Přejít na hlavní obsah
Metropolitní plán chrání Prahu takovou, jaká je a jakou ji máme rádi. 

Pro naše město je typická rozmanitost, za kterou vděčíme jedinečnému pražskému terénu, historickým vrstvám, a především tradičně odlišnému způsobu života v jednotlivých částech města. Barokní paláce Malé Strany se liší od měšťanských domů kolem Staroměstského náměstí a ty zase od pravidelně založených parcel na Novém Městě. Vinohrady se liší od Žižkova a Holešovice od Karlína. Sídliště Ohrada vypadá jinak než sídliště Invalidovna a periferii Štěrbohol si nemůžete splést s Velkou Chuchlí.

Metropolitní plán proto detailně vymezuje a popisuje jednotlivé městské lokality, z nichž každá má svůj specifický charakter, vzhled, výšku domů nebo například šířku silnic. Důkladné zmapování těchto lokalit pomůže jejich rozvoji, protože ten se neobejde bez porozumění charakteru území, struktuře zástavby či veřejných prostranství. Každou lokalitu si zároveň můžeme představit jako buňku, která má v rámci složitého organismu města svou roli. Pečlivě popsané lokality, se kterými se snadno identifikují i jejich obyvatelé, jsou proto základními kameny Metropolitního plánu. Mimo jiné Plán navrhuje výškovou regulaci na celé území hlavního města. Díky tomu tak nepřijdeme o typické pražské výhledy.

Díky jasně daným výškám domů o své výhledy nepřijdete. To je Plán.