Přejít na hlavní obsah

Konec nahodilým stavbám v Hodkovičkách. Praha více ochrání Jiráskovu čtvrť

Radní hl. m. Prahy na svém zasedání souhlasili s větší ochranou Jiráskovy čtvrti mezi Braníkem a Hodkovičkami. Na pražskou Radu se obrátil občanský spolek Jiráskova čtvrť, který si nechal zpracovat studii popisující možný rozvoj území a zejména jeho ochranu. Spolek je dlouhodobě nespokojený se stavem povolování dílčích stavebních záměru v lokalitě.

Ilustrační obrázek aktuality

„Velmi stojíme o posílení ochrany stávajícího charakteru této vilové čtvrti. Se starým územním plánem to jde však velmi těžko. Aktivitu občanů a zájem o svoji lokalitu proto velmi vítáme. Naprosto souhlasím s tím, že Jiráskova čtvrť si zaslouží mnohem větší péči při posuzování plánovaných staveb zejména v kontextu dnešních výzev Prahy, například při adaptaci na probíhající klimatickou změnu. K tomu může pomoci kromě nového územního plánu i právě zpracovaná studie.“ vysvětluje Petr Hlaváček, I. náměstek primátora.

Praha si klade za cíl posílit ochranu stávajícího charakteru lokality Jiráskovy čtvrti, pomáhá proto stavebnímu úřadu Prahy 4 vytyčit mantinely pro jeho rozhodování a doporučuje k této studii přihlížet.

„Stávající území plán z roku 1999 nechrání Jiráskovu čtvrť dostatečně. Odbor územního rozvoje totiž musí každý záměr stavby v tomto území posuzovat podle definice platné pro celou Prahu, což ponechává prostor k subjektivním výkladům. Námi navrhovaný Metropolitní plán už s větší ochranou počítá. Nicméně, než vejde v platnost, větší ochraně by mohla napomoci zmíněná studie,“ říká Ondřej Boháč, ředitel Institutu plánování a rozvoje hl. m. Prahy (IPR).

„Jsem velmi rád, že na potřebě posílit ochranu Jiráskovy čtvrti panuje v koalici shoda a Rada tento tisk podpořila. Nastavit jasná pravidla územního rozvoje ve stabilizovaných územích a chránit je před necitlivou výstavbou považuji za nezbytné – a toto rozhodnutí Rady jde tím správným směrem,“ říká k tématu Jan Hora, zastupitel hlavního města i Prahy 4, kde Jiráskova čtvrť leží.

 

Jiráskova čtvrť

Jiráskova čtvrť byla založena před sto lety na principech zahradního města, zakotvených v prvorepublikových „Zastavovacích předpisech přehledových, regulačních a zastavovacích plánů pro hl. m. Prahu“. Ty vycházely ze zkušeností generací architektů-urbanistů, hledajících zákonitosti, které vedou k vytvoření uživatelsky přátelského a esteticky hodnotného životního prostředí. Zahradní města byla zakládána v době, kdy nikdo netušil, že dojde ke klimatické změně. Dnes jsou nezastupitelnou součástí zelené infrastruktury a brání rozšiřování městského tepelného ostrova do okrajových částí Prahy. Počítá se s nimi při zvyšování odolnosti a snižování zranitelnosti Prahy vůči dopadům změny klimatu. Pokud mají svoji funkci spolehlivě plnit, nelze v nich zvyšovat rozsah zastavěných a zpevněných ploch a velikost povrchů domů, absorbujících tepelné záření.

„Definice stabilizovaného území platná po celé Praze bohužel nedokáže individuálně ochránit tak cenné území zahradní čtvrti, jako je Jiráskova čtvrť. Proto jsem rád, že Rada hlavního města přijala usnesení k prověření specifické ochrany této lokality,“ dodává pražský zastupitel a místopředseda Výboru pro územní rozvoj Tomáš Murňák.

 

 

Mohlo by Vás také zajímat

Ilustrační obrázek aktuality

Praha schválila návrh nových stavebních předpisů. Budou v souladu s novým stavebním zákonem

Ilustrační obrázek aktuality

Kolik má Praha městských bytů a kdo v nich bydlí? Nová analýza IPR odhaluje aktuální čísla

Ilustrační obrázek aktuality

Územní studie Letňany-Kbely bude doplněna o námětovou část

Všechny články