Přejít na hlavní obsah

Inventura urbanismu 2012 - Jak plánovat město?

Ústav urbanismu Fakulty architektury ČVUT pořádá každý rok pracovní a programovou konferenci na aktuální témata v oblasti urbanismu, plánování, projektování a stavění sídel. Letos je nosným tématem hlavní nástroj rozvoje měst - územní plán, jeho cíle a metody.

Ilustrační obrázek aktuality

Problémem současných územních plánů je stále rostoucí důraz na jejich formální stránku. Územní plány jsou zadávány na základě obecné metodiky a obecných standardů často nezávisle na poloze, velikosti a kontextu obcí, nezávisle na jejich záměrech. Stejně tak se standardy územních plánů významně nezměnily v průběhu posledních desetiletí navzdory tomu, že se výrazně změnily společensko-politické podmínky, ale zejména podmínky dané obecnými ekonomickými a technologickými proměnami. Stávající přístupy nedostatečně řeší vztah mezi dynamikou rozvoje území a statičností plánů, nedostatečně reflektují přílišnou nestabilitu stávajících plánů a vliv a pozici reálných nositelů rozvoje sídel. Kromě toho je nadměrný význam věnován funkčnímu využití území a zanedbán význam „v čase vrstvené" prostorové struktury sídla jako principiálního stabilního prvku. Stejně tak není v zadáních dostatečně reflektována přirozená potřeba participace obyvatel na rozvoji území. A s tím souvisí potřeba zadávání územních plánů jako dokumentů všeobecně srozumitelných, vstřícných a inspirativních. Navíc se často zapomíná, že územní plán je pouze jedním z nástrojů rozvoje území. Jeho vazby na strategické programy a dlouhodobé plány na jedné straně a na způsoby rozhodování na druhé straně jsou pro zdárný udržitelný rozvoj obce rozhodující.

Forma letošního setkání bude oproti minulým ročníkům odlišná, přednášejících bude jen pět, každý otevře zásadní témata na případě konkrétního města a tato témata budou dále diskutovaná jak přímými reakcemi na přednášky, tak v rámci tří diskuzních panelů, jejichž náplní budou esenciální otázky vzniklé z předešlých příspěvků.

Konference se koná v sobotu 10. 11. 2012 od 9 hodin na Fakultě architektury ČVUT v Praze.

Bližší informace na www.inventuraurbanismu.cz

Mohlo by Vás také zajímat

Ilustrační obrázek aktuality

Praha schválila návrh nových stavebních předpisů. Budou v souladu s novým stavebním zákonem

Ilustrační obrázek aktuality

Kolik má Praha městských bytů a kdo v nich bydlí? Nová analýza IPR odhaluje aktuální čísla

Ilustrační obrázek aktuality

Územní studie Letňany-Kbely bude doplněna o námětovou část

Všechny články