Přejít na hlavní obsah
Vrchlického sady ležící těsně vedle Hlavního nádraží se dočkají proměny.

Park, kterému se nelichotivě přezdívá pražský Sherwood, získá svěží tvář včetně nové tramvajové trati. Zpracovatel úprav bude vybrán metodou zadávacího řízení se soutěžním dialogem. V současné době připravujeme na IPR  proces a tvorbu zadání.

O projektu

Projekt v bodech

Harmonogram

Zahájení: 2020
Průběh: 2021

  • Vyhlášení soutěžního dialogu (červen 2021)
  • Výběr 4 týmů
  • Zpracování návrhu – vstupní konference, 1. workshop (představení konceptů), 2. workshop (představení dokončeného návrhu)
  • Vyhlášení výsledků
  • Podepsání smlouvy s autorem návrhu
Kolik to bude stát?

V průběhu přípravy jsme nechali zpracovat rámcový propočet, který předpokládá možnou celkovou výši investice na 300 mil. Kč (+/- 20 %).  

Úloha IPR

Organizátor zadávacího řízení se soutěžním dialogem.

Forma

Zadávací řízení se soutěžním dialogem.

Historie

  • Vrchlického sady o rozloze 6,1 hektaru se nachází mezi pražskými ulicemi Opletalova, Wilsonova, Bolzanova a Washingtonova.
  • Kolem nově vystavěného nádraží císaře Františka Josefa I. byl založen takzvaný Velký park, později pojmenován Městský velký park. Podle zahradního architekta Františka Josefa Thomayera byl pak v roce 1884 park rozšířen. Pomník Jana Svatopluka Presla byl do velkého květinového obrazce v podobě městského znaku umístěn v roce 1916.
  • Počátkem dvacátého století prošel park částečnými úpravami podle návrhu architekta Karla Skaláka.
  • Pouhý rok po smrti Jaroslava Vrchlického byl v roce 1913 přejmenován na Vrchlického sady.
  • Hala Hlavního nádraží pocházející z let 1972–1977 zabrala velkou část bývalého parku. Další plochu si přivlastnila severojižní magistrála, parkoviště, metro a jeho výstupy či výdechy a přístupové cesty.

Soutěžní dialog

Praha se rozhodla vybrat zpracovatele v tzv. soutěžním dialogu, do nějž budou zapojeni odborníci na stěžejní témata. Po přihlášených týmech bude požadována vysoká odbornost ve složení – krajinářský architekt, architekt a dopravní inženýr se specializací na tramvajové tratě. Jako podklad pro soutěžní dialog bude mimo jiné sloužit rovněž antropologické šetření, participace s místními provozovateli, dendrologický průzkum, historický průzkum a zaměření území. Samotná témata k řešení budouupřesněna v průběhu dialogu.