy stavět, dostavět nebo zbořit. Kromě péče o již existující domy se také staráme o vytipování míst pro nové stavby. Nejčastěji se jedná o brownfieldy, které nejsou pro město ničím přínosné. Příkladem může být území Bubny-Zátory, které by v budoucnu mělo tvořit novou městkou čtvrť až pro 25 000 obyvatel. Budoucí výstavbu výrazně ovlivní i Metropolitní plán, který je oproti platnému územnímu plánu flexibilnější a lépe se přizpůsobuje měnícím se potřebám města.