Přejít na hlavní obsah
Pražští radní schválili dne 4. 9. 2018 Strategii rozvoje pražské metropolitní železnice. Bude sloužit jako podklad při řešení budoucí podoby a fungování železnice v Praze, kterou bude připravovat Správa železniční dopravní cesty (SŽDC).

Strategie rozvoje pražské metropolitní železnice je koncepčním dokumentem shrnujícím představu města o rozvoji železnice v Praze. Dokument stanovuje základní cíle a požadavky Prahy na rozvoj železniční dopravy a infrastruktury, vychází ze Strategického plánu. V první části strategie definuje obecné cíle a požadavky na rozvoj železnice, v druhé části v "kartách železničních tratí" popisuje konkrétní infrastrukturní a provozní požadavky města. Cíle a opatření, které jsou popsány dále ve strategii, zlepšují atraktivitu železnice, kterou považuje město za velmi perspektivní druh dopravy a na ní staví rozvoj udržitelné mobility centra metropolitního regionu i státu. 

Strategie rozvoje pražské metropolitní železnice

Ke stažení zde