Přejít na hlavní obsah
Cílem analýzy „Chudé město pražské? Veřejné finance Prahy v českém a mezinárodním kontextu“ je přispět k lepšímu pochopení problematiky veřejných financí, infrastrukturních investic, ekonomické situace a postavení Prahy v rámci České republiky a Evropy.

Pro přehledné shrnutí a grafické znázornění sebraných dat o studovaných samosprávách přikládáme k analýze 30 přehledových karet. Karty jsou členěny na tři části: systém financí samospráv v daném státě; struktura městských financí; způsob financování konkrétních strategických dopravních projektů. Úvodní odstavec karet dále obsahuje data o populaci a ekonomice měst a jejich metropolitních oblastí (MO): populace města; populace MO; populační změna v MO za posledních pět let; HDP MO jako procento průměrného HDP EU28; průměrná roční procentuální změna HDP MO za posledních pět let.