Přejít na hlavní obsah
Povinně zveřejňované informace dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím.

1/ Oficiální název

Institut plánování a rozvoje hlavního města Prahy

2/ Důvod a způsob založení

Institut plánování a rozvoje hlavního města Prahy (zkrácený název: IPR Praha) 
je příspěvková organizace zřízená na základě ustanovení § 59 odst. 2 písm. i) zákona č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, ve znění pozdějších předpisů, a ustanovení § 23 odst. 1 písm. b) a § 27 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů. více>>>

3/ Organizační struktura

viz schéma

4/ Kontaktní spojení

Institut plánování a rozvoje hlavního města Prahy

Sídlo: 
Vyšehradská 57/2077
128 00 Praha 2 – Nové Město
Tel.: 23600 1111 (ústředna)

Podatelna: 
po–pá: 7.30-16.00 hod.
Tel.: 23600 5618
Fax: 220 514 652
Elektronická podatelna:
podatelna@ipr.praha.eu

ID datové schránky:
c2zmahu

5/ Případné platby můžete poukázat

Bankovní spojení: 
UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s, Želetavská 1525/1, 140 92 Praha 4
Číslo účtu: 1387882611/2700
IBAN: CZ7427000000001387882611
SWIFTový kód naší banky (tzv. BIC) je: BACXCZPP


6/ IČ

70883858

7/ DIČ

CZ70883858

8/ Rozpočet v tomto a předchozím kalendářním roce

Rozpočet v aktuálním a uplynulých letech:

Rozpočet na rok 2023 (kapitola 01 Rozvoj obce)

- usnesení Zastupitelstva hlavního města Prahy č. 3258 ze dne 19.12.2022

Rozpočet na rok 2022 (kapitola 01 Rozvoj obce)
- usnesení Zastupitelstva hlavního města Prahy č. 3201 ze dne 20.12.2021

Rozpočet na rok 2021 (kapitola 01 Rozvoj obce)

- usnesení Zastupitelstva hlavního města Prahy č. 2862 ze dne 14.12.2020

Rozpočet na rok 2020 (kapitola 01 Rozvoj obce)

- usnesení Zastupitelstva hlavního města Prahy č. 2897 ze dne 16.12.2019

Rozpočet na rok 2019 (kapitola 01 Rozvoj obce)

- usnesení Zastupitelstva hlavního města Prahy č. 2/18 ze dne 13. 12. 2018 

Rozpočet na rok 2018 (kapitola 01 Rozvoj obce)
- usnesení Zastupitelstva hlavního města Prahy č. 31/1 ze dne 20. 11. 2017  

Rozpočet na rok 2017 (kapitola 01 Rozvoj obce)

- usnesení Zastupitelstva hlavního města Prahy č. 21/1 ze dne 24.11.2016

Rozpočet na rok 2016 (kapitola 01 Rozvoj obce)
- usnesení Zastupitelstva hlavního města Prahy č. 4/3 ze dne 17.12.2015

Rozpočet na rok 2015 (kapitola 01 Rozvoj obce)
- usnesení Zastupitelstva hlavního města Prahy č. 4/3 ze dne 19.2.2015

Rozpočet na rok 2014 (kapitola 01 Rozvoj obce)
- usnesení Zastupitelstva hlavního města Prahy č. 33/1 ze dne 12.12.2013
Rozpočet na rok 2013 (kapitola 01 Rozvoj obce)
- usnesení Zastupitelstva hlavního města Prahy č. 21/2 ze dne 29.12.2012

Rozpočet na rok 2012 (kapitola 01 Rozvoj obce)
- usnesení Zastupitelstva hlavního města Prahy č. 12/1 ze dne 15.12.2011
Rozpočet na rok 2011 (kapitola 01 Rozvoj obce)
- usnesení Zastupitelstva hlavního města Prahy č. 4/1 ze dne 17.2.2011
Rozpočet na rok 2010 (kapitola 01 Rozvoj obce)
- usnesení Zastupitelstva hlavního města Prahy č. 32/2 ze dne 17.12.2009
Rozpočet na rok 2009 (kapitola 01 Rozvoj obce)
- usnesení Zastupitelstva hlavního města Prahy č. 21/1 ze dne 27.11.2008
 

9/ Žádosti o informace

Žádosti o informace můžete podat ústně nebo písemně, 
a to i prostřednictvím sítě nebo služby elektronických komunikací.

Podatelna: 
po–pá: 7.30-16.00 hod.
Tel.: 23600 5618
Fax: 220 514 652
Elektronická podatelna:
podatelna@ipr.praha.eu

ID datové schránky:
c2zmahu

Formulář žádosti o poskytnutí informace
www.iprpraha.cz/kontakty
www.iprpraha.cz/podatelna

10/ Příjem žádostí a dalších podání

Příjem žádostí a dalších podání
Podatelna: 
po–pá: 7.30-16.00 hod.
Tel.: 23600 5618
Fax: 220 514 652
Elektronická podatelna:
podatelna@ipr.praha.eu

ID datové schránky:
c2zmahu

www.iprpraha.cz/kontakty
www.iprpraha.cz/podatelna

11/ Opravné prostředky

Proti rozhodnutí o odmítnutí žádosti o poskytnutí informace může žadatel ve lhůtě do 15 dnů ode dne doručení podat odvolání. Odvolání se podává písemně na adresu:

Vyšehradská 57/2077
128 00 Praha 2 – Nové Město

Z odvolání musí být zřejmé, kdo je podává, kterého rozhodnutí se týká a co se navrhuje. 

Formulář odvolání proti rozhodnutí o odmítnutí žádosti

12/ Formuláře

Formulář žádosti o poskytnutí informace
Formulář odvolání proti rozhodnutí o odmítnutí žádosti

13/ Návody pro řešení nejrůznějších životních situací

isvs.cz
portal.gov.cz
praha.eu
geoportalpraha.cz

14/ Nejdůležitější předpisy

Nejdůležitější předpisy:
- zákon č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, ve znění pozdějších předpisů
- zákon č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů
- Obecně závazná vyhláška hlavního města Prahy č. 55/2000 Sb. hl. m. Prahy, kterou se vydává Statut hlavního města Prahy
- zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů
- zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, 
ve znění pozdějších předpisů

Texty zákonů lze nalézt na stránkách Ministerstva vnitra.

15/ Sazebník úhrad za poskytování informací

Sazebník úhrad za informace poskytované podle zákona č. 106/1999 Sb.

16/ Licenční smlouvy

-

17/ Výroční zpráva podle zákona č. 106/1999 Sb.

Výroční zpráva za rok 2023

Výroční zpráva za rok 2022

Výroční zpráva za rok 2021

Výroční zpráva za rok 2020

Výroční zpráva za rok 2019

Výroční zpráva za rok 2018

Výroční zpráva za rok 2017

Výroční zpráva za rok 2016

Výroční zpráva za rok 2015

Výroční zpráva za rok 2014

Výroční zpráva za rok 2013

Výroční zpráva za rok 2012

Výroční zpráva za rok 2011

Výroční zpráva za rok 2010

Výroční zpráva za rok 2009

Výroční zpráva za rok 2008
 

 18/ Seznam oznámení o poskytnutých informacích podle § 5 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb