Přejít na hlavní obsah

Do první fáze krajinářsko-urbanistické soutěže na Příměstský park Soutok postupují týmy z Evropy, Asie i Ameriky

Institut plánování a rozvoje (IPR) zveřejnil jména 6 architektonických týmů, které vyzval ke zpracování návrhů budoucího Příměstského parku Soutok. Cílem soutěže je vybrat tým zpracovatelů, který dokáže navrhnout budoucí podobu této říční krajiny a její dlouhodobý rozvoj formou příměstského parku. Vítěz soutěže bude vyhlášen nejspíše na jaře 2023, následovat bude dopracování návrhu s participací všech aktérů v území. 

Ilustrační obrázek aktuality

Říční krajina na soutoku Berounky a Vltavy představuje obrovský potenciál. Území je sice z velké části tvořeno záplavovou oblastí bez možnosti běžného stavebního rozvoje, nachází se zde však příležitost pro rozvoj příměstské rekreace, udržitelného zemědělství a přírodně vysoce hodnotné říční krajiny. Proto pražští radní pověřili IPR, aby vyhlásil v srpnu 2022 mezinárodní krajinářsko-urbanistickou soutěž o návrh Příměstského parku Soutok. 

Do soutěže se přihlásilo celkem 13 týmů z 9 zemí světa, konkrétně z České republiky, Švédska, Německa, Nizozemí, Španělska, Francie, Kolumbie, Kanady a Číny. Mezi postupujícími jsou zástupci z Evropy, Asie i Ameriky – devítičlenná porota složená ze zahraničních a českých odborníků doporučila do první fáze soutěže a k podání soutěžního návrhu vyzvat šest účastníků. Postupujícími týmy jsou Mandaworks AB; Bauchplan; gogolák + grasse s.r.o.; EMF + NORMA + PARETO; Turenscape Company Ltd. a 4ct / Sendler / CIVITAS / NEUHÄUSL HUNAL. 

S vyzvanými účastníky proběhlo v polovině října v Centru architektury a městského plánování (CAMP) setkání, kde byly vyzvaným týmům vysvětleny soutěžní podmínky. Týmy absolvovaly také prohlídku soutěžní lokality. Nyní budou mít soutěžící do 2. prosince 2022 čas podat své návrhy, nad kterými zasedne porota počátkem nového roku. Předpokládá se, že do závěrečné fáze soutěže budou vybrány čtyři návrhy, přičemž vítěz by měl být znám na jaře 2023. 

Zadání mezinárodní soutěže bylo vytvořeno na základě průzkumů a analýz, které byly v letech 2017–2021 zpracovávány ve spolupráci s místními aktéry. Zdrojem informací byly ale také rozhovory se stakeholdery a závěry konference Společně na Soutoku 2017, kde se u kulatých stolů sešlo 60 klíčových hráčů z řešeného území. 

Odborná porota mezinárodní krajinářsko-urbanistické soutěže je složena z 9 členů. Kromě předsedy poroty Michaela Schwarze-Rodriana, uznávaného německého urbanisty a krajinářského architekta, jsou mezi jejími řádnými členy např. koordinátorka projektů EUROPARC Teresa Pastor, zástupci hl. m. Prahy a zástupci městských částí. Mezi nimi např. náměstkyně primátora nebo starostka městské části Praha-Zbraslav, radní městské části Praha-Lipence.

S vítězným týmem IPR plánuje uzavřít smlouvu o spolupráci na tvorbě rámcového plánu tzv. „guideplánu“ krajiny, který bude návodem, jak celé území dále rozvíjet. Jeho součástí by měla být obnova okolí obou řek, přírodě blízká protipovodňová ochrana Lipenců a Dolních Černošic, návrh nových lávek, zajištění parkoviště či návrh nového propojení Zbraslavi a Radotína pro pěší a cyklisty. 

Na jaře 2023 bude veřejnost včetně vlastníků pozemků a dalších důležitých aktérů v území seznámena prostřednictvím participace s výsledky soutěže. Jejich připomínky a podněty budou zohledněny v rámci procesu dopracování finální podoby guideplánu.

Více informací k soutěži je možné nalézt na webových stránkách www.iprpraha.cz/soutezsoutok nebo na profilu zadavatele na Tender areně

Mohlo by Vás také zajímat

Ilustrační obrázek aktuality

Územní studie Letňany-Kbely bude doplněna o námětovou část

Ilustrační obrázek aktuality

Ondřej Boháč: Jak stát chrání veřejný zájem? Za kauzou Kasárna Karlín stojí nemožnost měst o sobě rozhodovat

Ilustrační obrázek aktuality

Kudy k volbám? Poradí naše aplikace

Všechny články