Přejít na hlavní obsah

UNESCO chválí Metropolitní plán. Městské části podaly k jeho návrhu o polovinu méně připomínek než v roce 2018

Metropolitní plán se přesunul do další fáze. Na konci června skončilo tzv. veřejné projednání, kdy se k jeho upravenému návrhu vyjadřovala veřejnost a městské části. K návrhu nového pražského územního plánu se nově vyslovilo i UNESCO, které Metropolitní plán podporuje, a to zejména ochranu historického centra či nastavení výškové regulace.

Ilustrační obrázek aktuality

Upravený návrh Metropolitního plánu byl letos představen veřejnosti v rámci tzv. veřejného projednání. Institut plánování a rozvoje hl. m. Prahy (IPR) připravil výstavu v Centru architektury a městského plánování (CAMP), na které bylo možné se s plánem dopodrobna seznámit a na místě také podat připomínku. Výstavu navštívilo za dva měsíce téměř 10 000 návštěvníků. Kromě toho proběhla informační tour po městských částech, kdy se u kontejneru a informačního stánku zastavilo přes 3500 Pražanů.

Po celou dobu veřejného projednání bylo k návrhu plánu možné podávat připomínky i námitky vlastníků. Ty se v současnosti zatřizují a jejich přesný počet bude znám začátkem příštího roku. 

„Celkově jsme obdrželi 5198 tzv. podání, které obsahují od jedné po několik připomínek. Jsem zároveň rád, že jsme podporovali veřejnost, aby podávala i pozitivní připomínky ke změněným částem Metropolitního plánu. Dobrou zprávou je, že městské části podaly tento rok téměř o polovinu připomínek méně než před čtyřmi lety. Je tedy zřejmé, že velké části požadavků již bylo vyhověno,“ komentuje připomínkování Petr Hlaváček, I. náměstek primátora.

Čerstvou novinkou je odborný posudek Metropolitního plánu hodnotící komise UNESCO, který Praha minulý týden obdržela. UNESCO se v rámci monitorovací mise k plánu vyjádřilo již v roce 2018, kdy cíle plánu podpořilo, avšak vyjádřilo obavy například k výškové regulaci. Tyto výtky byly diskutovány s Ministerstvem kultury ČR a na odborné konferenci s organizací ICOMOS a na základě jejich závěrů byl plán upraven. Upravený návrh z letošního roku podle UNESCO reaguje na původní obavy a plně respektuje výjimečnou světovou hodnotou Prahy, jakožto památky UNESCO.

Posudek vyzdvihuje zejména srozumitelnost plánu nebo například jeho přístup k infrastrukturním stavbám. Oceňuje také princip zachování charakteru současné Prahy, ale i práci s bývalými průmyslovými areály, které jsou vhodné k zástavbě a vzniku nových městských čtvrtí. Jedním z nejdůležitějších částí plánu je pro UNESCO ochrana kulturního dědictví. Památková oblast je v plánu výrazně vyznačena a chrání tak kulturní hodnoty Prahy. 

Závěrečná zpráva se věnuje i tématu pražské Pankráce, kde kladně hodnotí regulaci tzv. pankráckého pentagonu pod vrcholy budov V-tower a City tower. 

„Jsem velmi rád, že UNESCO také vyzdvihlo progresivní přístup hlavního města, a to i z pohledu dopravy a úprav veřejných prostranství. Konkrétně ocenilo snahy o zklidňování automobilového provozu v historickém centru a princip propojování vlakových linek, linek metra a tramvají. Neméně důležitě jsou vnímány kroky, které směřují ke kultivaci ulic a náměstí v památkově chráněných oblastech – například Manuál pro kultivovanou Prahu, který určuje pravidla pro označování provozoven a podobu restauračních zahrádek,“ dodává Adam Scheinherr, II. náměstek primátora.

Dalšími kroky Metropolitního plánu je zmíněné vypořádání připomínek, po kterém následuje jejich případné zapracování do samotného návrhu. „Vyhodnocení připomínek znamená projít každou z nich, určit duplicity a vyhodnotit, jaké připomínky jsou relevantní a jaké nikoliv. Poté proběhne jejich zapracování do návrhu plánu. V případě malých změn bude Metropolitní plán předložen ke schválení Zastupitelstvu hl. města. Pokud by byl plán upraven výrazněji, proběhne opakované veřejné projednání, kdy bude možné vyjádřit se ke změněným částem,“ popisuje další kroky Ondřej Boháč, ředitel IPR.

Mohlo by Vás také zajímat

Ilustrační obrázek aktuality

Územní studie Letňany-Kbely bude doplněna o námětovou část

Ilustrační obrázek aktuality

Ondřej Boháč: Jak stát chrání veřejný zájem? Za kauzou Kasárna Karlín stojí nemožnost měst o sobě rozhodovat

Ilustrační obrázek aktuality

Kudy k volbám? Poradí naše aplikace

Všechny články