Přejít na hlavní obsah

Seifertova ulice plná zeleně pomůže v boji s klimatickou změnou

Rada hlavního města odsouhlasila budoucí podobu jedné z nejvýznamnějších žižkovských ulic – Seifertovy. Koncepční studie byla schválena spolu se studií, která slouží jako podklady pro pilotní projekt hospodaření s dešťovou vodou uvnitř města. Kromě samotné Seifertovy ulice získá novou tvář také náměstí Winstona Churchilla a Sladkovského náměstí. Obě studie zpracoval Institut plánování a rozvoje hl. m. (IPR) spolu s ateliérem Archum architekti a vodohospodářskou společností Aqua procon. Cílem je zlepšit podmínky pro chodce i pěší, vyřešit složitou dopravní situaci a zmírnit důsledky klimatické změny.

Ilustrační obrázek aktuality

Proměna Seifertovy ulice má za úkol zlepšit nejenom vizuální tvář ulice, ale zejména podmínky pro chodce a cyklisty. V ulici přibydou nová stromořadí a další zeleň. Upraveny budou povrchy chodníků a vyřešena bude i dopravní situace. Řešení dopravy bylo široce diskutováno a prověřováno. Na základě požadavku Městské části Praha 3 je třeba v dalších fázích přípravy ještě podrobněji prověřit co nejlepší uspořádání jízdních pruhů v oblasti mezi křižovatkou Bulhar směrem k odbočení do Italské.

„Obě studie byly v průběhu přípravy zadání i během zpracování prezentovány veřejnosti, která se mohla k budoucnosti lokality vyjádřit. Těší mě, že panuje shoda mezi všemi důležitými aktéry. Studie totiž byly projednány i se zástupci městské části Praha 3, s orgány památkové péče i ochrany prostředí. Studie byla také představena i zástupcům důležitých vlastníků v území, zejména domu Radost, a. s., Vysoké školy ekonomické a Gymnázia Karla Sladkovského,“ komentuje Petr Hlaváček, I. náměstek primátora. 

Již dříve Rada hlavního města rozhodla o stabilizaci profilu tramvajové trati a rozmístění tramvajových zastávek v Seifertově ulici, aby mohl Dopravní podnik projektovat jejich rekonstrukci. Přilehlé okolí projde proměnou dle schválené studie. 

„Nová Seifertova ulice výrazně vylepší podmínky pro chodce a cyklisty. Pražané se mohou těšit na nová stromořadí i další zeleň. Zároveň budeme využívat i nejmodernější modro-zelenou infrastrukturu, díky které zadržíme dešťovou vodu, aby se při velkých srážkách nezaplavovala křižovatka Bulhar a mohli jsme ji použít pro stromy a jiné rostliny,“ říká Adam Scheinherr, II. náměstek primátora.

Studie srážko-odtokových poměrů navrhuje principy jak využívat a zadržovat dešťovou vodu v území, aby zabránila škodám vznikajícím zaplavování křižovatky Bulhar při extrémních srážkách. Dalším úkolem je využít dešťovou vodu k zavlažování stromů a zeleně, a tím přispívat ke zmírňování důsledků klimatické změny. 

„Těší mě, že hospodaření s dešťovou vodou je již součástí téměř všech projektů v Praze, díky čemuž pomáháme boji s klimatickou změnou. Seifertova ulice je však prvním „nezeleným“ projektem, na kterém otestujeme tato opatření v praxi,“ dodává Ondřej Boháč, ředitel IPR.

Řešené území nakonec nezahrnuje prostor křižovatky U Bulhara a okolí hlavního nádraží, které jsou řešeny samostatnými projekty.

 

 

 

 

 

Mohlo by Vás také zajímat

Ilustrační obrázek aktuality

125 fascinujících informací o městě, které potřebujete znát. Nakladatelství IPR vydává novou knihu

Ilustrační obrázek aktuality

Praha se stává vlastníkem cenných pozemků u meandrů Botiče v Hostivaři, plánuje velkou revitalizaci celé lokality

Ilustrační obrázek aktuality

Město a investor zveřejnilo pět návrhů pro dostavbu pražského Vítězného náměstí. Vítěze soutěže vybere mezinárodní porota, zapojit se může i veřejnost.

Všechny články