Přejít na hlavní obsah
Praha má velké množství přírodních ploch, ale málo z nich je dobře dostupných, prostupných a kvalitně udržovaných, tudíž užívaných.

Cílem Metropolitního plánu je přispět ke zvýšení kvality života obyvatel, a proto iniciuje vznik nových parků tam, kde je v současnosti jejich deficit. Návštěvnost parků a zahrad je nejčetnější v situaci, jsou-li obestavěny, obklopeny intenzivní zástavbou, jejíž uliční prostranství navazují na cestní síť parků a zahrad.