Přejít na hlavní obsah

Zelené Trojmezí. Ke studii, která ochraňuje krajinu, se nyní může vyjádřit veřejnost

Institut plánování a rozvoje hl. m. Prahy (IPR) zpracoval na základě pověření Rady hlavního města návrh krajinářské studie na území tzv. Trojmezí. Lokalita, která je obklopená zástavbou městských částí Praha 4, 10, 11 a 15, je z převážné části zahrnuta v přírodním parku Hostivař–Záběhlice. Cílem studie bylo ochránit přírodní hodnoty Trojmezí, podpořit jeho začlenění do kontextu okolních čtvrtí a vytvořit příjemný prostor pro trávení volného času. K návrhu studie se nyní mohou vyjádřit obyvatelé, místní aktéři a vlastníci pozemků.

Ilustrační obrázek aktuality

Trojmezí je důležitou lokalitou například pro obyvatele Chodova, Spořilova, Hostivaře či Záběhlic, kteří využívají místo jako park. Kromě přírodní památky Meandry Botiče se tu nachází i několik retenčních nádrží nebo rozsáhlý zanedbaný ovocný sad. V minulosti bylo pro území pořízeno několik studií vlastníků a občanských sdružení, žádný návrh však nenalezl potřebnou shodu. V dubnu 2021 proto magistrát společně s městskými částmi vydal memorandum o společném postupu při využití území Trojmezí. Na základě tohoto memoranda byl IPR pověřen vypracováním krajinářské studie pro celou lokalitu. 

Návrh studie navazuje na předchozí úvahy a studie lokality Trojmezí. Jelikož ale město nechce, aby vznikl dokument do šuplíku, bez znalosti reálné poptávky obyvatel Prahy, celé práci předcházela řada setkání s odbornou a laickou veřejností, včetně jednání s vlastníky pozemků v území. Podobným způsobem se může každý ke studii vyjádřit i nyní,“ říká náměstek primátora pro oblast územního rozvoje Petr Hlaváček.

Cílem studie bylo definovat přírodní hodnoty území a vytvořit příjemný prostor pro trávení volného času. Vše bylo skloubeno v návrhu studie, která klade důraz na respektování širokého údolí Botiče, maximální ochranu nezastavitelných ploch v okolí vodních toků a stabilizaci kompaktně zastavěného území okolo Trojmezí. 

Je důležité připomenout, že dohodu o území nezískáme bez zapojení vlastníků, a proto bude návrh opět konfrontován také s jejich představami. Cílem je získat podklad, nad nímž bude možné skutečně zahájit přípravu konkrétních aktivit, eventuálně jednat o případných výkupech pozemků,“ doplňuje Ondřej Boháč, ředitel IPR Praha.  

S návrhem studie se veřejnost může seznámit v informačním a participačním kontejneru IPR, který je otevřen od pondělí 3. do čtvrtka 6. října na ploše u Obchodního centra Cíl na Zahradním Městě. Následně se přesune k Normě u Toulcova dvora, kde ho bude možné navštívit od pondělí 10. do čtvrtka 13. října. 

Obyvatelé se mohou účastnit některé z komentovaných vycházek přímo v území Trojmezí či zanechat k návrhu studie své komentáře a připomínky, a to buď přímo v participativním kontejneru či pomocí online ankety. Podněty budou následně předány zpracovatelům při tvorbě finální podoby studie, která bude představena v Centru architektury a městského plánování (CAMP) na konci roku 2022. 

Otevírací doba kontejneru a informace o vycházkách:

3. 10.– 6. 10. 2022:
  • Pondělí 3. 10. / 12:00–18:00
  • Úterý 4. 10 / 12:00–18:00 + od 16:30 komentovaná vycházka, sraz u retenční nádrže přímo v území
  • Středa 5. 10. / 8:00–14:00
  • Čtvrtek 6. 10. / 12:00–19:00
10. 10. – 13. 10. 2022:
  • Pondělí 10. 10. / 12:00–18:00
  • Úterý 11. 10. / 12:00–18:00 + od 16:00 komentovaná vycházka přímo od kontejneru
  • Středa 12. 10. / 8:00–14:00
  • Čtvrtek 13. 10. / 12:00–19:00

 

Studie je zveřejněna na webové stránce www.iprpraha.cz/trojmezi.

Mohlo by Vás také zajímat

Ilustrační obrázek aktuality

Územní studie Letňany-Kbely bude doplněna o námětovou část

Ilustrační obrázek aktuality

Ondřej Boháč: Jak stát chrání veřejný zájem? Za kauzou Kasárna Karlín stojí nemožnost měst o sobě rozhodovat

Ilustrační obrázek aktuality

Kudy k volbám? Poradí naše aplikace

Všechny články