Přejít na hlavní obsah
Dobře se žije v místech, která jsou zapamatovatelná, která mají ducha.

Metropolitní plán chce proto podporovat jedinečnost jednotlivých čtvrtí, a to ochranou a podporou toho, co je v daném místě charakteristické. Proto už plán nemá jako základní jednotku “monofunkční plochu”, ale lokalitu. Lokality jsou popsány pomocí cílového charakteru, tedy jaký typ zástavby se v lokalitě nachází a k čemu se její území využívá. A také pomocí obecně známého místního názvu - třeba „Letenské sady“ nebo „Kolonie V Rybníčkách“. Každé lokalitě je přiřazen cílový charakter, který reguluje pravidla pro další rozvoj. V případě stabilizovaných lokalit vychází cílový charakter převážně ze současného stavu a jeho popisu. Každému by tak mělo být po přečtení informací o lokalitě zřejmé, jaké hodnoty chce plán do budoucna chránit a rozvíjet.