Přejít na hlavní obsah

Praha iniciuje rozvoj nové čtvrti na Rohanském ostrově. Developer přispěje metropoli přes půl miliardy korun, které budou přímo využity na realizaci nové školy a parku

Zastupitelé hl. města Prahy schválili změnu územního plánu včetně plánovací smlouvy týkající se pozemků na Rohanském ostrově, která umožní komplexní proměnu dnes nevyužívaného brownfieldu v živou čtvrť. Tu již loni na podzim započala společnost Sekyra Group, která zde realizuje projekt Rohan City. Dle předpokladů bude po dokončení v nové pražské čtvrti žít a pracovat 11 tisíc lidí. Celkové investiční náklady projektu, který výrazně změní tvář metropole, přesáhnou 18 miliard korun. Město se na základě nových pravidel pro developery dohodlo se soukromým investorem, že společnost poskytne Praze a městské části Praha 8 v souvislosti s rozvojem území dobrovolný příspěvek ve výši 560 milionů korun. Podstatná část z těchto prostředků půjde na výstavbu parku a nové školy v této lokalitě. 

Ilustrační obrázek aktuality

Nynější území Rohanského ostrova bylo až do první poloviny minulého století řečištěm, které bylo později zasypáno. Nově vzniklé plochy se využívaly k průmyslovým a skladovým účelům a časem se z nich stal nevyužívaný brownfield protkaný zelení o rozloze téměř 21 hektarů. Se změnou územního plánu se v této lokalitě počítá od roku 2008. Již tehdy se hovořilo o tom, že Rohanský ostrov by měl být moderním městským centrem navazujícím na historický střed Prahy s byty a prostorem pro trávení volného času. 

V lednu tohoto roku jsme po velkém úsilí schválili nová pravidla pro developery, spravedlivou a transparentní platformou pro vyjednávání se soukromými investory o jejich podílech na budování související infrastruktury a zajištění občanské vybavenosti v případě zhodnocení pozemků změnou územního plánu. Jedná se o klíčový nástroj pro odblokování výstavby ve městě a zároveň tvorbu vyvážených čtvrtí s kvalitním veřejným prostorem a dostatečnou občanskou vybaveností. Zde jsme naše nová pravidla znovu úspěšně aplikovali a dojednali společnou dohodu mezi městem, městskou částí a developerem, díky čemuž vznikl v případě Rohanského ostrova i závazný regulační výkres a zároveň jsme získali dosud nejvyšší příspěvek ve výši přes půl miliardy korun. Z této částky bude většina použita na výstavbu nové základní školy nebo na nový park,“ řekl Petr Hlaváček, náměstek primátora pro územní rozvoj a územní plán, který všechna jednání se svým týmem vedl.

„Uvítali jsme nastavení jasných a transparentních pravidel spolupráce mezi městem a soukromými investory, které umožní odblokovat výstavbu. Odsouhlasení změny územního plánu je důležitým mezníkem v revitalizaci Rohanského ostrova. Lokalita představuje dnes nejrozsáhlejší nevyužívané území v sousedství historického jádra Prahy. Bez této změny by nebylo možné uskutečnit plnohodnotný rozvoj lokality tak, jak ho předpokládá schválená urbanistická studie,“ uvedl Leoš Anderle, výkonný ředitel společnosti Sekyra Group.   

Hlavním cílem Metodiky spoluúčasti investorů na rozvoji bylo podpořit rozvoj města tak, aby se na něm férovým způsobem podílel jak veřejný sektor, tak soukromí investoři. Dohoda mezi městem a společností Sekyra Group je jasným důkazem, že metodika funguje skvěle. Jedná se o již několikátý příklad, kdy se podařilo výrazně urychlit povolovací procesy a odemknout zablokované a nevyužité území pro výstavbu,“ komentoval výsledek Petr Zeman, zastupitel a předseda Výboru pro územní rozvoj Zastupitelstva hl. m. Prahy. Místopředseda Tomáš Murňák jej doplnil: Usilovali jsme o systémovou změnu v rámci financování města, aby z územního rozvoje města těžili především jeho obyvatelé. Těší mě, že se tuto změnu podařilo dotáhnout do konce a že mohu sledovat její reálné dopady.“

Od olympijské stavby po rezidenční lokalitu

V minulosti se uvažovalo o tom, že na Rohanském ostrově vyroste plavecký areál, který by se stal jednou z olympijských staveb. Praha se totiž v roce 2008 stala kandidátským městem pro pořádání olympijských her v roce 2016. Nicméně do užšího výběru se ale nakonec nedostala a od tohoto plánu se upustilo. Následně se prosadila idea proměnit Rohanský ostrov v převážně rezidenční lokalitu.

Jedním z podkladů pro změnu územního plánu byla urbanistická studie, kterou vypracoval architekt Pavel Hnilička. Studii již v roce 2018 schválili pražští radní. Materiál obsahuje i takzvané regulační prvky, které developer nesmí porušit. Stanovena je tak například uliční čára, která vymezuje tvar a směr ulic či výškové limity. Domy také nesmí být vyšší, než je původní zástavba Karlína. Důraz je kladen i na dostatečně široké chodníky. V přízemí budov má vzniknout aktivní parter, tedy obchody a služby. Materiál rovněž vymezuje vznik promenády, která bude hranicí mezi zástavbou a zelení. „Studie prošla procesem participace a mohla se k ní tedy vyjádřit široká veřejnost. Veškeré požadavky pak do projektu město a developer zapracovali. Lokalita je zajímavá i z pohledu krajiny. V současnosti probíhá tzv. soutěžní dialog na budoucí podobu povodňového parku, kterou budou navrhovat čtyři soutěžní týmy, ty se přijedou představit do CAMPu již 29. září,“ řekl Ondřej Boháč, ředitel IPR Praha

„Praha aktivně využívá existujících právních nástrojů, jako je vydání metodiky a vyjednávání navazujících smluv s investory k tomu, aby byla silným hráčem při rozvoji svého území. Smlouva férovým a transparentním způsobem nastavuje závazky stran, zajišťuje budoucí naplňování veřejných zájmů a pomáhá odblokovat potřebný rozvoj metropole,“ řekl Tomasz Heczko, vedoucí advokát z Frank Bold Advokáti, kteří Prahu při vyjednávání smluv s investory zastupovali.

V souvislosti se změnou územního plánu poskytla společnost Sekyra Group dobrovolný příspěvek do rozpočtu města Prahy ve výši 560 milionů korun. Podíl z této sumy získá také městská část Praha 8. „Jsem přesvědčen, že tyto finanční prostředky budou významným impulsem pro rozvoj infrastruktury a občanské vybavenosti celé lokality,“ dodal Petr Hlaváček. Značná část příspěvku půjde na výstavbu nové školy, která bude součástí Rohan City. Radnice předpokládá, že plánovaná škola za zhruba miliardu korun by měla pojmout více než 800 dětí.   

Společnost Sekyra Group zahájila výstavbu projektu Rohan City v sousedství historického jádra loni na podzim. Společnost zde vybuduje nové zelené centrum Prahy o 380 tisíc m2 převážně bytových, ale i administrativních a obchodních ploch. Součástí projektu budou rezidenční věže a nové sídlo společnosti Sekyra Group od uznávané architektky Evy Jiřičné. Chybět nebudou ani obchody, kavárny, služby, zdravotnická zařízení, plochy pro relaxaci a sport.

Vznikne tak moderní čtvrť včetně kilometrové pobřežní promenády určené pro odpočinek a sport, na niž naváže velkoryse koncipovaný park. Parky i veřejná prostranství budou tvořit až polovinu ploch Rohan City. V budoucnu promenádu propojí lávky s volnočasovým ostrovem. Ambicí je vytvořit příjemné místo k životu respektující kritérium docházkové vzdálenosti. Projekt Rohan City má být podle plánu zcela dokončen do roku 2033.

Faktografie Rohan City

Lokalita: Praha 8, Rohanský ostrov

Hrubá podlahová plocha: 380 000 m2

Náklady: 18 mld. Kč

Kapacita: bydlení a pracovní místa pro cca 11 tisíc lidí

 

Rohan City – 1. etapa 

Náklady: 2,5 mld. Kč 

Zahrnuje: 220 bytů ve dvou bytových projektech – Diamanty Karlín a Riviéra Karlín – a dvě kancelářské budovy

Aktuální stav projektu: zahájení 2021

 

Rohan City – 2. etapa

Zahrnuje: 500 bytů a 3 kancelářské budovy 

 

Participující architektonická studia (1. a 2. etapa): 

  • Eva Jiřičná, AI-DESIGN, s. r. o.
  • EBM Expert, s. r. o.
  • JAKUB CIGLER ARCHITEKTI, a. s.
  • Schindler Seko architekti, s. r. o.
  • Atelier bod architekti, s. r. o.
  • LOXIA, a. s.
  • A.D.N.S. architekti, s. r. o.
  • QARTA ARCHITEKTURA, s. r. o.

Mohlo by Vás také zajímat

Ilustrační obrázek aktuality

Územní studie Letňany-Kbely bude doplněna o námětovou část

Ilustrační obrázek aktuality

Ondřej Boháč: Jak stát chrání veřejný zájem? Za kauzou Kasárna Karlín stojí nemožnost měst o sobě rozhodovat

Ilustrační obrázek aktuality

Kudy k volbám? Poradí naše aplikace

Všechny články