Přejít na hlavní obsah

Nový park v centru Prahy. Město opraví Pragerovy „kostky“ v areálu Emauzy

Emauzský areál u Karlova náměstí, ve kterém sídlí Institut plánování rozvoje hl. m. Prahy (IPR), jehož součástí je i Centrum architektury a městského plánování (CAMP), dostane nový kabát. Rada hl m. Prahy dnes odsouhlasila rekonstrukci budov od známého českého architekta Karla Pragera, které se dnes nachází v havarijním stavu. Kromě záchrany cenné architektury z konce šedesátých let je cílem rekonstrukce proměnit okolí budov do podoby parku otevřeného pro veřejnost. Celková cena rekonstrukce je odhadována na 955 milionů.

Ilustrační obrázek aktuality

„Přestože emauzské budovy od Karla Pragera, mimo jiné autora Nové scény, nejsou památkově chráněné, chceme k nim přistupovat maximálně citlivě. Věřím, že výsledek rekonstrukce ocení nejen odborná veřejnost, ale také všichni návštěvníci Emauz. S realizací se pak začne v roce 2024,“ říká náměstek primátora Petr Hlaváček.

Magistrát hl. m. Prahy připravil projekt rekonstrukce již v roce 2018, IPR jej v posledních letech doplnil o několik odborných studií, které pomohly eliminovat potenciálně necitlivé zásahy do původní architektury.  Ačkoliv samotný areál nebyl nikdy dokončen tak, jak to Karel Prager plánoval, IPR se už dlouhodobě snaží co nejvíce se jeho myšlenkám přiblížit – naposledy třeba tím, že prostory CAMPu umístil tam, kde měl podle Pragerovy představy stát výstavní sál. 

 „IPR při vzniku CAMPu už jednou jasně prokázal, že tento druh architektury je možné citlivě aktualizovat pro současný provoz. Věřím, že rekonstrukce celého areálu Emauzy by jednoho dne mohla být vzorem pro to, jak adekvátně zacházet s poválečnou architekturou,“ říká člen gremiální rady IPR a editor knihy o architektuře z let 1958–89 Vladimír 518.

Co se změní?

V rámci rekonstrukce bude nutné zejména sanovat nosnou konstrukci a vyřešit nevyhovující statiku budov. Dojde ke kompletní výměně lehkého obvodového pláště, který bude nahrazen replikou původního opláštění. Plánována je také výměna technologií vytápění, chlazení a vzduchotechniky, aby došlo k snížení energetické náročnosti budov. Nové prostorové uspořádání administrativní části je řešeno novým ztvárněním koncepčních východisek původní architektury. Úprava areálu počítá s revitalizací prostranství mezi budovami, kde vznikne park s vyhlídkou na město. Podíl veřejně přístupných míst se zvýší také díky rozšíření stávajících prostor CAMPu.

„Vnímáme, že se jedná o významnou investici města, je to však jediná možnost, jak budovy zachránit pro další generaci. V případě, že by město tento soubor prodalo, dá se vzhledem k absenci památkové ochrany předpokládat, že by případný soukromý investor přistoupil k demolici budov,“ dodává Hlaváček.

Celková cena rekonstrukce se odhaduje na 955 mil Kč bez DPH. V současné době se dokončuje příprava výběrového řízení na zhotovitele stavby.

„IPR sídlí v budovách, které jsou z pohledu architektury Prahy velmi důležité. Vznikly totiž jako takový architektonický „hub“ a od té doby tu vždy působily instituce, které se věnují rozvoji města. Plánovaná rekonstrukce je vrcholem našich dlouholetých snah o zpřístupnění areálu veřejnosti. Před dvěma lety jsme např. odstranili bariéry bránící prostupnosti areálu, trávníky jsme osadili lehátky a pravidelně zveme návštěvníky na prohlídky areálu např. v rámci Dne architektury či Open House Praha,“ říká ředitel IPR Ondřej Boháč.

Areál Emauzy je denně přístupný veřejnosti. V rámci osmého ročníku festivalu Open House Praha se navíc budou konat komentované prohlídky věnované historii i současnému provozu celého areálu. Návštěvníci se tak budou moci podívat do pivovarských sklepů z 19. století či navštívit Pragerovy kostky. 

Areál Emauzy

Administrativní areál Emauzy (zvaný také Pragerovy kostky) byl původně postaven jako budovy Sdružení projektových ateliérů Projektového ústavu výstavby Prahy. Architektura Karla Pragera (mj. budova Nové scény ND či budovy Federálního shromáždění – dnes nová budova Národního muzea) a Jiřího Kadeřábka vstoupila do sousedství benediktinského kláštera Na Slovanech v podobě soubor architektonicky ceněných modernistických staveb kontrastujících se svým historickým kontextem na konci šedesátých let. Areál dnes slouží jako sídlo Institutu plánování hl. m. Prahy a Centra architektury a městského plánování (CAMP), avšak padesát let po svém uvedení do provozu se nachází v technicky a uživatelsky nevyhovujícím stavu.

Mohlo by Vás také zajímat

Ilustrační obrázek aktuality

Praha schválila návrh nových stavebních předpisů. Budou v souladu s novým stavebním zákonem

Ilustrační obrázek aktuality

Kolik má Praha městských bytů a kdo v nich bydlí? Nová analýza IPR odhaluje aktuální čísla

Ilustrační obrázek aktuality

Územní studie Letňany-Kbely bude doplněna o námětovou část

Všechny články