Přejít na hlavní obsah

Městská čtvrť až pro 23 000 lidí i nové kulturní centrum. Nová výstava v CAMPu představí budoucnost Nákladového nádraží Žižkov a jeho okolí

Návštěvníci výstavy Žižkovské nádraží: druhý život? mají příležitost nahlédnout do budoucnosti i bohaté minulosti 60 hektarového území. Výstava představuje aktuální informace o území bývalého nákladového nádraží na Žižkově a přilehlého okolí, kde se v současnosti plánuje nebo už probíhá realizace velkých veřejných i soukromých investic. 

Ilustrační obrázek aktuality

Nákladové nádraží Žižkov je jedním ze tří nákladových nádraží, která dříve zásobovala centrum Prahy a jeho průmyslové areály. Dnes již není v provozu a bývalé drážní plochy teď čeká proměna v plnohodnotnou městskou čtvrť. Nákladové nádraží Žižkov je tak místem s obrovským potenciálem, jelikož se nachází v širším centru Prahy.

 „Revitalizace brownfieldů je pro Prahu klíčová. Nákladové nádraží skýtá velký potenciál nové obytné čtvrti. Kromě tisíců nových bytů zde vznikne řada parků, pěší promenáda, a díky novému využití historické budovy i kulturní centrum,“ komentuje lokalitu Petr Hlaváček, I. náměstek primátora pro územní rozvoj.

Expozice představuje aktuální informace o území bývalého Nákladového nádraží a přilehlého okolí, kde se v současnosti plánuje nebo už probíhá realizace velkých veřejných i soukromých investic. Návštěvníci výstavy se, kromě cesty do budoucnosti, kterou nabídne velkoplošná projekce nebo velký fyzický model území, budou moci vydat také do minulosti nádraží skrze videoesej Malá industriální elegie. Unikátní archivní záběry ze 40. a 60. let minulého století představí nádraží v dobách největší slávy. Neustálý ruch a pohyb zboží i lidí ostře kontrastuje se současným tichem a pomalým chátráním bývalé pražské industriální chlouby, která už několik desetiletí trpělivě čeká na svůj druhý život.

 „Výstava navazuje na cyklus výstav o transformačních územích Prahy. Návštěvníci mají jedinečnou příležitost nahlédnout do budoucnosti i minulosti tohoto brownfieldu. V rámci expozice je také připraven bohatý doprovodný program – diskuze, komentované prohlídky nebo procházky přímo v území,“ komentuje výstavu Ondřej Boháč, ředitel Institutu plánování a rozvoje hl. m. Prahy

Rozvoji brownfieldu dříve bránila stavební uzávěra, kterou vymezil dnes stále platný územní plán z roku 1999. Lokalita se ovšem nyní po 12 letech dočká změn a začne se zde stavět. Zlomový bod nastal letos, kdy IPR představil urbanistickou studii, kterou projednal se soukromými investory, politiky a především veřejností. V budoucnosti by zde měla vzniknout moderní městská čtvrť nabízející až 11 000 nových bytůdomov pro 23 000 lidí, 1 170 povrchových parkovacích míst, 600 stromů v nové uliční síti, obchody, základní i mateřské školy a park s pěší promenádou a cyklostezkou ve stopě bývalých železničních kolejí, jehož podoba by měla vzejít z architektonické soutěže.

„Za městkou část Praha 3 mohu říci, že máme zájem o rozvoj území kolem nákladového nádraží Žižkov, které již řadu let neplní svou původní funkci. Chceme, aby se území stalo prostupné a zároveň obsahovalo potřebnou veřejnou vybavenost, ať se jedná o školky, školy, parky či sportoviště a stejně tak, aby území mělo zajištěnu dostatečnou dopravní obslužnost, a to jak formou veřejné dopravy, tak dopravy osobní či cyklistické. Dlouhodobě podporujeme rekonstrukci budovy bývalého nákladového nádraží Žižkov na kulturně-společenské centrum, které by tím mělo znovu získat celopražský význam. Nyní mohu říci, že intenzivně probíhají jednání a já věřím, že se je podaří dotáhnout a najdeme potřebnou shodu na úrovni městské části, hlavního města Prahy a stavebníků,“ říká Pavel Dobeš, místostarosta Prahy 3.

Klíčová je také oprava a přestavba památkově chráněné funkcionalistické budovy nádraží, která byla v roce 2013 prohlášena kulturní památkou a výhledově by se měla proměnit na kulturní centrum. Nový domov by zde měly najít instituce v čele s Národním filmovým archivem (NFA). Dalšími výraznými veřejnými investicemi jsou vznik nové tramvajové trati, nové uliční propojení k budoucímu městskému okruhu – Jarovská třída, rekonstrukce ulic Jana Želivského a Malešická nebo výstavba dvou základních škol. Největšími soukromými investicemi jsou bytové projekty Parková čtvrť a Žižkov City spolu s dalšími developerskými záměry jako je Rezidence nádraží Žižkov, U Staré cihelny, Nagano Park nebo Obytná čtvrť Jarov.

„Nákladové nádraží Žižkov je zároveň prvním velkým brownfieldem, kde bude aplikována nová pražská Metodika spolupodílu investorů, která určuje jasná a transparentní pravidla spolupráce města a developerů. Soukromí investoři tak poskytnou prostředky na výstavbu jedné velké základní školy, zrealizují řadu mateřských škol, několik parků a vybudují část městských tříd. To vše v celkové hodnotě přes 1,5 miliardy korun. Část peněz bude věnována i na rozvoj dostupného bydlení. Cílem je, aby tato nová čtvrť nebyla pro stávající obyvatele zátěží, ale přínosem,“ dodává Petr Hlaváček, I. náměstek primátora pro územní rozvoj.

Výstavu si můžete prohlédnou zdarma v Centru architektury a městského plánování (CAMP) od úterý do neděle až do 19. prosince. V rámci výstavy budou po celý podzim probíhat také komentované prohlídky a další doprovodný program. Více informací o programu naleznete na www.campuj.online/akce

Mohlo by Vás také zajímat

Ilustrační obrázek aktuality

Praha schválila návrh nových stavebních předpisů. Budou v souladu s novým stavebním zákonem

Ilustrační obrázek aktuality

Kolik má Praha městských bytů a kdo v nich bydlí? Nová analýza IPR odhaluje aktuální čísla

Ilustrační obrázek aktuality

Územní studie Letňany-Kbely bude doplněna o námětovou část

Všechny články