Přejít na hlavní obsah

Lepší ochrana sídliště Ďáblice. K nové územní studii se může vyjádřit i veřejnost

Nová územní studie sídliště Ďáblice, kterou zpracoval Institut plánování a rozvoje hl. m. Prahy (IPR), navrhuje budoucí rozvoj této lokality. Studie vznikla, aby se zabránilo nekoncepčním zásahům do území. Primárně se soustředí na ochranu sídliště a vytipovává možná místa pro doplnění a revitalizaci. Veřejnost se k dokumentu může vyjádřit až do 13. 7. 

Ilustrační obrázek aktuality

Ďáblice jsou jedním z nejhodnotnějších sídlišť v Praze, a to nejen z důvodu dobrého dopravního spojení, dostatku zeleně a původní veřejné vybavenosti. Právě kvůli jeho ochraně, návrhům nekoncepční výstavby a potenciálním ztrátám dalších funkcí, které nastaly v minulosti, se Praha rozhodla v roce 2018 vytvořit územní studii.  

Studie má do budoucna sloužit jako podklad pro rozhodování v tomto území, či pro zpracování plánu revitalizace. Dokument například určuje požadavky pro případné záměry v území, a to nejen ty stavební, ale také jakékoliv zásahy ve veřejném prostoru,“ komentuje studii Petr Hlaváček, 1. náměstek primátora pro oblast územního rozvoje. 

Ve středu 1. 6. 2022 byl zveřejněn návrh územní studie k připomínkování. Veřejnost se k ní může vyjádřit až do 13. 7. Od pondělí 20. do pátku 24. 6. 2022 bude také možné pokládat dotazy a diskutovat v prezentačním kontejneru, který bude umístěn u stanice metra Ládví, 22. června se pak bude konat komentovaná vycházka po území sídliště.

Studie se věnuje hlavně veřejnému prostoru, klimatickým opatřením i zvýšení bezpečnosti z hlediska dopravy. Lokalita Ďáblic je velmi specifická a ceněná a je důležité, aby měli její obyvatelé možnost se ke studii vyjádřit. Po ukončení podávání připomínek bude následovat jejich vyhodnocení, na základě kterého bude návrh upraven. Výsledná podoba územní studie pak projde finálním schválením,“ vysvětluje Ondřej Boháč, ředitel IPR Praha. 

Způsoby, jak se veřejnost může vyjádřit jsou uveřejněny ve veřejné vyhlášce, která je zveřejněna na úřední desce Magistrátu hl. m. Prahy. Všechny připomínky musí být podané písemně. 

„Sídliště v Praze má ochránit také nový územní plán, který je ve fázi veřejného projednání. V tom stávajícím je totiž téměř celé sídliště zastavitelné, což znamená nulovou ochranu sídlištní zeleně a volného prostoru mezi domy. Principy ochrany sídlišť jsou zakotveny již v aktuální studii Ďáblic. Ze 145 hektarů tohoto unikátního sídliště je parkem ve volné zástavbě 55 hektarů plus nově stanovené nezastastavitelné plochy čítají dalších 16 hektarů. Chráněno je také 23 hektarů veřejné vybavenosti. Studie uvažuje s možnou výstavbou především v okolí stanice metra,“ dodává Petr Hlaváček.

Veškeré další informace a termíny participačních aktivit jsou uvedeny také na stránkách IPR (www.iprpraha.cz/sidliste-dablice). 

Mohlo by Vás také zajímat

Ilustrační obrázek aktuality

Mariánské náměstí ožívá – výzva k pořádání kulturních aktivit

Ilustrační obrázek aktuality

V Praze opět narůstá počet Airbnb. Novela živnostenského zákona hlavnímu městu umožní jeho regulaci

Ilustrační obrázek aktuality

V Praze se staví! Hlavní město letos čeká zahájení výstavby veřejných projektů za desítky miliard

Všechny články