Přejít na hlavní obsah

Výstava Krok k dokončení městského okruhu bude představena v prostorách Infocentra rozvoje hl. m. Prahy

Od 6. září bude v prostorách Infocentra rozvoje hl. m. Prahy veřejnosti představena severovýchodní část městského okruhu. Realizací Libeňské spojky a úseku od Pelc Tyrolky po Štěrboholskou radiálu dojde ke kompletnímu dokončení vnitřního pražského okruhu. Návštěvníci se budou moci seznámit nejen s vizualizacemi a samotným popisem jednotlivých staveb, ale také s informacemi o historii dotčených oblastí, přehledem přínosů a důsledků realizace, hlukovými mapami, mapami ovzduší. K dispozici budou také zátěžové diagramy znázorňující nárůst a pokles dopravní zátěže jak v bezprostředním okolí staveb, tak v širším kontextu Prahy. Součástí výstavy bude také audiovizuální prezentace. Výstavu připravil Útvar rozvoje hl. m. Prahy ve spolupráci se společností SATRA s.r.o.. Vstup je zdarma.

Tisková zpráva ve formátu PDF

Vybudování městského okruhu je jednou z hlavních priorit hl. města. Po svém zprovoznění nabídne okruh alternativní trasy (např. oproti Severojižní magistrále). Dojde ke snížení intenzity dopravy na řadě dnes kritických míst, například v ulici Vysočanská, Kbelská, Průmyslová, ale také v ulici Legerově, Wilsonově nebo 5. května. Jednou z prvořadých předností návrhu je důraz na ochranu životního prostředí a historické urbanistické struktury města.

V současné době se projekt nachází ve stádiu vyhodnocování vlivu na životní prostředí (EIA). Reálný časový horizont realizace lze s ohledem na potřebnou dobu výstavby a projektové přípravy předpokládat v období po roce 2015.

Veškeré informace k severovýchodní části okruhu a Libeňské spojce jsou k dispozici na informačním portále http://mestskyokruh.info, který byl zřízen pro komplexní informování o dopravních stavbách v Praze. Průběžně se pracuje na náplni dalších částí portálu a úzkém propojení stránek s prostředím sociálních sítí. Portál slouží také jako virtuální informační středisko, kde je možné se dotázat na jakékoli informace nad rámec zveřejněných materiálů a vznášet připomínky.

Kontakt: Ing. Zuzana Putnářová, tel. 236 005 693, mob. 725 309 460, e-mail: putnarova@urm.praha.eu

Schéma okruhu

Mohlo by Vás také zajímat

Ilustrační obrázek aktuality

Ikonické stavby tak, jak je neznáte. CAMP vyhlašuje druhý ročník architektonického závodu Archirun 2024

Ilustrační obrázek aktuality

Jak si Praha stojí ve srovnání s jinými evropskými velkoměsty? Skvělá MHD, nárůst aut a dostupná práce

Ilustrační obrázek aktuality

Mariánské náměstí ožívá – výzva k pořádání kulturních aktivit

Všechny články