Přejít na hlavní obsah

Kudy vedou pod Prahou dráty a kabely? Hlavní město bude mít novou technickou mapu, propojí i Středočeský kraj

Praha bude mít novou digitální technickou mapu, která bude nově vznikat ve spolupráci se Středočeským krajem. Digitální technická mapa ukazuje skutečný stav dopravní a technické infrastruktury a dalších důležitých staveb či technických a přírodních objektů a je tak klíčovým podkladem nejen pro všechny, kdo chtějí v Praze stavět. Popisuje tak, kde se nachází jaké inženýrské sítě, kanalizace, kořeny stromů a další. Vytvoření nové digitální technické mapy, je tak dalším krokem v digitalizaci stavebního řízení v naší republice.

Ilustrační obrázek aktuality

Praha spravuje digitální technickou mapu (DTM) od poloviny 90. let. Od roku 2008 ji spravoval předchůdce IPR – Útvar rozvoje města, od roku 2013 ji má ve správě Institut plánování a rozvoje hl. m. Prahy (IPR). Z důvodu novely zákonů o zeměměřictví a stavebního zákona z roku 2020 se rozhodlo, že digitální technická mapa bude sloužit jako celostátní datový zdroj právě o technické a dopravní infrastruktuře.

„Digitální technická mapa Prahy je základním datovým zdrojem pro řadu úloh v rámci státní správy i samosprávy hlavního města Prahy a městských částí, ale je také nezbytným podkladem pro podnikání, vědu a výzkum. DTM tvoří spolu s katastrální mapou a ortofotomapou tzv. digitální mapu veřejné správy. Je jediným mapovým podkladem velkého měřítka, který zobrazuje fyzický stav v území, tedy zejména stavby a inženýrské sítě,“ vysvětluje její funkci Petr Hlaváček, I. náměstek primátora.

DTM slouží jako základní podklad pro poskytování informací samosprávám, majitelům pozemků a nemovitostí, projektantům a dalším.  Je zapotřebí zejména k územnímu plánování, pro projektovou přípravu a stavební řízení, ke správě majetku, ale i pro správce sítí technické infrastruktury a integrovaný záchranný systém.

S ohledem na novou celostátní podobu DTM krajů se proto navázala spolupráce se Středočeským krajem. Právě unikátní pozice Prahy uvnitř Středočeského kraje vyžaduje intenzivní spolupráci obou krajů při přípravě i provozu systému nových krajských DTM tak, aby byla zajištěna návaznost na hranicích obou krajů a došlo tak k vytvoření bezešvého datového podkladu v celé pražské metropolitní oblasti. 

„Spolupráce Prahy a Středočeského kraje pomůže nejenom kvalitnějším výstupům digitální technické mapy, ale zároveň uspoří následující dva roky zhruba 20 milionů korun. Budou totiž sdíleny náklady na pořízení informačního systému, ale také následná správa a podpora digitální technické mapy,“ dodává Ondřej Boháč, ředitel IPR.

Mohlo by Vás také zajímat

Ilustrační obrázek aktuality

Pražské ulice a náměstí už 10 let zlepšuje Manuál z dílny IPR. Byl přeložen do 3 jazyků a sbírá evropská oceněn

Ilustrační obrázek aktuality

Praha schválila návrh nových stavebních předpisů. Budou v souladu s novým stavebním zákonem

Ilustrační obrázek aktuality

Kolik má Praha městských bytů a kdo v nich bydlí? Nová analýza IPR odhaluje aktuální čísla

Všechny články