Skip to main content

MEZINÁRODNÍ SOUTĚŽNÍ DIALOG

Krajinářská studie Parku Maniny a Koncepce Rohanského a Libeňského ostrova budou výsledkem mezinárodního soutěžního dialogu. Progresivní formát výběrového řízení, do něhož jsou zapojeni krajinářští architekti, architekti, vodohospodáři, místní stakeholdeři a zástupci města v živých diskusích právě probíhá. V červenci 2022 proběhlo dvoudenní zasedání komise, která z přihlášených návrhů vybrala čtyři týmy, jež budou pokračovat v soutěžním dialogu. Jedná se o mezinárodní týmy složené z ateliérů z Belgie, Nizozemska a České republiky. Do užšího výběru se dostaly tyto týmy: DELVA + perspektiv; LOLA+M2AU+de Architekten Cie.; New Park Maniny Consortium - DS + VenhoevenCS + MOBA + Aquatis a OMGEVING_FISER_VRV_SINDLAR. Děkujeme za zájem a gratulujeme kvalifikovaným týmům!

 

V září 2022 se v CAMPu konala Mezinárodní konference k soutěžnímu dialogu Rohanský ostrov. Podívejte se na její záznam a seznamte se s vybranými týmy, místními aktéry i územím. 

 

V lednu 2023 se konal Workshop II, na němž prezentovaly soutěžní týmy první verze svých návrhů. Workshop byl určený pro stakeholdery, experty a členy komise.

 

V květnu 2023 přijedou týmy prezentovat své finální návrhy. Prezentace jsou z legislativních důvodů neveřejné, ale budeme vás o všem včas informovat.

 

Zadávací dokumentace ke stažení:

Oznámení o vyhlášení zadávacího řízení se soutěžním dialogem

Příloha 1_Oznámení_informace o zadávacím řízení se soutěžním dialogem

Příloha 2_Oznámení_Vstupní zadání 1.0

Příloha 3_Oznámení_Souhrnná analýza Rohanského ostrova

Příloha 4_Oznámení_Formulář žádosti o účast

Příloha 5.1_Oznámení_Souhrnné čestné prohlášení poddodavatele

Příloha 5_Oznámení_Souhrnné čestné prohlášení dodavatele

Příloha 6_Oznámení_Technická kvalifikace

Příloha 7.1_Oznámení_Portfolio referencí

Příloha 7_Oznámení_Profesní přístup

Příloha 8.1_Oznámení_Smlouva o dílo_IPR_návrh

Příloha 8.2_Oznámení_Smlouva o dílo_INV_návrh

Příloha 8.3_Oznámení_Smlouva o dílo_OCP_návrh

 

 

 

WORKSHOP II

V lednu 2023 se konal Workshop II, během kterého postupující soutěžní týmy prezentovaly první verze svých návrhů. Na základě jejich prezentací a následných diskuzí se členy komise, přizvanými experty a stakeholdery se finalizuje zadání. Finální návrhy budou týmy představovat v květnu 2023.

ÚVODNÍ KONFERENCE A WORKSHOP I

Na konci září přijely do Prahy 4 týmy, které postoupily v soutěžním dialogu, a z nichž odborná komise vybere na jaře 2023 vítěze. Ve dvou intenzivních dnech jsme seznámili týmy s územím i místními aktéry. V CAMPu se konala mezinárodní konference. Nestihli jste přijít? A zajímá vás, kdo v současné době tvoří identitu místa a kdo ji bude spoluutvářet v budoucnosti? Podívejte se na záznam z celé akce. Druhý den jsme se vydali přímo do území a po komentované procházce sdíleli zkušenosti na společném workshopu o rozvoji řeky ve městě. Společně jsme odkryli nejpalčivější otázky území, rozpory i shody, které nyní promítneme do nové verze zadání. 

Seznamte se níže s postupujícími týmy! Co je pro ně na Rohanském ostrově nejpřitažlivější? A jaký mají přístup k revitalizaci? Podívejte se na krátké video s jejich odpověďmi.

DELVA + perspektiv

Pro soutěžní projekt se spojilo amsterdamské studio DELVA a pražské studio Perspektiv. DELVA tvoří 25členný tým specialistů, kteří se zabývají udržitelnou urbanizací, rozvojem přírody a měnícímu se významu veřejného prostoru. Tým studia Perspektiv čítá 40 odborníků, kteří při návrzích vychází z potřeb dané komunity, respektu k území a podpory občanského života. Studia v otázce vodohospodářství doplňuje kancelář MV projekt, která se specializuje na ekologické a vodohospodářské stavby a rekultivací.

LOLA+M2AU+de Architekten Cie.

Nizozemsko-český tým založen na dřívější spolupráci na urbanistických projektech klade důraz na symbiózu městského urbanismu a přírodního prostředí. Samozřejmostí je práce s modrozelenou infrastrukturou, podpora biodiverzity a vytváření atraktivního prostředí pro budoucí uživatele a také zapojení všech aktérů již v rámci samotného procesu návrhu.

New Park Maniny Consortium - DS + VenhoevenCS + MOBA + Aquatis

New Park Maniny Consortium představuje nizozemsko-český interdisciplinární tým, který sdružuje krajinné architekty, architekty, urbanisty a specialisty na vodní hospodářství, krajinné inženýrství a participační plánování. DS landschapsarchitecten a VernhoevenCS působí v Nizozemí a jejich praxe posunuje současné tendence v udržitelném plánování od regionálních koncepcí až po veřejné prostory. V návrzích se zaměřují na inkluzivní způsob soužití lidí a přírody. Naopak znalost s plánováním v českém prostředí zastupuje MOBA studio a společnost Aquatis. Oba týmy se dlouhodobě věnují řešenému území a jeho okolí. MOBA studio má v rámci Revitalizace prostor Negrelliho viaduktu zkušenost s participativním plánováním. Společnost Aqautis, která navrhovala protipovodňovou ochranu podél břehů Vltavy po povodních 2002 a v současnosti se věnuje povodňovým parkům a revitalizací řek.

OMGEVING_FISER_VRV_SINDLAR

Belgicko-český tým sestavený z krajinářských architektů, urbanistů a vodohospodářských inženýrů má zkušenosti s projekty různorodého měřítka a zadání: od přeshraničních prostorových vizí po krajinné plány, parky a veřejná prostranství po návrhy městského mobiliáře. Voda jako základní zdroj života a podmínka úspěšného fungování každého města je obsažena prakticky v každém jejich projektu. Tým hodlá zužitkovat zkušenosti jak z projektů pro metropolitní oblasti západní Evropy, tak pro česká města a nabídnout jejich uplatnění na březích Vltavy uprostřed Prahy.

Co se má stát a proč? Co se změní?

Co se má stát?

 • Mezi cyklostezkou a řekou vznikne nový povodňový park přírodního charakteru – Park Maniny, který posílí protipovodňovou ochranu města vytvořením nového kanálu a snížením úrovně terénu.
 • Během mezinárodního soutěžního dialogu vznikne krajinářská studie Parku Maniny a Koncepce Rohanského a Libeňského ostrova – plán rozvoje území na desítky let, který zajistí propojení města a člověka s řekou, zvýšení biodiverzity, podporu místních komunit, rozšíření nabídky volnočasových aktivit atp.
 • Na rekonstrukci historického Libeňského mostu naváže stavba inundačního mostu, který je dalším protipovodňovým opatřením v území, navíc s novým bezbariérovým přístupem do Parku Maniny.
O projektu

Projekt v bodech

Harmonogram

Zahájení: 2020
Dokončení: 2030

Kolik to bude stát?

1,5 miliardy

Kdo to bude dělat?

n/a

Úloha IPR

Organizátor soutěžního dialogu a zadavatel Koncepce

Forma

Mezinárodní soutěžní dialog 
Koncepce
Krajinářská studie

Kontakty

V případě dotazů k projektu: MgA. Dominika Antonie Pfister, pfister@ipr.praha.eu, +420 737 383 598, koordinátorka komunikace projektu

Pro média: Mgr. Marek Vácha, vacha@ipr.praha.eu, +420 723 444 291, tiskový mluvčí

 

Detailnější popis projektu

Historie

 • Rohanský ostrov byl kdysi vltavským ostrovem, dnes je tato část Karlína ostrovem jen podle názvu. Jméno Rohanský nese po jednom ze svých vlastníků – Josefu Rohanovi, měšťanu a tesaři, který byl jeho majitelem po roce 1850.
 • Někdejší ostrov vznikl z povodňových nánosů. Největší rozsah ostrova byl od Těšnova až po dnešní Šaldovu ulici.
 • Kolem roku 1900 byl na západním konci spojen s ostrovem Jerusalemským. Ve dvacátých letech 20. století byl při rozsáhlé regulaci vltavského koryta sloučen s Libeňským ostrovem. Oba tehdejší ostrovy byly zároveň spojeny s karlínským pobřežím a s územím Manin. Rameno řeky, na němž byl dříve provozován karlínský přístav, bylo zasypáno v padesátých letech 20. století.
 • Rohanský ostrov nekvetl do krásy. Dlouhá léta byl v podstatě černou skládkou, periferií uprostřed města. V době výstavby metra sloužil jako úložiště materiálu z výkopů. V roce 1999 byly zahájeny rozsáhlé úklidové práce před plánovanou revitalizací oblasti.
 • Další údaje o území si můžete přečíst v historicko-přírodovědné rešerši Rohanský ostrov, sepsané kolektivem autorů v čele s historičkou umění Radoslavou Schmelzovou.
 • Rozsáhlé informace o území obsahuje také dokument Analýza krajiny – Rohanský ostrov, která vznikla ve spolupráci s Šmídová Landscape Architects.


 

Další informace

Podrobné informace o projektu

Pořízení Koncepce Rohanského a Libeňského ostrova a krajinářské studie Parku Maniny proběhne v několika krocích. Multidisciplinární projektový tým IPR se zapojením všech klíčových stakeholderů a místních aktérů připravuje vstupní zadání, které bude dále rozvíjeno během soutěžního dialogu. IPR zajišťuje organizaci a odbornou garanci celého procesu včetně výsledné Koncepce, podle které bude území postupně rozvíjeno.

Ke stažení:

Řešené území Parku Maniny a Koncepce Rohanského a Libeňského ostrova 

Souhrnná analýza Rohanského ostrova


Podívejte se na video o Rohanském ostrově, kde se se dozvíte o plánech do budoucna, ale poznáte i místní spolky a komunity. Věděli jste třeba, že je v Libni nejstarší zahrádkářská kolonie v Praze? Nebo že Maniny mají název od toho, že řeka tekla, kudy se jí zamanulo?

 

Read more Show less

Institut plánování a rozvoje hl. m. Prahy s Magistrátem hlavního města Prahy vypsal 7. dubna 2022 výběrové řízení formou řízení se soutěžím dialogem. Hledá se multidisciplinární tým složený z krajinářských architektů, architektů či urbanistů a vodohospodářských inženýrů, který zpracuje projekt Parku Maniny a Koncepci Rohanského ostrova a Libeňského ostrova. Cílem projektu je připravit koncepci, tedy plán strategického rozvoje na příští desítky let, a především v detailu krajinářské studie zpracovat projekt povodňového Parku Maniny, jenž přiblíží člověka řece a bude plnit protipovodňovou funkci. 

 

Kdo se mohl do soutěžního dialogu přihlásit

Do výběrového řízení, které bude probíhat formou řízení se soutěžním dialogem, se mohly přihlásit multidisciplinární týmy v minimálním složení krajinářský architekt, architekt či urbanista a vodohospodář. Tým musí mít alespoň jednoho člena, který disponuje autorizací ČKA nebo ČKAIT. Do řízení se soutěžním dialogem se zájemci mohli přihlásit od 7. dubna do 20. května 2022 do 14.00 hodin prostřednictvím nástroje Tender Arena. Vybírat se budou čtyři týmy na základě jejich profesního přístupu k zásadním tématům, které se týkají Rohanského a Libeňského ostrova, jako jsou udržitelnost, urbanismus, krajinářská architektura a další. Cílem Prahy je získat dlouhodobého partnera pro rozvoj území i nastavení jeho managementu. Týmy bude vybírat jedenáctičlenná komise složená z pěti závislých a šesti nezávislých odborníků různých profesí, zahraniční zástupce reprezentují environmentální vědec Fabio Masi či krajinářská architektka Antje Stokman. Přizváni jsou také externí experti na sociální otázky, gentrifikaci, biodiverzitu, vodohospodářství a další obory. Předpokládaná cena výsledné zakázky je přes 45 milionů korun, částka bude upřesněna během soutěžního dialogu. Zakázka bude nejen obsahovat dopracování studie a koncepce, ale hlavně vypracování projektové dokumentace potřebné pro dokončení Parku Maniny. Řízení se soutěžním dialogem bude trvat přibližně 14 měsíců, jeho vítěz bude znám v červnu 2023. Úvodní konference, která bude přístupná také široké veřejnosti, a workshop proběhnou v září letošního roku.

 

Co je soutěžní dialog

Výběrové řízení bude probíhat formou zadávacího řízení se soutěžním dialogem. Proces je oproti klasické soutěži o návrh výrazně flexibilnější a není anonymní. Hlavní výhodou soutěžního dialogu je možnost postupně rozvíjet zadání tak, jak se vyvíjí návrhy a názory všech zúčastněných. Základem soutěžního dialogu je společná debata všech zúčastněných stran – krajinářů, architektů, politiků, vodohospodářských inženýrů, správců i důležitých místních aktérů, která slouží jako prostředek ke komplexnímu pochopení místa, jeho kvalit i problémů a poznání požadavků všech zúčastněných stran a odborností v jejich kontextu, a tím jejich lepší pochopení. V rámci soutěžního dialogu vzniká pod rukama multioborových týmů několik návrhů paralelně, návrhy jsou průběžně prezentovány, a všichni aktéři se tak mají možnost vyjádřit ve všech fázích navrhování (od konceptu až po finální návrh).

Park Maniny – projekt nového ramene řeky

 • Na místě postupně vznikne odkopáním několika metrů zeminy navezené za poslední desítky let nový průtočný kanál. Nové rameno řeky je dlouhodobě zanesené v Územním plánu hl. m. Prahy a je součástí protipovodňové ochrany Prahy.
 • Cílem stavby je snížit při povodních hladinu Vltavy v centru města a hlavně rychlost proudu. V návaznosti na náročné terénní úpravy bude prostor Rohanského ostrova mezi stávající cyklostezkou, která slouží jako protipovodňová hráz, a korytem Vltavy upraven pro rekreaci.
 • Konkrétně se jedná o Stavbu č. 4679 Maniny – PPO, snížení nivelity Karlín, který investuje Odbor investic Magistrátu hl. m. Prahy (INV MHMP) a který je rozdělen na tři etapy. Etapa 1 a 2, při kterých dochází k vykopání dvou tůní (do hloubky až 8 m) a celkovému snížení nivelity v jejich okolí, mají již několik let stavební povolení.
 • Zahájení stavby prvních dvou etap by mělo proběhnout v roce 2022. Realizace může trvat 2–5 let v závislosti na finančních prostředcích.
 • Zásadní je etapa 3, při které dojde k dalšímu snížení terénu a ke spojení obou tůní v kanál. To teprve zajistí zpomalení proudu řeky během povodní.
 • Aby byl výsledný park co nejlepší kvality a jeho standard odpovídal současným i budoucím požadavkům, bylo vzhledem ke stáří projektu Parku Maniny dohodnuto s investory Odborem investic MHMP a Odborem ochrany prostředí MHMP, že dojde přepracování projektu parku a realizovat se bude návrh, který vzejde z mezinárodního soutěžního dialogu.
 • KE STAŽENÍ:

 

Stakeholdeři v území

 • Prohlédněte si mapu stakeholderů Rohanského a Libeňského ostrova.
 • Patříte-li mezi místní aktéry a chcete se zapojit do plánování Rohanského ostrova, nebo být alespoň pravidelně informováni, dejte nám o sobě vědět na pfister@ipr.praha.eu.
Výsledky participace

Zapojení veřejnosti

Budoucí podoba Rohanského ostrova se řeší ve spolupráci s místními subjekty i veřejností. Záměrem je nejen vytvořit společenskou shodu o rozvoji území, ale také posilovat vztah k němu a informovat.

I přes pandemická opatření proběhla v uplynulých měsících řada participačních aktivit. Zčásti online, zčásti fyzicky jsme se potkali s místními obyvateli, uživateli území a stakeholdery. Informační kontejner nám umožnil setkat se s co nejširší veřejností, představit plánovanou revitalizaci oblasti, a především získat důležitou zpětnou vazbu a rozličné názory. Kromě kontejneru jsme připravili dotazník, který byl k dispozici po dva měsíce online i fyzicky. Získali jsme na 500 odpovědí, se čtyřicítkou stakeholderů jsme se potkali během dvou online workshopů. Ve skupinách jsme intenzivně diskutovali o stávající podobě Rohanského a Libeňského ostrova, pozitivech a negativech území a příležitostech do budoucna. Nasbíraná data jsme pečlivě zpracovali a nyní si výstupy našich participační aktivit můžete přečíst v jednotlivých výstupech.

Prohlížení si můžete zpestřit studiem mapy všech podnětů z dotazníku či prohlížením mapy klíčových aktérů.

 

Souhrnná zpráva o zapojení veřejnosti

 

Koncepce Rohanského a Libeňského ostrova – Shrnutí zapojení veřejnosti

01 Celé území Rohanského a Libeňského ostrova – Očima veřejnosti a klíčových aktérů

02 Lokality Rohanského a Libeňského ostrova – Očima veřejnosti a klíčových aktérů

03 Zapojení klíčových aktérů – Hledání vize rozvoje území

04 Uživatelé Rohanského a Libeňského ostrova – Rozhovory v terénu

05 Přítomnost a budoucnost Rohanského a Libeňského ostrova – Očima dětí a mládeže

06 Rohanský a Libeňský ostrov – A lidé bez střechy

Související projekty

Libeňské soumostí

 • Investorem stavby Libeňského soumostí je Technická správa komunikací hl. m. Prahy, politickým garantem je náměstek primátora pro dopravu Adam Scheinherr.
 • Hlavními architekty jsou Petr Tej (architektonicko-konstrukční návrh mostů) a Tomáš Cach (dopravně-urbanistické řešení)
 • Studie představuje komplexní urbanisticko-architektonický návrh řešení Libeňského soumostí a přilehlého okolí. Základním předpokladem návrhu je zachování historických Janákových obloukových konstrukcí – obloukového mostu přes Vltavu a stávajícího obloukového mostu přes zaniklé východní rameno řeky Vltavy.
 • Obloukové mosty jsou propojeny nově navrženými trámovými konstrukcemi navazujícími tvarově na původní, ve skicách dochovaný Janákův návrh předpolí obloukových mostů. Trámové konstrukce tvoří předpolí obou obloukových mostů, inundační most nad Rohanským ostrovem a mosty přes Štorchovu a Voctářovu ulici.
 • Souběžné s inundačním mostem jsou navrženy široké rampy pro pěší a cyklisty na Rohanský ostrov.
 • Dále je zachován stávající klenbový most ve středu soumostí pro průjezd cyklotrasy A2.
 • Všechny prostory v mostních opěrách u historických obloukových mostů i u nových trámových konstrukcí jsou navrženy jako prostory pro občanskou vybavenost (kavárny, obchody, služby atd.).
 • Detailně je navrženo využití prostoru pod obloukovým mostem přes zaniklé rameno řeky Vltavy (piazzetta, skatepark, stage, ledová plocha) včetně přístupových schodišť.
 • Součástí studie je kompletní návrh západní části ulice Štorchova (severně od Libeňského soumostí), ploch a povrchů pod soumostím a několik stromořadí v rámci řešených veřejných prostranství.
 • Více informací najdete na webu zde

Rohan City

 • Rohan City je bytové a administrativní centrum na území Karlína a předpolí Libeňského mostu o rozloze 200 000 m2 rozkládající se mezi ulicí Rohanské nábřeží a cyklostezkou.
 • Jedná se o největší soukromou investici v místě, jejím investorem je na základě vítězství v otevřené urbanistické soutěži Sekyra Group, který předložil studii od ateliéru Pavel Hnilička Architekti.
 • Zástupci IPR jsou s developerem v pravidelném kontaktu a zajišťují koordinaci projektu tak, aby byl v souladu s celkovou vizí Rohanského ostrova.
 • Důraz je kladen především na propojení nové i původní zástavby s okolní krajinou a navázání území na projekt Rohanského ostrova.
 • Revitalizace území Rohan City je celkově rozdělena do pěti etap. V první fázi Sekyra Group v lokalitě naproti karlínské Invalidovně vybuduje dva bytové domy, jež nabídnou 220 bytů. Doplní je 30 000 m² administrativních ploch ve dvou kancelářských budovách navržených architekty Evou Jiřičnou a Jakubem Ciglerem.
 • Architektonická soutěž na druhou etapu, z níž vyšli vítězně architekti Schindler Seko a dále Atelier bod, Loxia, Qarta Architektura a A.D.N.S. Production, řešila i možné začlenění budoucího Rohanského mostu, který by měl propojit oblast Karlína s Holešovicemi v Praze 7, s nímž se počítá jako s dalším významným městotvorným prvkem v rozvoji širšího centra Prahy.
 • Poslední fáze by podle dnešních plánů měla být dokončena v horizontu 12 až 15 let, tedy do roku 2035. Bydlení a práci tu najde v součtu na 11 000 lidí. Celkový objem investice do Rohan City pravděpodobně přesáhne 15 miliard Kč.
 • Výstavba byla zahájena na podzim 2021
 • KE STAŽENÍ:

Novinky z projektu Rohanského ostrova a okolí

Urban Talks: Město a řeka

16. 5. 2023, CAMP

rezervace zde

Řeka utváří ráz měst. Hraje v nich životadárnou, hospodářskou, dopravní, společenskou i kulturní roli. Řeka má současně vysoký potenciál utvářet aktivní a kvalitní veřejný prostor, který propojuje celé město. Jak vnímají řeku čtyři krajinářští architekti z Nizozemí, Belgie a České republiky, kteří se účastní soutěžního dialogu na revitalizaci části pravého břehu pražského meandru – Rohanského a Libeňského ostrova? Jak uspokojit různé nároky na využití řeky, od fauny a flory přes rekreační využití až po dopravní infrastrukturu či protipovodňovou ochranu? Jak dosáhnout udržitelného rozvoje řeky a jakou roli v něm má hrát krajinářský architekt? Nejen na tyto otázky budou hledat odpovědi na příkladech svých projektů pozvaní hosté z ateliérů Delva, LOLA, DS landschapsarchitecten a OMGEVING. 

ŠTORCHOVA “DĚTSKÁ FARMA” NA ROHANSKÉM OSTROVĚ

V sobotu 1. 4. byla na Libeňském ostrově pod záštitou odboru kultury MČ Praha 8 za pomoci dobrovolníků postavena veřejná venkovní učebna "Dětská farma" na paměť alternativního pedagoga a spisovatele Eduarda Štorcha. Tato stavba byla již součástí projektu výstavy o Rohanském a Libeňském ostrově, která skončila v roce 2020. Nyní byla obnovena v původním verzi a doplněna o nové lavice. Provoz učebny bude oficiálně zahájen 28. 4., kdy se rozjede i virtuální rozvrh, kam se mohou školy či jiné zájmové skupiny zapisovat. Bližší informace najdete na www.detskafarma.cz.

WORKSHOP II

V lednu 2023 se konal Workshop II, během kterého postupující soutěžní týmy prezentovaly první verze svých návrhů. Na základě jejich prezentací a následných diskuzí se členy komise, přizvanými experty a stakeholdery se finalizuje zadání. 

 

 

Základní organizační zajištění projektu

Politický garant projektu

Petr Hlaváček, náměstek primátora pro územní rozvoj
Jana Plamínková, náměstkyně primátora pro životní prostředí


Manažerka projektu

Rozálie Kašparová, architektka, Kancelář veřejného prostoru, Sekce detailu města IPR


Gestor projektu

Kristýna Lhotská, architektka, ředitelka Sekce detailu města IPR

Investoři v území

Kanál a terénní úpravy – Odbor investic Magistrátu hl. m. Prahy
Park – Odbor ochrany prostředí Magistrátu hl. m. Prahy

Správci území MHMP

Budoucí Park Maniny – Odbor ochrany prostředí Magistrátu hl. m. Prahy
Velké množství dílčích správců – kulturní činitelé, firmy, spolky, jednotlivci atp.

Aktuality Rohanský ostrov