Přejít na hlavní obsah

Praha vyhlašuje mezinárodní soutěžní dialog pro podobu Rohanského a Libeňského ostrova, v meandru řeky má vzniknout nový přírodní Park Maniny. Přihlaste se!

IPR Praha spolu s Magistrátem hl. m. Prahy vyhlašuje mezinárodní zadávací řízení se soutěžním dialogem, hledá multioborové mezinárodní týmy, které definují budoucnost rozvoje území na levém břehu řeky Vltavy. Území 56 hektarů Rohanského a Libeňského ostrova má projít postupnou proměnou, jejíž součástí bude vznik záplavového parku na řece. Cílem projektu je připravit Koncepci, tedy plán strategického rozvoje na příští desítky let, a především v detailu krajinářské studie zpracovat projekt záplavového Parku Maniny, jenž přiblíží člověka řece a bude plnit protipovodňovou funkci. 
 

Ilustrační obrázek aktuality

Institut plánování a rozvoje hl. m. Prahy (IPR Praha) a Magistrát hlavního města Prahy vyhlašují výběrové řízení, které proběhne formou soutěžního dialogu. Hledá se multidisciplinární tým složený z krajinářských architektů, architektů či urbanistů a vodohospodářských inženýrů, který zpracuje projekt Parku Maniny a Koncepci Rohanského ostrova a Libeňského ostrova. Přihlášky jsou otevřené do pátku 20. května 2022 do 14 hodin prostřednictvím nástroje Tender Arena na tomto odkazu

„Naše město se rozvíjí rekordním tempem. Minulý rok dostalo stavební povolení téměř 10 tisíc nových bytů, což je rekord od roku 1989. Rezidenční výstavbu ale musí doprovodit i zelené plochy, přičemž význam parkových zón a stromů ve městě neustále stoupá také v důsledku klimatických změn naší planety. Za toto volební období jsme vysázeli téměř 500 tisíc nových stromů. Kolik jich přibude, určí nová krajinářská studie Parku Maniny,” říká primátor Prahy Zdeněk Hřib.  

O projektu Parku Maniny a Koncepce Rohanského a Libeňského ostrova 

Park Maniny je projekt vzniku nového ramene řeky, na místě vznikne odkopáním několika metrů zeminy navezené za poslední desítky let nový průtočný kanál. Toto protipovodňové opatření je dlouhodobě zaneseno v Územním plánu hl. m. Prahy. Od roku 2008 má územní rozhodnutí a jedna jeho část i stavební povolení. „Současný návrh parku odpovídá době svého vzniku, je potřeba ho proto aktualizovat a navrhnout nový krajinářský projekt záplavového parku na řece. Ten obnoví existenci zaniklého ostrova, ačkoli se bude nacházet na jiném místě,“ představuje projekt Petr Hlaváček, I. náměstek primátora pro územní rozvoj.

Předmětem soutěžního dialogu je tedy konkrétní podoba a fungování tohoto nově vzniklého parku s novým říčním ramenem. Projekt je však potřeba zasadit do širšího kontextu, proto součástí zadání výběrového řízení je také vznik Koncepce Rohanského a Libeňského ostrova. Očekává se tak vznik plánu strategického rozvoje na příští desítky let, který bude řešit rozvoj krajiny podél řeky. Řešené území je primárně nezastavitelné, až na malou výjimku, kde bude třeba řešit i návrh možné zástavby. Cílem projektu je propojit téma krajiny v centru města s ochranou před povodněmi. Hledá se řešení, které bude inovativní, udržitelné a přispěje ke zlepšení životního prostředí v centru Prahy. Aby účastníci soutěžního dialogu pochopili komplexnost území, IPR Praha nechal zpracovat historické, přírodovědecké, sociální, biologické, dendrologické rešerše, které budou poskytnuty vybraným týmům. 

O území pražského meandru

Soutěžní dialog se týká území o velikosti 56 hektarů podél řeky Vltavy. Budoucí rozvoj by měl respektovat historii místa, vycházet z jeho charakteru a odrážet divoký ráz tamní krajiny. „Rohanský ostrov je posledním velkým rozvojovým územím města, kde může vzniknout nový rozsáhlý park a přírodní prvek nedaleko centra města a zároveň zde máme příležitost realizovat protipovodňová opatření. V území je potřeba spojit veřejná prostranství ve funkční síť a zkvalitnit ji, propojit novou výstavbu s původní historickou čtvrtí a napojit ji na řeku. Nový park přiblíží člověka k řece, bude schopen reagovat na povodeň a nabídne Pražanům také nové místo k rekreaci a odpočinku,“ říká Petr Hlubuček, náměstek primátora pro životní prostředí. Území bylo původně ostrovem, který zanikl po regulaci toku Vltavy ve 20. letech minulého století. Ostrov, ačkoli na jiném místě, bude vznikem Parku Maniny obnoven. V místě Rohanského a Libeňského ostrova se nachází mnoho komunit a stakeholderů od kulturních spolků přes sportovní organizace, zahrádkářské kolonie až po tamní betonárnu a Libeňský přístav. V roce 2021 proběhla řada participačních aktivit s místními aktéry i odbornou a širokou veřejností, jejichž výsledky jsou dostupné na webových stránkách projektu.

Projekt Rohanského a Libeňského ostrova je třetím rozsáhlým zeleným projektem na řece Vltavě pod vedením IPR Praha. Již se pracuje na projektu Trojská kotlina či Soutok a mnoha dalších dílčích projektech podél řeky. „V území se nachází výjimečný kubistický Libeňský most, jehož rekonstrukce se připravuje, na něj bude navazovat nový inundační most, který nabídne nejen zlepšení situace při povodních, ale i bezbariérové propojení přímo s prostorem Parku Maniny,” říká ředitel IPR Praha Ondřej Boháč a dodává: „Na protějším břehu řeky bude postavena Vltavská filharmonie, na kterou probíhá mezinárodní architektonická soutěž.“

Kdo se může do soutěžního dialogu přihlásit

Do výběrového řízení, které bude probíhat formou řízení se soutěžním dialogem, se mohou přihlásit multidisciplinární týmy v minimálním složení krajinářský architekt, architekt či urbanista a vodohospodář. Tým musí mít alespoň jednoho člena, který disponuje autorizací ČKA nebo ČKAIT. Do řízení se soutěžním dialogem se mohou zájemci přihlásit od pátku 8. dubna do pátku 20. května 2022 do 14.00 hodin prostřednictvím nástroje Tender Arena. Vybírat se budou 4 týmy na základě jejich profesního přístupu k zásadním tématům, které se týkají Rohanského a Libeňského ostrova, jako jsou udržitelnost, urbanismus, krajinářská architektura a další. Cílem Prahy je získat dlouhodobého partnera pro rozvoj území i nastavení jeho managementu. Týmy bude vybírat jedenáctičlenná komise složená z 5 závislých a 6 nezávislých odborníků různých profesí, zahraniční zástupce reprezentují environmentální vědec Fabio Masi či krajinářská architektka Antje Stokman. Přizváni jsou také externí experti na sociální otázky, gentrifikaci, biodiverzitu, vodohospodářství a další obory. Předpokládaná cena výsledné zakázky je přes 45 milionů korun, částka bude upřesněna během soutěžního dialogu. Zakázka bude nejen obsahovat dopracování studie a koncepce, ale hlavně vypracování projektové dokumentace potřebné pro dokončení Parku Maniny. Řízení se soutěžním dialogem bude trvat přibližně 14 měsíců, jeho vítěz bude znám v červnu 2023. Úvodní konference, která bude přístupná také široké veřejnosti, a workshop proběhnou v září letošního roku.

Co je soutěžní dialog

Výběrové řízení bude probíhat formou zadávacího řízení se soutěžním dialogem. Proces je oproti klasické soutěži o návrh výrazně flexibilnější a není anonymní. Hlavní výhodou soutěžního dialogu je možnost postupně rozvíjet zadání tak, jak se vyvíjí návrhy a názory všech zúčastněných. Základem soutěžního dialogu je společná debata všech zúčastněných stran – krajinářů, architektů, politiků, vodohospodářských inženýrů, správců i důležitých místních aktérů, která slouží jako prostředek ke komplexnímu pochopení místa, jeho kvalit i problémů a poznání požadavků všech zúčastněných stran a odborností v jejich kontextu, a tím jejich lepší pochopení. V rámci soutěžního dialogu vzniká pod rukama multioborových týmů několik návrhů paralelně, návrhy jsou průběžně prezentovány, a všichni aktéři se tak mají možnost vyjádřit ve všech fázích navrhování (od konceptu až po finální návrh).

Více informací o projektu najdete na webových stránkách https://www.iprpraha.cz/rohansky-ostrov

Přihláška k účasti v řízení se soutěžním dialogem je dostupná na Tender Areně na tomto odkazu.

Mohlo by Vás také zajímat

Ilustrační obrázek aktuality

Ikonické stavby tak, jak je neznáte. CAMP vyhlašuje druhý ročník architektonického závodu Archirun 2024

Ilustrační obrázek aktuality

Jak si Praha stojí ve srovnání s jinými evropskými velkoměsty? Skvělá MHD, nárůst aut a dostupná práce

Ilustrační obrázek aktuality

Mariánské náměstí ožívá – výzva k pořádání kulturních aktivit

Všechny články