Přejít na hlavní obsah

Analýza infrastrukturních potřeb hl. m. Prahy (zaměřená na infrastrukturu vybrané občanské vybavenosti)

Analýza infrastrukturních potřeb Prahy se skládá celkem z 14 částí – první se věnuje demografickému vývoji v Praze (který významně ovlivňuje budoucí nároky na veřejnou vybavenost), dalších 13 částí je zaměřených na jednotlivé vybrané typy občanské vybavenosti.

Analýza infrastrukturních potřeb hl. m. Prahy (zaměřená na infrastrukturu vybrané občanské vybavenosti) | leden 2019

Demografie

demografie

Školství
mateřské školy
základní školy
střední školy

Zdravotnictví
praktičtí lékaři
polikliniky

Sociální služby

domovy pro seniory a domovy se zvláštním režimem

Kultura
kulturně komunitní centra
knihovny

Rekreace
parky, lesy a lesoparky
dětská hřiště
veřejná sportoviště

Sport

sportovní areály

Obchod

potravinářské prodejny

 

Shrnutí obsahu analýzy

  • obsahuje aktuální infrastrukturní potřeby v Praze (v kapitolách 2)
  • dále obsahuje pravděpodobné potřeby na základě aktuálních projektů výstavby bytových domů v Praze (v kapitolách 3) a potřeby spojené s očekávaným demografickým vývojem do roku 2030 (v kapitolách 4).
  • analýza je koncipována jako „nulová varianta“, aby bylo zřejmé, jaké potřeby by nebyly pravděpodobně uspokojeny bez výstavby nové infrastruktury, tj. v analýze uvedené potřeby mohou být pozitivně ovlivněny (uspokojeny) promyšlenou výstavbou nové infrastruktury příslušné občanské vybavenosti v následujících letech.

Analýza je verzí k projednání, která je primárně určena hlavním partnerům (příslušným odborům Magistrátu hlavního města Prahy a městským částem) k případnému doplnění, upřesnění, nebo korekci informací a dat obsažených v dokumentu.

Mohlo by Vás také zajímat

Ilustrační obrázek aktuality

Město a investor zveřejnilo pět návrhů pro dostavbu pražského Vítězného náměstí. Vítěze soutěže vybere mezinárodní porota, zapojit se může i veřejnost.

Ilustrační obrázek aktuality

Česko.Digital, IPR a Kreativní Praha zvou na Festival kreativní byrokracie 2023: buďte součástí inspirativního setkání o digitální budoucnosti a inovacích!

Ilustrační obrázek aktuality

Praha, městská část a obyvatelé ve shodě. Město představilo finální studii pro sídliště Ďáblice

Všechny články