Přejít na hlavní obsah
Územní plán sídelního útvaru hl. m. Prahy definuje tzv. velká rozvojová území (VRÚ), klíčové lokality pro budoucí rozvoj města. 

Kromě VRÚ jsou na území Prahy také vymezena tři velká území rekreace (VÚR). V obou případech se jedná o území s předpokladem rozvoje, které jsou regulovány oddílem 13 textové části platného územního plánu.

Hlavním principem oddílu 13 je zajistit koncepční řešení VÚR a VRÚ. V těchto územích je tedy podmínkou pro rozhodování podrobnější a komplexní prověření celkové koncepce s ohledem na obsluhu území, dopravní, technickou a zelenou infrastrukturu a občanskou vybavenost. Rozsah prověřované části VRÚ nebo VÚR musí být ucelený a vymezuje jej pořizovatel. Oddíl 13 dále ošetřuje lhůty, do kterých se VRÚ a VÚR musí prověřit, a také výjimky pro záměry, které lze umístit bez podrobnějšího prověření.

Rozsah VRÚ a VÚR

Velká rozvojová území a velká území rekreace jsou graficky znázorněna ve výkresu č. 4 – Plán využití ploch platného územního plánu, který lze prohlížet v internetové prohlížečce Výkresy ÚP

VRÚ ke staženíVÚR ke staženíVRÚ a VÚR společně ke stažení