Přejít na hlavní obsah

Od řeky až po střechu. Vltavská filharmonie od vítězného týmu Bjarke Ingels Group bude žít 24 hodin 7 dní v týdnu

Praha zná vítěze mezinárodní architektonické soutěže na podobu Vltavské filharmonie, je jím tým dánského studia Bjarke Ingels Group (BIG) v čele s Bjarkem Ingelsem a Brianem Yangem. Rozhodnutí mezinárodní poroty zveřejnilo hlavní město Praha společně se svým Institutem plánování a rozvoje (IPR) během slavnostního večera v Centru architektury a městského plánování (CAMP). Vítězný projekt moderního hudebního centra, které v budoucnu vznikne v pražských Holešovicích, nepracuje pouze s budovou jako takovou, ale přináší i nápaditá řešení veřejného prostoru, počítá se zpřístupněním břehu řeky a otevírá venkovní terasy filharmonie včetně střechy všem bez rozdílu.

Ilustrační obrázek aktuality

„Při výběru vítězného návrhu bylo nutné brát v potaz mnoho aspektů. Parcela pro filharmonii v současnosti setkávání lidí spíše komplikuje, než podporuje, a tak byl důraz kladen nejen na architekturu a provoz budovy, ale také na návrh veřejných prostranství přilehlého okolí. Vltavská filharmonie se v podání dánského studia BIG stane pulzujícím centrem života na Vltavské – směrem na východ od budovy se bude rozprostírat nový městský park, jižní strana otevře přístup k vodě, na západní straně vznikne náměstí a na sever se naskytne pohled na novou městskou část Bubny-Zátory. Budova samotná bude zájemcům přístupná ze všech směrů a úrovní,” tvrdí Michal Sedláček, předseda poroty soutěže. 
Ambicí Vltavské filharmonie je přilákat nejen fanoušky klasické hudby, nýbrž širokou veřejnost. Vítězný návrh ateliéru BIG počítá s vybudováním tří sálů, bude se zde však nacházet také hudební oddělení a kreativní hub Městské knihovny v Praze, návštěvníci se mohou těšit na kavárnu či střešní restauraci a mnozí jistě využijí i nabídku vzdělávacích aktivit. Střecha bude v případě Vltavské filharmonie pokračováním veřejného prostoru náměstí – stupňovitá forma umožní zájemcům vystoupat až na její vrchol a to bez nutnosti vstupu do budovy, každý si tak bude moct vychutnat jedinečný panoramatický výhled na celou Prahu.
„Vítězný návrh byl od začátku mým favoritem hlavně z toho důvodu, že přichází s něčím, co v Praze ještě nemáme. To místo bude žít od řeky až po střechu – terasy filharmonie budou veřejně přístupné přímo z přilehlého náměstí, a tak si budovu bude moct užít opravdu každý, i ten, kdo není fanouškem vážné hudby. Tato architektonická soutěž řešila hned tři věci najednou. Samotné okolí metra Vltavská je nyní neutěšeným místem, které k návštěvě příliš neláká, a to se změní. Nová budova Pražské filharmonie také přitáhne do Prahy jiný typ turistů, kteří přijedou za kulturou a ne jen za levným alkoholem. A konečně, naše město potřebuje moderní architekturu, která s velkou pokorou doplní dílo našich předků,” popisuje ambice města primátor Zdeněk Hřib.


„Ateliér Bjarke Ingels Group je v současné době absolutní světovou špičkou, i tak mě ale překvapilo, s čím dokázali přijít. Jsem přesvědčen, že se budova okamžitě stane ikonou, symbolem Prahy. Je otevřená všem, demokratická, přesto má jasný řád. Autoři skvěle pochopili místo, kam budovu vsazují, ale přicházejí s pro Prahu zcela novým přístupem k veřejnému prostoru. Nutí nás nad ním více přemýšlet a přibližují nás k naší řece. Už se těším na BIG koncert,” doplňuje Petr Hlaváček, 1. náměstek primátora.
Vltavská filharmonie bude zároveň sídlem dvou orchestrů – Symfonického orchestru hlavního města Prahy FOK a České filharmonie. Oba orchestry zde najdou odpovídající rezidenční prostory, ale i zázemí pro rozšíření svých edukačních programů pro veřejnost, jež jsou nedílnou součástí činnosti obou subjektů. Zapojeny budou také hudební školy nejrůznějších úrovní, které budou moci prostory Vltavské filharmonie využívat pro svou výuku. Zástupci České filharmonie a Symfonického orchestru hlavního města Prahy FOK, stejně jako Městské knihovny v Praze se podíleli na zpracování zadání pro architektonickou soutěž, byli přizváni k porotování soutěže a mohli se tak vyjádřit k potřebám jednotlivých subjektů. 

Vítězný architektonický ateliér Bjarke Ingels Group s pobočkami v Kodani, Londýně, New Yorku, Barceloně a Šen-čenu zaměstnává odborníky z řad architektů, designérů, inženýrů, ale také teoretiků, kteří se zabývají architekturou, urbanismem, výzkumem a vývojem budov. Mnohé návrhy studia BIG, které vzniklo v roce 2005 v Kodani pod vedením dánského architekta Bjarkeho Ingelse, jsou jedinečné použitím průkopnických technologií a často vynikají popíráním tradičních konvencí a rozměrů, jako je tomu například v případě Amager Bakke, moderní spalovny odpadů v Kodani, která funguje zároveň jako lyžařská sjezdovka, LEGO House v dánském městě Billund, který připomíná kostičky známé stavebnice, nebo budovy Méca (Maison de l’Économie Créative et de la Culture en Nouvelle-Aquitaine) ve francouzském Bordeaux. Portfolio ateliéru zahrnuje také návrhy obytných budov, muzeí nebo výstavních center.
„Návrh budovy filharmonie ve formě kolonády zaujal svým inovativním designem, který posluchače zve dovnitř a zároveň láká každého na svoji střechu. Nová filharmonie promění Vltavskou ze zjizvené části města na kulturní centrum celostátního i celoevropského významu. Autoři vítězného návrhu skvěle pochopili, že si Praha 7 přála místo k setkávání,“ popisuje Jan Čižinský, starosta městské části Praha 7. 

„Kulturně významné budovy byly v Praze odjakživa umísťovány podél řeky. Parcela, na které Vltavská filharmonie vyroste, je poslední volnou kulturně-společenskou parcelou podél Vltavy, která se nachází v centru Prahy, a tak jsme cítili velkou zodpovědnost za to, aby zde vznikl projekt, který bude sloužit všem Čechům a který naplní tento potenciál. Přáli jsme si transparentní, dostupný, zvoucí, prostě všem otevřený dům, který bude živý 24 hodin 7 dní v týdnu. Věříme, že vítězný návrh Vltavské filharmonie tuto vizi díky pečlivě zvoleným funkcím, budoucí nabídce programu, ale také chytře zvolenému designu stoprocentně naplní,” dodává Martin Krupauer, vedoucí týmu Vltavské filharmonie. 

Pohled zadavatele doplňuje Ondřej Boháč, ředitel IPR: „Je také důležité vnímat, že nová budova Vltavské filharmonie pomůže nastartovat proměnu jednoho z momentálně nejvýznamnějších pražských brownfieldů – na jeho místě by měla vzniknout nová čtvrť Bubny-Zátory, která se v budoucnu stane domovem pro 25 000 obyvatel v 11 000 bytech. Jednou z výzev, které architekti při navrhování veřejného prostoru v lokalitě Vltavské museli čelit, bylo především docílení plynulého propojení budovy filharmonie se stávající a budoucí městskou strukturou. Vítězný návrh toto splňuje na výbornou.“ 

Mezinárodní architektonickou soutěž o podobu Vltavské filharmonie vyhlásilo hlavní město Praha společně s Institutem plánování a rozvoje hlavního města Prahy (IPR) na konci srpna 2021. Do soutěže se přihlásilo celkem 115 týmů z 25 zemí, k účasti bylo předem vyzváno také 5 renomovaných architektonických ateliérů. V listopadu 2021 oznámila mezinárodní porota vybrané finalisty – ti odevzdali 19 soutěžních návrhů, ze kterých v květnu 2022 vzešel vítěz. Mezi umístěné patří kromě BIG také Barozzi Veiga + Atelier M1, Bevk Perović Arhitekti, Petr Hájek Architekti, Snøhetta.

Po potvrzení výsledků architektonické soutěže zastupitelstvem hl. m. Prahy v červnu tohoto roku bude následovat jednání o smlouvě na dopracování návrhu, zpracování projektové dokumentace s vítězem a získání potřebných povolení k zahájení stavby. Finální etapa by měla začít výběrem zhotovitele stavby během roku 2026. Se zahájením stavebních prací se počítá o rok později v roce 2027, nový koncertní sál by měl být dokončen za 10 let, tedy v roce 2032.

S vítězným návrhem se mohou zájemci seznámit od 19. 5. do 30. 6. v rámci venkovní výstavy přímo na Vltavské, na místě budoucí Vltavské filharmonie. Zde bude od 19. 5. do 27. 5. umístěn také informační kontejner, ve kterém občané získají odpovědi na konkrétní dotazy týkající se vítězného návrhu budovy a jejího bezprostředního okolí. Na návštěvníky čeká od 19. 5. do 22. 5. i doprovodný program, který bude sestávat z koncertů a komentovaných procházek. 

____________

K projektu se vyjádřili také:

 

Daniel Sobotka, ředitel Symfonického orchestru hlavního města Prahy FOK
„Jsme nadšení, že Praha udělala další krok blíže k tomu, aby v blízké budoucnosti mohli i Pražané slyšet své Pražské symfoniky způsobem, který doposud mohou zažít pouze návštěvníci ve špičkových sálech v zahraničí při turné orchestru. Jak už jsem dříve zmínil, koncertní sál může hrát roli mocného a komplexního impulzu pro rozvoj města. Považuji za šťastné a prozíravé, že se takovým hybatelem v případě Vltavské stane koncertní sál, nikoliv například další nákupní centrum.“

Lukáš Duchek, vedoucí provozu České filharmonie
„Vítězný návrh vnímáme velmi pozitivně a vážíme si toho, že jsme byli do procesu výběru zapojeni. Věříme, že díky většímu sálu, modernímu technickému a prostorovému zázemí umožní Vltavská filharmonie do budoucna uvádět ambiciózní hudební projekty bez jakýchkoliv omezení. A to i takové, které bylo v Praze do této doby obtížné realizovat. Zároveň projekt vnímáme i jako velkou příležitost k rozvoji našich edukačních aktivit, díky kterým bude možné otevřít svět hudby širšímu okruhu (nejen dětských) posluchačů.“ 

Tomáš Řehák, ředitel Městské knihovny v Praze
„Těší mě, že vítězný návrh Vltavské filharmonie počítá s umístěním hudebního fondu Městské knihovny v Praze. Knihovna dlouhodobě usiluje o to, aby tento unikátní fond tvořený hudebními nosiči, ale zejména notovými záznamy, získal nové prostory a mohl být odborné i laické  veřejnosti nabídnut v celé své šíři, včetně kreativního zázemí v podobě kreativního hubu. Jsem si jist, že i díky knihovně bude budova filharmonie otevřeným a živým místem kultury po celý den.“ 

_________

Vítězný tým


Studio: Bjarke Ingels Group

Autoři: Bjarke Ingels, Brian Yang

                                   

Spolupracovali: AED PROJECT Aleš Marek, Šárka Schneiderová; John Henley, Karel Košek, Tomáš Hrádek; NAGATA ACOUSTICS Marc Quiquerez, Neza Kravanja; THEATRE PROJECTS Findlay Ross, Mark Stroomer; BURO HAPPOLD George Keliris, Kostis Lysikatos, Michael Keverne; SYSTEMATICA Tiffanie Yamashita; FRONT Marc Simmons, Jill Fredrickson

_________

Finalisté

ALA + OV-A, MVRDV, OFFICE KGDVS + Christ & Gantenbein, Mecanoo + CHYBIK+KRISTOF, Barozzi Veiga + Atelier M1, Sou Fujimoto Architects, Cobe + Lundgaard & Tranberg Architects, ŠÉPKA ARCHITEKTI, Bjarke Ingels Group, Henning Larsen Architects, Carrilho da Graça Arquitectos, JAJA Architects, Bevk Perović Arhitekti, Petr Hájek Architekti, Diller Scofidio + Renfro, Snøhetta, Ateliers Jean Nouvel, David Chipperfield Architects + Jakub Cigler architekti, SANAA. 

________

Důležité webové stránky

www.vltavskafilharmonie.cz
www.iprpraha.cz

www.big.dk

Mohlo by Vás také zajímat

Ilustrační obrázek aktuality

Pražské ulice a náměstí už 10 let zlepšuje Manuál z dílny IPR. Byl přeložen do 3 jazyků a sbírá evropská oceněn

Ilustrační obrázek aktuality

Praha schválila návrh nových stavebních předpisů. Budou v souladu s novým stavebním zákonem

Ilustrační obrázek aktuality

Kolik má Praha městských bytů a kdo v nich bydlí? Nová analýza IPR odhaluje aktuální čísla

Všechny články